ØKT MINSTELØNN: Det er de ansatte i Coop-butikkene som får det største lønnstillegget. De som lønnes etter minstelønnssatsene kan se fram til 4,25 kroner mer i timen.

ØKT MINSTELØNN: Det er de ansatte i Coop-butikkene som får det største lønnstillegget. De som lønnes etter minstelønnssatsene kan se fram til 4,25 kroner mer i timen.

Lene Svenning

LO og Samfo enige om lønnsregulering:

Mellom 50 øre og 4,25 kroner i lønnstillegg

Det er de ansatte i Coop-butikkene som får det største lønnstillegget i år.
29.03.2017
14:08
26.04.2017 16:46

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Etter en drøy dag med forhandlinger kunne LO og arbeidsgiverorganisasjonen Samfo onsdag undertegne protokollen som gir lønnsjusteringer i hele 14 tariffavtaler med sju forbund. Lønnstilleggene varierer mellom 50 øre i timen til 4,25 kroner i timen.

LES: Her finner du protokollen fra forhandlingene

Mest til butikkansatte

De ansatte i Coop-butikkene får det største tillegget, mange får 4,25 kroner i timen. Her er regnestykket: I landsoverenskomstene som HK har med både Virke og Samfo, finnes det en garantilønn, som reguleres hver 1. februar. I begge avtalene er garantilønna oppjustert med 2,75 kroner i timen. På toppen av dette får de ansatte i Coop-butikkene lavlønnstillegg på 1,50 kroner i timen - noe HK-medlemmene innenfor Virkeområdet ikke fikk. Årsak: Den gjennomsnittlige lønna i Coop ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn, mens lønna i Virke-bedriftene gjennomsnittlig ligger over.

Dette betyr at de som lønnes etter minstelønnssatsene i Coop vil få et lønnstillegg på totalt 4,25 kroner, mens de i Virke får garantilønnsøkningen på 2,75 kroner, altså uten lavlønnstillegget. Garantilønnstillegget justeres fra 1. februar, og lavlønnstillegget gis fra 1. april. Det gjelder begge avtalene.

FORNØYD: HK-leder Trine Lise Sundnes og LOs forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken er fornøyd med resultatet etter forhandlingene med Samfo.

FORNØYD: HK-leder Trine Lise Sundnes og LOs forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken er fornøyd med resultatet etter forhandlingene med Samfo.

Sissel M. Rasmussen

– Ta ut mer lokalt

HK-leder Trine Lise Sundnes bekrefter at det etter dette vil være en lønnsforskjell mellom for eksempel en Coop-ansatt og en Kiwi-ansatt, gitt at begge går på minstelønnssatser.

– Slik måtte det bli. Lavlønnstillegg slår ut når lønnsnivået ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønna, og det gjelder alle. Landsoverenskomsten med Samfo ligger på 87 prosent. Virke ligger over. Det er positivt at vi har løftet dette området ut av lavlønnsgropa, det har dessverre ikke skjedd i Coop. Der betaler de dårligere enn i Virke-bedriftene, sier hun.

Sundnes oppfordrer alle til å ta ut mer lønn lokalt, også for å utjevne eventuelle forskjeller.

– Alle må nå bruke det lokale forhandlingsrommet til å ta ut mer. Det er mer penger å hente, og det bør tilfalle også de ansatte og ikke bare eierne. De tillitsvalgtes jobb blir nå å kreve reelle lokale forhandlinger og sørge for å få dem gjennomført, sier hun.

Alle får tillegg

HK har i tillegg til landsoverenskomsten fem andre overenskomster med Samfo. En av dem er lederoverenskomsten for butikksjefene i Coop. Etter forhandlingene heves basislønna fra 413.000 til 420.000 kroner i året.

For ansatte om omfattes av overenskomsten for bensinstasjoner økes lønna med 2 kroner i timen, inkludert lavlønnstillegg.

I de andre overenskomstene, Coop Norge SA, USBL og Ledere i Coop Norge, justeres timelønna med 50 øre.

LES OGSÅ: Får 5.300 kroner i lønnstillegg

29.03.2017
14:08
26.04.2017 16:46