ENIGE: HK-leder Trine Lise Sundnes (t.h.) og Virkes forhandlingsdirektør Inger Lise Blyverket ble enige om en ny tariffavtale for varehandelen torsdag kveld.

ENIGE: HK-leder Trine Lise Sundnes (t.h.) og Virkes forhandlingsdirektør Inger Lise Blyverket ble enige om en ny tariffavtale for varehandelen torsdag kveld.

Lene Svenning

Minst én krone mer i timen til alle i varehandelen

De mest erfarne butikkansatte får to kroner mer i timen. Det er resultatet av tarifforhandlingene mellom Handel og Kontor og Virke.
07.04.2016
21:31
08.04.2016 09:46

lene.svenning@lomedia.no

Partene ble enige torsdag kveld, og unngikk både mekling og streik. Handel og Kontor og Virke er enige om at alle som er omfattet av landsoverenskomsten får én krone mer i timen fra 1. april. Tillegget legges på lønnstrinn 1-5 i overenskomsten. De som går på lønnstrinn 6, de mest erfarne og flertallet av de butikkansatte, får ytterligere én krone i timen.

– Den økonomiske ramma for oppgjøret er i tråd med frontfagsoppgjøret. Alt i alt er jeg godt fornøyd, sier HK-leder Trine Lise Sundnes til HK-Nytt.

Ingen tariffesting av tjenestepensjoner

Handel og Kontor har forut for årets tariffoppgjør vært opptatt av å få råderett over tjenestepensjonene ved å få dem regulert i tariffavtalene. Det blir det ingenting av.

– Det har resultatet av frontfagsforhandlingene elegant stoppa for oss, så det blir det en utsettelse på. Vi kunne ønsket oss det annerledes, men det er den politiske realiteten, sier Sundnes.

For på søndag ble det kjent at Fellesforbundet og Norsk Industri gjennom frontfagsoppgjøret hadde bedt myndighetene om å utrede tjenestepensjonene i privat sektor. HK og Virke er enige om at de vil avvente resultatet av denne utredningen. Deres felles utredning om tjenestepensjon som ble lagt fram i januar i år, skal brukes i den neste utredningen.

Strukturutvalg

Virkes forhandlingsleder Inger Lise Blyverket er fornøyd med at tjenestepensjonene ikke ble et stort tema i forhandlingene med HK.

– Det er jeg glad for. Det har bidratt til konstruktive forhandlinger, sier hun.

Blyverket er også fornøyd med det økonomiske resultatet.

– Jeg er fornøyd med at vi har landet dette i tråd med frontfaget og fått en god og akseptabel lønnsutvikling i våre områder, sier hun.

Blyverket framholder også at partene har blitt enige om å nedsette et utvalg som skal vurdere og komme med forslag til endringer i avtalen når det gjelder språk og struktur, partenes muligheter til å finne lokale løsninger og det de kaller en modernisering av avtalene.

Sykepenger

Ett av HKs krav var å få avtalefestet at arbeidsgiverne skal forskuttere sykepenger fra Nav. Det har de ikke fått gjennomslag for. I stedet anbefaler partene bedriftene om å "gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger" der det ikke gjøres i dag. Dette er i tråd med hva partene i frontfaget ble enige om.

– I en del kjeder får de ansatte på hovedkontoret forskuttert lønn under sykdom fra bedriften, mens de ansatte i butikkene ikke får det, forklarer trine Lise Sundnes.

Mange avtaler

HK og Virke har ikke bare brukt tiden på å framforhandle en ny landsoverenskomst for varehandelen. Også kontoroverenskomsten og en rekke andre bransjeavtaler har blitt fornyet. Det dreier seg om bilselgeravtalen, forlagsavtalen, bok- og papiravtalen, bransjeavtalen for informasjonsteknologi, og reiselivsavtalen. Også de egne bestemmelsene for bingoforetak, kiosker, Narvesen og fotolaboratorier har vært gjenstand for forhandlinger de siste tre dagene.

Uravstemning

I HKs forhandlingsutvalg var det ett av medlemmene som stemte mot forhandlingsresultatet. Flertallet anbefaler det. Det er medlemmene som er omfattet av landsoverenskomsten og de ulike bransjeavtalene som skal avgjøre om forhandlingsresultatet er godt nok. Det skjer gjennom en uravstemning. HK må melde resultatet av uravstemningen tilbake til Virke innen 4. mai.

Les forhandlingsprotokollen her:

07.04.2016
21:31
08.04.2016 09:46