IKKE ENIG MED HK: Direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund vil ikke innfri HKs krav om å sikre de ansatte rett til avtalefestet pensjon.

IKKE ENIG MED HK: Direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund vil ikke innfri HKs krav om å sikre de ansatte rett til avtalefestet pensjon.

Ole Palmstrøm

Nytt LO-forbund nekter tre ansatte tariffavtale som gir dem AFP. Nå taper de en million kroner hver

Tre ansatte i Norsk Sjøoffisersforbund fortviler. De må ha ny tariffavtale straks for å få AFP. Men forbundet nekter.
12.12.2017
12:16
12.12.2017 14:13

torgny@lomedia.no

Tre ansatte i det LO-tilknyttede Norsk Sjøoffisersforbund ønsker å kunne gå av med avtalefestet pensjon (AFP). For å få til dette trenger de ny tariffavtale før de fyller 55 år – og det haster.

Men forbundet har sagt tvert nei til å innfri kravet nå. Avvisningen vil koste de ansatte én million kroner hver i tapt pensjon.

LES OGSÅ: Ap-forslag setter stopper for flere søndagsåpne butikker

Inn i LO

Historien starter slik: Da Norsk Sjøoffisersforbund ble tatt opp som medlem i LO i februar i år, var ingen på forbundskontoret fagorganiserte.

Handel og Kontor gjorde et framstøt for å organisere på kontoret til det ferske LO-forbundet, og fem av de ansatte meldte seg inn i HK.

I mai fremmet HK krav om tariffavtale for disse ansatte med krav om at avtalen skulle virke fra og med 1. juni 2017.

Norsk Sjøoffisersforbund svarte at de ikke ville inngå en ny avtale. De har en egen husavtale som løper fram til 1. mai 2018.

En slik utsettelse vil koste flere av de ansatte dyrt.

Husavtalen er i hovedsak en kopi av tariffavtalen som Handel og Kontor har for ansatte i fagbevegelsen, men med en viktig forskjell: Den gir ingen av de ansatte AFP.

Taper stort

De ansatte i forbundet vil at avtalen skal gjelde fra så tidlig som mulig, og senest fra 1. november i år. Det er spesielt viktig for tre av de ansatte på forbundskontoret. Hvis en ny avtale starter senere enn dette, vil de ikke kunne få AFP. Hver av de tre vil tape over 1 million kroner hvis de går glipp av AFP-ordningen.

Kvalifiseringsreglene for AFP er nemlig slik at en må være ansatt i en bedrift med tariffavtale og AFP-ordning minst sju av de ni siste årene før en når AFP-alder på 62 år. Tre av de ansatte på kontoret til sjøoffiserene fyller 55 år før 1. mai 2018. Hvis Norsk Sjøoffisersforbund venter med å inngå tariffavtale med HK til 1. mai 2018, vil de som har fylt 55 år ikke kvalifisere for avtalefestet pensjon.

HK er sjokkert

– Det er ganske sjokkerende, sier Ann Garcia, regionsekretær i HK region øst.

– Norsk Sjøoffisersforbund sier at de ikke kan inngå en avtale før husavtalen har løpt ut, men det er bare tull. Vi kan gjøre om husavtalen til en lokal særavtale, forklarer Garcia.

– Men blir det dyrt for forbundet å inngå en avtale slik at de ansatte får AFP?

– Det er snakk om 100.000 kroner, men Norsk Sjøoffisersforbund er et svært rikt forbund og har råd til det, mener Garcia.

I 2016 gikk forbundet med åtte millioner kroner i overskudd, og egenkapitalen var på 155 millioner kroner.

Har «husavtale»

Direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund peker på at det allerede foreligger en avtale.

– Men for HK er det viktig å inngå en tariffavtale før 1. mai slik at deres medlemmer kan få AFP. Tillegger du det noe vekt?

– Vi har sagt at vi skal tegne tariffavtale med HK når den andre går ut 1. mai. De som er innafor vil få AFP. De som er utenfor vil ikke få. Men vi kan ikke hoppe fra en tariffavtale til en annen før den andre løper ut, svarer Sande.

Nekter å endre avtale

Ann Garcia i HK er enig med Sande i at husavtalen gjelder som en tariffavtale etter arbeidstvistloven.

Men: Loven hindrer ikke partene i å endre en gjeldende avtale, slik HK ønsker. Men Sande vil ikke være med på det.

Ifølge arbeidstvistloven gjelder enhver tariffavtale til den utløper, med mindre partene er enige om å endre tariffavtalen. Hvis partene er enige, står de fritt til å endre tariffavtalene i perioden.

MER Å LESE HER:

De strenge AFP-kravene skaper problemer

Vikarene på Coop-lageret fikk bonushjelp

12.12.2017
12:16
12.12.2017 14:13