HK-leder Trine Lise Sundnes lover å holde pensjonssaken varm til neste hovedoppgjør, i 2016.

HK-leder Trine Lise Sundnes lover å holde pensjonssaken varm til neste hovedoppgjør, i 2016.

Martin Guttormsen Slørdal

Pensjonsslaget vil stå i 2016

HK-leder Trine Lise Sundnes er glad for at Fellesforbundet fikk arbeidsgiverne med på å utrede tjenestepensjonsordningene. - Vi skal sørge for å holde spørsmålet varmt i våre forhandlinger, sier Sundnes, som tror det store pensjonsslaget vil stå først om to år.
02.04.2014
20:51
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen Norsk Industri ble etter 17 timers mekling på overtid enige om en ny tariffavtale for industrien. Det er innvilget en timelønnsøkning på 75 øre til alle og 1,25 kroner til de som tjener minst. Den økonomiske ramma ble på 3,3 prosent.

Det ble også enighet om å utrede ulike ordninger for medbestemmelse over tjenestepensjonene i løpet av neste år.

Pensjonsnøtt

Handel og Kontor varslet tidlig i dette lønnsoppgjøret at de ønsket ansattes medbestemmelse over tjenestepensjonene inn i tariffavtalene. NHO avviste i utgangspunktet å diskutere dette med LO-forbundene i oppgjøret. Trine Lise Sundnes er derfor fornøyd med at Fellesforbundet i frontfagsoppgjøret klarte «å trekke arbeidsgiverne i riktig retning», som hun kaller det.

– Stein Lier Hansen i NHO kalte dette en ikke-sak før forhandlingene startet. Nå har han forpliktet arbeidsgivere til å utrede ulike ordninger for medbestemmelse over pensjonsordningene. Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at de kom lenger i denne saken, men når de har meklet 17 timer etter fristen sier det mye om hvor langt inne dette satt, sier Sundnes til HK-Nytt.

Skal ta det videre

Handel og Kontor overleverte tirsdag sine krav til arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Da varslet Sundnes at pensjonsspørsmålet vil bli diskutert når forhandlingene tar til på mandag. Hun ville imidlertid avvente frontfagsresultatet før hun konkretiserte hva diskusjonen skal bestå av. Heller ikke onsdag kveld vil HK-lederen gå i detaljer rundt dette.

-Jeg vil sette meg nøye inn i hva diskusjonen har bestått i mellom partene i industrien, men jeg kan love såpass som at vi skal holde pensjonsspørsmålet varmt i alle de forhandlingene vi skal i gang med utover våren. Virke er først ut, og de slipper ikke unna pensjonsdiskusjonen, sier hun.

Viktige prinsipper

Trine Lise Sundnes har studert riksmekleren møtebok og ser positivt på at partene i industrien skal utrede ulike ordninger for medbestemmelse over plassering og forvaltning av pensjonsordningene i bedriftene. De skal også se på hvordan man kan ivareta pensjonsopptjening ved jobb-bytte.

– Dette er ekstremt viktig, sier Sundnes.

At utredningen skal være ferdig innen utgangen av 2015 tolker HK-lederen slik:

– Det er ved hovedoppgjøret i 2016 at det store pensjonsslaget vil stå.

Sundnes håper at en slik utredning vil danne et godt grunnlag for å få medbestemmelse over pensjonsordningen inn i tariffavtalene i neste omgang. Om HK vil legge opp til at også partene innenfor handel og service skal være med på disse utredningene, vil hun ikke uttale seg om nå.

– Det er for tidlig å være konkret om dette, sier hun.

Fornøyd med ramma

HK-lederen er glad for at den økonomiske ramma for frontfagsoppgjøret ligger på 3,3 prosent, selv om dette er lavere enn ved forrige lønnsoppgjør.

– Vi vet at NHO gjerne ville sett totallet. Vi må derfor kunne betegne dette som en seier for arbeidstakerne, sier Sundnes til HK-Nytt.

Ramma for frontfaget danner grunnlaget for resten av vårens lønnsoppgjør. Mandag starter HK sine forhandlinger med Virke. Etter påske vil det gå slag i slag. De HK-organiserte innen handelen har allerede fått justert månedslønna med over 500 kroner som et resultat av garantilønnsordingene i tariffavtalene i handelen. Denne justeringen skjedde 1. februar, men går ikke av ramma for lønnsoppgjøret.

02.04.2014
20:51
27.08.2015 20:00