PROVOSERER: Expert har satt sinnene i kok i fagbevegelsen. Expert driver med fagforeningsknusing og tar avstand fra den norske modellen, sier tillitsvalgte og oppfordrer alle Expert-ansatte om å fagorganisere seg.

PROVOSERER: Expert har satt sinnene i kok i fagbevegelsen. Expert driver med fagforeningsknusing og tar avstand fra den norske modellen, sier tillitsvalgte og oppfordrer alle Expert-ansatte om å fagorganisere seg.

Ole Palmstrøm

Expert får kritikk etter at kjeden meldte seg ut av Virke

Massiv støtte til de HK-organiserte i Expert

Anklagene mot Expert hagler. Og støtteerklæringene til Handel og Kontor har tikket inn siden det ble kjent at Expert sa opp tariffavtalen.
08.04.2016
13:51
11.04.2016 14:13

yngvil@lomedia.no

Expert Norge meldte seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og nektet å videreføre tariffavtalen direkte med HK. I stedet tilbyr kjeden sine ansatte en bonusordning.

LES OGSÅ: Expertansatte strømmer til HK

LO-topp rykker ut mot Expert

Fellesforbundet rykker nå ut med kraftig kritikk av Expert-ledelsen.

Forbundsleder Jørn Eggum mener Expert-ledelsen tar avstand fra den norske modellen med sin oppsigelse av tariffavtalen.

– Expert-ledelsens handlinger er svært alvorlige og uttrykker den tenkningen og ideologien som blant annet har ført til rasering av det amerikanske arbeidslivet, påpeker Eggum i en pressemelding.

LES OGSÅ: Kundene raser mot Expert

– Expert tar avstand fra den norske modellen

– Expert har valgt å ikke være medlem av noen arbeidsgiversammenslutning, og har sagt opp tariffavtalene med sine ansatte. Da har de samtidig valgt å ta avstand fra den norske måten å organisere arbeidslivet på som har gitt vekst og velstand i Norge de siste 100 årene – den norske modellen, sier Jørn Eggum.

LES OGSÅ: HK truer Expert med streik

– Den norske modellen er ikke tilpasset elektrobransjen

Personalleder i Expert Norge, Morten Hovland, svarer slik på Eggums uttalelser:

– Vi mener den norske modellen ikke er tilpasset elektrobransjen.

– Hvorfor er det ingen andre enn oss i vår bransje som har tariffavtale? Vi vet av erfaring hva som motiverer våre medarbeidere. Det er prestasjonsrettet lønn med muligheter til gode bonusordninger. Når vi rekrutterer nye medarbeidere innad i bransjen, søker de etter en arbeidsplass hvor de har mulighet til bonus. De er vant til bonus, sier Hovland til FriFagbevegelse.

– I tillegg er vi opptatt av at ferie-, permisjons- og velferdsordninger skal videreføres i tråd med tidligere praksis, sier han.

– Det viktigste er at butikkene selv skal kunne velge. Det er demokratisk. Det er elleve butikker som har valgt å fortsatt ha tariffavtale, og tolv har valgt bonusordningen. Det har vi meldt inn til Handel og Kontor, sier han.

LES OGSÅ: HK mener Expert presser sine ansatte

«Bruk de virkemidler som er nødvendig»

Også Norsk Arbeidsmandsforbund gir Handel og Kontor sin fulle støtte i «deres kamp for grunnleggende faglige rettigheter og bruk av de virkemidler som er nødvendig for å verne om sine medlemmer for et organisert og seriøst arbeidsliv», sier forbundsleder Erna Hagensen i en pressemelding.

Støtte fra SV

Faglig utvalg i Buskerud, Vestfold og Telemark SV anmoder Expert om å trekke beslutningen om å sette en bonusavtale opp mot tariffavtale.

