FORNØYD: Klubbleder Dordi Formoe i Bank1 Oslo Akershus har framforhandlet en avtale med ledelsen som gir bedre tillegg for arbeid på kvelder og helger. Her flankeres hun av Jan Grenaker, som  har vært med i klubbens forhandlingsutvalg.

FORNØYD: Klubbleder Dordi Formoe i Bank1 Oslo Akershus har framforhandlet en avtale med ledelsen som gir bedre tillegg for arbeid på kvelder og helger. Her flankeres hun av Jan Grenaker, som har vært med i klubbens forhandlingsutvalg.

Ole Palmstrøm

Økte ubekvemstillegg i Oslo-bank

Bank1 Oslo Akershus må punge ut for arbeid på kvelder og i helger i framtida.
17.02.2016
13:50
17.02.2016 13:50

lene.svenning@lomedia.no

Klubbleder Dordi Formoe i Bank1 Oslo Akershus er svært fornøyd etter at de lokale forhandlingene om bedriftsavtalen er gjennomført. Fra 1. februar øker grunnlønna, nok et ansiennitetstillegg er på plass, og alle ansatte går opp to lønnstrinn etter å ha bestått prøve som autorisert finansrådgiver.

Forhandlet høyere tillegg

Det Formoe er mest fornøyd med, er imidlertid å ha økt tilleggene for arbeid på ubekvemme tider som kvelder og helger. Arbeid mellom klokka 19 og 21 på hverdager skal betales med et tillegg på 50 prosent av lønna, arbeid mellom klokka 21 og 07 med 100 prosent. På lørdager fra midnatt til klokka 08 og fra 15 til midnatt er tillegget på 120 prosent, lørdager fra 08 til 15 er kompensasjonen 110 prosent, og søndager og helligdager 150 prosent. Alle tilleggene ligger godt over det som er regulert i sentralavtalen.

Forberedt på nye arbeidstider

Det er imidlertid få som vil nyte godt av disse tilleggene i dag, de vil bare gjelde dem som er omfattet av vaktordninger; først og fremst i Direktebanken, det tidligere kundesenteret. Klubben er føre var.

– Dette har vi fått på plass for å sikre at vi faktisk får godt betalt når ledelsen kommer og ber oss jobbe på disse tidspunktene, sier Formoe til HK-Nytt.

– Forventer dere at det vil skje?

– Ja, arbeid på kvelder, helger og netter vil tvinge seg fram for å møte konkurransen i bransjen, sier Formoe.

Krever forhandlinger

Hun understreker at arbeidsgiverne ikke ensidig kan endre på dagens arbeidstider før det er behandlet i bankens samarbeidsutvalg, hvor også de tillitsvalgte sitter. Det er nedfelt i bedriftsavtalen. Forslag til endringer skal også forelegges arbeidsmiljøutvalget i banken slik at de kan uttale seg. Det skal i utgangspunktet være frivillig å jobbe kvelder og helger. Det skal også tas hensyn til medarbeidernes helse og deres muligheter til en meningsfull fritid, før det besluttes om de skal jobbe kvelder og helger.

Dordi Formoe mener klubben er godt skodd med tanke på mulige endringer i arbeidstida.

– Vi har framforhandlet en avtale som vi er svært godt fornøyd med. Den ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier klubblederen til HK-Nytt.

17.02.2016
13:50
17.02.2016 13:50

Mest lest