Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Mekler ni timer på overtid

Torsdag morgen er det fortsatt ikke avklart om det blir streik blant de LO-ansatte.
13.11.2014
08:55
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Fristen for å bli enige gikk ut ved midnatt, men forsatt sitter Handel og Kontor og motparten, Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF), på Riksmeklerens kontor. Det jobbes iherdig, ni timer på overtid, for å få partene til å bli enige.

HK brøt i september de ordinære lønnsforhandlingene da de ble nektet innsyn i lønna til alle ansatte som omfattes av tariffavtalen for de ansatte i LO, forbundene og andre virksomheter i arbeiderbevegelsen. Helt spesifikt gjelder innsynsnekten ansatte som ikke er medlemmer av Handel og Kontor, men som jobber i disse virksomhetene og omfattes av HKs tariffavtale med AAF. Handel og Kontor mener det er umulig å fremme lønnskrav når de mangler store grupper ansatte i den statistikken de beregner lønnskravene ut fra.

Siden tirsdag har partene vært til mekling, og selv etter ni timer på overtid, er de ennå ikke enige.

150 LO-ansatte står klare til å streike dersom Handel og Kontor ikke får gjennomslag for sine krav om innsyn. De ansatte som i første runde er tatt ut i streik, jobber i Fagforbundet sentralt og i deres virksomheter i Troms, i Fellesforbundet sentralt, EL & IT Forbundet sentralt og i Norsk Arbeidsmandsforbund sentralt.

HK har 1.500 medlemmer i dette tariffområdet.

13.11.2014
08:55
27.08.2015 20:00