AVTALE?: Om neste meklingsmøte fører fram, kan det bli slutt på streiken ved Design Forum.

AVTALE?: Om neste meklingsmøte fører fram, kan det bli slutt på streiken ved Design Forum.

Martin Guttormsen Slørdal

Mekling mellom Design Forum og HK

Den 24. februar er HK og Design Forum igjen innkalt til Riksmeklerens kontor.
14.02.2014
15:33
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

15 HK-medlemmer i Handel og Kontor ved seks Design Forum-butikker i Oslo, Asker, Lillehammer og Bodø har vært i streik siden den 24. januar. Arbeidsgiveren nekter å undertegne tariffavtale med HK. Heller ikke mekling førte fram, og streiken var et faktum.

Nå er partene innkalt til ny, obligatorisk mekling. Den skal finne sted etter at streiken har vart i fire uker, altså den 24. februar. Det har de fått brev om i dag fra Riksmeklerens kontor.

Håper på avtale

HK-leder Trine Lise Sundnes vil delta under meklingsmøtet.

– Vi får se hvordan arbeidsgiveren stiller seg til å skrive under på tarifffavtalen under meklingen. Jeg har forsøkt å komme i kontakt med ham både via e-post og ved oppmøte i en av butikkene siden streiken startet, men har ikke lyktes med det. Jeg håper at han kommer til fornuft og skriver under tariffavtalen, sier hun.

HK-Nytt har igjen forsøkt å komme i kontakt med Haakon Strømsmo, eier og driver av Design Forum, for å få en kommentar, uten hell.

Lønn på konto

HK-Nytt har tidligere meldt at de streikende ikke har fått utbetalt lønn for den første delen av januar, altså før streiken begynte. Handel og Kontor reagerte med å sende et lønnskrav på vegne av medlemmene sine. Nå har de imidlertid fått utbetalt den utestående lønna.

14.02.2014
15:33
27.08.2015 20:00