BLIR DE ENIGE?: HK-leder Trine Lise Sundnes og Fellesforbundets leder Jørn Eggum vil begge tariffeste tjenetepensjonene, men er så langt ikke enige om hvordan.

BLIR DE ENIGE?: HK-leder Trine Lise Sundnes og Fellesforbundets leder Jørn Eggum vil begge tariffeste tjenetepensjonene, men er så langt ikke enige om hvordan.

Martin Guttormsen Slørdal

Pensjonsstriden er ikke over

HK-leder Trine Lise Sundnes gir seg ikke på at felles forhandlinger må til for å få innflytelse over tjenestepensjonene.
28.01.2016
12:20
28.01.2016 12:28

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontors representantskap vil ha et samordna oppgjør i år, altså at LO og forbundene møter arbeidsgiverne i samlet flokk. HK mener det er den beste løsningen for å få på plass bedre og tariffestede pensjonsordninger. Fellesforbundet, det største forbundet i privat sektor, vedtok tirsdag at de vil ha et forbundsvist oppgjør. Det betyr at de vil forhandle på egen kjøl med NHO, og være først ute i årets tariffoppgjør. Og det betyr at de også vil ta ansvaret for å forhandle fram bedre pensjonsordninger. Fellesforbundet pleier å få det som de vil. HK-leder Trine Lise Sundnes har imidlertid ikke gitt opp.

– Jeg mener fremdeles at det må bli en eller annen samordning på pensjonsområdet. Vi har ikke snakket ferdig i inntektspolitisk utvalg, sier hun til HK-Nytt.

Dette utvalget skal ha minst to møter til før de bestemmer seg for veien videre. Men det er først på LOs representantskapsmøte 23. februar at oppgjørsformen vil bli vedtatt.

Les også: HK vil løse pensjonsfloken i flokk

Lover pensjon fra første krone

Fellesforbundet har vedtatt hvilke pensjonskrav de vil stille om de får sette seg ned med arbeidsgiverne på egen hånd. Ett av dem er forhandlingsrett over tjenestepensjonene, et annet er å få til pensjonsopptjening fra første krone. I dag har mange pensjonsordninger hvor de ikke får beregnet pensjon for de første 90.000 kroner de tjener. I torsdagens utgave av Klassekampen går Jørn Eggum langt i å love å innfri kravet om pensjonsopptjening på all inntekt.

– Pensjon fra første krone kommer til å bli utfallet av dette tariffoppgjøret, sier han til avisa.

Eggum viser til at bemanningsselskaper spekulerer i å kaste ut folk før de har tjent 90.000 kroner for å slippe å betale pensjon, derfor er dette et viktig krav for Fellesforbundet. Han peker også på at det vil gagne kvinner som jobber deltid eller i lavtlønte yrker. Dette må da være i tråd med Handel og Kontors ønsker?

– Jeg hører hva Fellesforbundet sier, og vi er enige om at vi vil ha pensjon fra første krone. Men modellen de har skissert sammen med Norsk Industri om at hver enkelt skal opprette sin egen pensjonskonto er ikke veien å gå for fellesskapet. Vi har imidlertid gode samtaler med Fellesforbundet om dette, sier Trine Lise Sundnes.

Kritisk til individuell pensjonskonto

I forrige uke la nemlig Fellesforbundet og Norsk Industri fram en felles utredning av pensjonsspørsmålet, en utredning de ble enige om å gjennomføre under tariffoppgjøret i 2014. Her har partene blitt enige om at det bør opprettes en egen pensjonskonto for hver ansatt som arbeidsgiverne betaler inn til. Kontoen skal kunne fylles opp av den enkelte. En slik ordning krever imidlertid en lovendring. Den enkelte arbeidstaker skal selv velge hvilken finansinstitusjon som skal forvalte kontoen for dem. Eggum ser for seg at LO kan etablere såkalt brede ordninger gjennom sin samarbeidspartner Sparebank1, som arbeidstakerne kan slutte seg til. Det er en idé Trine Lise Sundnes har lite til overs for.

– I det øyeblikket du har individualisert pensjonene, får du aldri tilbake muligheten til kjønnsnøytrale pensjonsordninger. Går du først inn på en individuell tilnærming lager du veien til samordna pensjonskasser lengre. Det er heller ikke realisme i å lage et LO favør-produkt ut av dette. I dag er det arbeidsgiverne som betaler for forvaltningen av pensjonene. I forslaget til Fellesforbundet og Norsk Industri ligger det at arbeidstakeren skal betale. Det er ikke rart at Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har gått inn for dette forslaget, sier HK-lederen.

Les også: HK-tillitsvalgte ut mot Fellesforbundet

28.01.2016
12:20
28.01.2016 12:28