OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Bente Skjellin og kollega Unni Kristiansen (bak) får over 700 kroner mer i lønn i måneden etter forhandlingene mellom HK og NHO.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Bente Skjellin og kollega Unni Kristiansen (bak) får over 700 kroner mer i lønn i måneden etter forhandlingene mellom HK og NHO.

Lene Svenning

Minstelønna opp for kontorfunksjonærer

De som tjener aller dårligst i denne gruppa får økt lønna med 2,3 prosent. Det gjelder blant annet HK-medlemmene i UPS.
22.05.2015
10:15
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Kontorfunksjonærer i mange ulike bransjer er omfattet av den samme tariffavtalen; Standardoverenskomsten mellom HK og NHO. De aller fleste HK-klubbene gjennomfører lokale forhandlinger og ligger langt over lønnssatsene i avtalen. Under ti prosent lønnes etter garantilønnssatsene. Det gjelder blant annet Bente Skjellin og hennes kolleger på kontoret til transportbedriften UPS på Økern i Oslo.

– Vi får ikke ei krone over satsene, sier Skjellin som er fortoller og HK-tillitsvalgt i bedriften.

Garantilønnsordning

Ansatte som er omfattet av standardoverenskomsten får ikke lavlønnstillegget som ble forhandlet fram mellom LO og NHO tidligere i år, fordi lønna for disse i gjennomsnitt er høyere enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som var grensa for å få dette tillegget. Men etter forhandlinger mellom Handel og Kontor og NHO er lønnssatsene i standardoverenskomsten oppjustert med 2,3 prosent fra 1. april. Det er i tråd med en garantilønnsordning som HK fikk gjennomslag for i tariffoppgjøret for fem år siden. Ifølge den såkalte justeringsklausulen skal garantilønnssatsene for kontorfunksjonærene reguleres i takt med lønnsutviklingen for industriarbeidere.

– Dette er veldig bra for oss. UPS er nødt til å følge satsene i overenskomsten, sier Skjellin til HK-Nytt.

Selv går hun opp 719 kroner i måneden med de nye satsene.

Lønna opp med tariffavtale

Bente Skjellin har jobbet i UPS i 18 år. Hun er sjeleglad for at de fikk tariffavtale på bedriften for tre-fire år siden.

– Vi har gått opp ganske mye i lønn siden det, slår hun fast.

Tidligere var det bare resultatet av medarbeidersamtaler som ga muligheter til økt lønn.

Skjellin hevder at HK-klubben og ledelsen i UPS Norge har gjort det de kan for å få de ansatte opp i lønn, men at de må forholde seg til de amerikanske eierne.

– Å få økt lønna er viktig for oss. Med bedre lønninger får vi en stabil arbeidsstokk som ikke forsvinner til andre arbeidsplasser, sier hun.

Samme økning i mediebedriftene

Medieoverenskomsten har vært gjenstand for de samme forhandlingene. Kontorfunksjonærene i mediebransjen som går på garantilønnssatsene i avtalen er sikret den samme lønnsøkningen på 2,3 prosent.

– Dette er en lønnsøkning de som ligger på satsene i aller høyeste grad bør være fornøyd med, sier Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor til HK-Nytt.

22.05.2015
10:15
27.08.2015 20:00