I GANG: Tor-Arne Solbakken i LO og Jan Asker i Finans Norge leder forhandlingene om nye tariffavtaler for de ansatte i finansbransjen.

I GANG: Tor-Arne Solbakken i LO og Jan Asker i Finans Norge leder forhandlingene om nye tariffavtaler for de ansatte i finansbransjen.

Martin Guttormsen Slørdal

Mest mulig sentralt

Høye sentrale tillegg og en langt bedre likelønnsprofil. Det er LOs hovedkrav i forhandlingene med Finans Norge.
23.04.2014
15:32
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

LO og arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge startet forhandlingene om nye tariffavtaler for de finansansatte onsdag ettermiddag. LOs forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken er klinkende klar på hva som er viktigst.

– Lønn og lønnas profil. Denne bransjen er en katastrofe når det gjelder likelønn. De ferskeste tallene viser at kvinners andel av menns lønn i finansbransjen har sunket med 2 prosent de siste ti årene. Dette må vi gjøre noe med, vi vil ha et resultat i dette oppgjøret som fremmer likelønn, sier Solbakken.

Ingen fest

I LO-delegasjonen, som består av forhandlere fra Handel og Kontor, Postkom og LO, er det bred enighet om at de ønsker mest mulig av lønnstilleggene sentralt, og at mindre overlates til partene lokalt. Opprettholdt kjøpekraft til alle er det de vil oppnå. Og arbeidstakerrepresentantene kjenner seg ikke igjen i de årlige overskriftene om lønnsfest i finansbransjen.

– Vi lider under at bransjen hvert år utropes til lønnsvinnere. Dette er for noen få, de med høye lønninger og bonuser. De organiserte ansatte kjenner seg absolutt ikke igjen i dette vinnerbildet, sier Håvard Sivertsen fra Postkom.

Han og de andre vil ha sin del av kaka.

Vil sikre pensjonsordningene

I frontfagsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ble det enighet om å utrede tjenestepensjonsordningene fram til neste hovedtariffoppgjør. HK fikk arbeidsgiverne i handelen med på det samme. En slik utredning er ikke aktuelt å kreve i dette tariffoppgjøret. De ansatte i finansbransjen har relativt gode pensjonsordninger, men de synes de mangler god nok medbestemmelse. Derfor er tariffesting et tema.

– Vi krever forhandlingsrett på pensjonsordningene, en rett de ansatte kan bruke ved eventuelle endringer av ordningene. Det er viktig, sier Tor-Arne Solbakken.

Finansforbundet fører an

Finansforbundet, som er frontfaget innenfor denne bransjen, forhandler parallelt med LO. Det YS-forbundet oppnår vil også være førende for LO-resultatet. Det kan se ut som om de er på linje i prioriteringene:

– Våre medlemmer bør få ta større del i de positive resultatene i bedriftene, også i form av et godt generelt tillegg, sier forbundsleder og leder av forhandlingsutvalget Pål Adrian Hellman ifølge Finansforbundets nettsider.

Forhandlingsleder Jan Asker i Finans Norge ville ikke kommentere kravene fra arbeidstakerne på onsdag.

– Nå skal det forhandles, sier han til HK-Nytt.

Det er satt av til sammen seks dager til forhandlinger, til og med tirsdag i neste uke.

23.04.2014
15:32
27.08.2015 20:00

Mest lest