STREIK?: De ansatte på Coops lagre, som her på Gardermoen, på forberede seg på en streik om HK og Samfo ikke blir enige i mekling.

STREIK?: De ansatte på Coops lagre, som her på Gardermoen, på forberede seg på en streik om HK og Samfo ikke blir enige i mekling.

Martin Guttormsen Slørdal

Mekling og mulig streik for ansatte i Coops lagre

HK og Samfo klarte ikke å komme til enighet om et nytt lønnssystem.
09.06.2016
10:23
09.06.2016 10:23

lene.svenning@lomedia.no

Onsdag møtte igjen Handel og Kontor arbeidsgiverorganisasjonen Samfo i årets tariffoppgjør for de ansatte i Coops lagre. Forhandlingene startet allerede 9. mai, men etter to dager tok partene en pause, fram til i går, 8. juni. Årsaken var at Samfo behøvde mer tid til å regne på konsekvensene av HKs forslag om et nytt lønnssystem for lagerarbeiderne i Coop. Det nye systemet skulle sørge for å utjevne lønnsforskjeller, og sikret de ansatte en mer konkurransedyktig lønn, sammenlignet med andre i bransjen, ifølge HK.

Umulig forslag

Da partene møttes igjen i går, onsdag, la Samfo et forslag om en helt ny overenskomst på bordet. Det falt ikke i god jord hos HK.

– Forhandlingene var krevende, og arbeidsgivers «tilbud» om en helt ny overenskomst gjorde ikke forhandlingsklimaet særlig bedre. Den foreslåtte overenskomsten ville ha svekket medlemmenes vilkår på en rekke områder, og derfor utenkelig for oss å akseptere, sier Bodil Andersen, HKs forhandlingsleder.

Ole Brumm

Det synes Torgeir Kroken, administrerende direktør i Samfo, at HK burde gjort.

– HK vil ha den samme lønna som i grossistoverenskomsten mellom Transportarbeiderforbundet og Virke, og samtidig beholde betingelsene som er bedre i vår avtale, som arbeidstidsbestemmelser, lønn under sykdom og andre velferdsgoder. Dette blir som Ole Brumm, ja takk til begge deler. Det ville gitt et økonomisk oppgjør langt ut over det som er normalen i årets tariffoppgjør, sier Kroken til HK-Nytt.

Mekling etter sommeren

Dette oppgjøret går nå til mekling. Det vil trolig ikke kunne skje før etter sommerferien. Blir det ikke enighet her, vil HK ta sine medlemmer ut i streik. Mellom 80 og 90 prosent av de ansatte på Coops lagre er medlemmer i Handel og Kontor.

09.06.2016
10:23
09.06.2016 10:23