ENIGE: Direktør Astrid Rødsand i AAF og nestleder Bjørn Mietinen i HK er enige om et nytt lønssystem for de ansatte i fagbevegelsen.

ENIGE: Direktør Astrid Rødsand i AAF og nestleder Bjørn Mietinen i HK er enige om et nytt lønssystem for de ansatte i fagbevegelsen.

Kirsti Helén Hansen Demény

Nytt lønnssystem i fagbevegelsen

HK og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening ble enige om årets tariffoppgjør for de ansatte i fagbevegelsen natt til onsdag.
03.10.2018
10:51
03.10.2018 10:48

lene.svenning@lomedia.no

– Det viktigste kravet vårt var å få på plass et nytt lønnssystem. Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk til det. Det nye lønnssystemet gir bedre uttelling for lengre ansiennitet, forklarer forhandlingsleder for HK, Bjørn Mietinen, på forbundets egne nettsider.

LES OGSÅ: Moms på all netthandel vil gi 2.000 arbeidsplasser

– På linje med frontfaget

Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) har forhandlet siden mandag om innholdet i tariffavtalen som gjelder omlag 1.200 ansatte i LO og LO-forbundene, og i organisasjoner som Norsk Folkehjelp og AOF. Natt til onsdag kom de i mål, og kunne underskrive forhandlingsprotokollen.

Partene er enige om et generelt tillegg på 1,3 prosent av lønna fra 1. mai. Den økonomiske ramma for oppgjøret er på linje med frontfaget, skriver HK på sine nettsider. Det var i år på 2,8 prosent.

Enklere system

Å få på plass et nytt lønnssystem har vært hovedtemaet for forhandlingene, og har vært gjenstand for et utvalgsarbeid mellom partene i forkant av forhandlingene.

Ifølge HK er det nye lønnssystemet enklere, med fem i stedet for ti lønnsgrupper. Det skal gi rom til å gjøre lokale tilpasninger. Partene på den enkelte arbeidsplass skal forhandle fram en lokal lønnspolitikk, og avtale blant annet hvordan stillinger skal innplasseres i de nye lønnsgruppene.

Avtalefestet pensjon

Partene er enige om å følge resultatet fra LO-NHO oppgjøret når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP). Det betyr at det lages ordninger som sikrer fortsatt AFP til de som blir syke i slutten av 50-åra eller som uforskyldt mister jobben ved konkurs eller nedbemanning.

De som må gå av ved fylte 62, 63 og 64 år, får også et tillegg og sikres dermed bedre pensjon.

AAF fornøyde

Også arbeidsgiverne er fornøyd med oppgjøret. «Det nye lønnssystemet vil være et godt virkemiddel for lønnsfastsettelse og solidarisk lønnsutvikling i foretakene. Systemet vektlegger etableringen av en lokal lønnspolitikk som er tilpasset foretakets forhold og behov», skriver AAF i en pressemelding.

Uravstemning

Det er medlemmene som skal avgjøre om de godtar resultatet av forhandlingene gjennom en uravstemning. HKs forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet. Datoen for uravstemningen er ennå ikke satt.

03.10.2018
10:51
03.10.2018 10:48

Mest lest