De viser til at de ansatte nå mister viktige rettigheter:

– Det er gjennom å organisere seg og med en tariffavtale at de ansatte i Expert kan sikre seg AFP, sluttvederlag, 37,5 timers arbeidsuke, 50-100 prosent overtidstillegg, fem uker ferie med 12 prosent feriepenger, godtgjøring på helligdager, ubekvemstillegg i helger og kvelder, og ikke minst medbestemmelse over arbeidsforholda i bedriften, skriver det faglige utvalget i en støtteerklæring til HK.

– Når Expert viser til at de vil følge arbeidsmiljølovens bestemmelser, så vet Expert at loven ikke har minstelønnsbestemmelser, den tillater en lengre ukentlig arbeidsuke, har svakere bestemmelser om overtidstillegg, og ferieloven krever kun fire uker og en dag ferie.

Kristiansand SV oppfordrer til handelsboikott av Expert.

«Fagforeningsknusing»

Det kommer også støtteerklæringer fra andre HK-klubber.

– Presset fra ledelsen i Expert-kjeden om å gå over fra kollektive avtaler til bonusavtaler er ikke noe annet enn forsøk på fagforeningsknusing, mener HK-klubben ved Landås asylmottak.

Slik svarer Experts personalleder Morten Hovland på anklagen om fagforeningsknusing:

– De er ikke sant i det hele tatt. Vi ønsker lokalt demokrati. Det betyr at våre butikker skal få lov til å bestemme selv. Det er medlemmene til HK som har stemt for eller imot tariffavtale. Vi respekterer butikkenes valg og håper HK gjør det samme.

HK-klubben på Landås oppfordrer alle ansatte i Expert-kjeden til å organisere seg – slik at de kan stå sterkere mot oppsigelse av tariffavtalen.

– Uten tariffavtale blir det lettere for arbeidsgiver å styre de ansatte i den grad de selv vil, med tanke på arbeidstid og godtgjørelse, og det vil lettere kunne åpne for forskjellsbehandling, trynefaktor og tolkninger som blir opp til enkeltansatte selv å måtte finne ut av, uten å ha noe klart regelverk som tariffavtaler gir, mener HK-klubben.

– Expert på dårlig håndtering av ansatte

– Dette er fagforeningsknusing på høyt plan og det kan vi rett og slett ikke godta. Når det nå likevel skjer er Østfold Handel og Kontor beredt til å ta opp kampen. Vi oppfordrer ledelsen i Expert til å tenke seg om en gang til mens det fortsatt er mulig å unngå en opptrapping av konflikten, skriver Åsmund Utgård, leder i Østfold Handel og Kontor i en uttalelse.

– I 2013 reklamerte Expert med at de hadde sparket 1.432 ansatte for å senke prisene. Nå vil de ikke lenger ha tariffavtale. Det kan vel trygt slås fast at de ikke akkurat er eksperter på personhåndtering, mener Østfold Handel og Kontor.

Dette er saken:

• Expert meldte seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og sa dermed opp tariffavtalen mellom HK og Virke.

• HK krevde at tariffavtalen skulle videreføres direkte mellom bedriften og forbundet, men Expert har motsatt seg dette. Kjeden vil at den enkelte butikk skal velge mellom tariffavtale og bonusavtale.

• Tariffavtalen opphørte 1. april.

• Mange av de ansatte vil fortsatt ha tariffavtale, og HK vil nå ta saken til mekling. Hjelper ikke det, truer forbundet med streik.

• Tariffavtalekravet omfatter 446 ansatte i Experts egeneide butikker.

• HK har nå 184 medlemmer i disse butikkene.

• Expert Norge sier de er opptatt av at ferie-, permisjons- og velferdsordninger skal videreføres i tråd med tidligere praksis.

08.04.2016
13:51
11.04.2016 14:13

Dette er saken:

• Expert meldte seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og sa dermed opp tariffavtalen mellom HK og Virke.

• HK krevde at tariffavtalen skulle videreføres direkte mellom bedriften og forbundet, men Expert har motsatt seg dette. Kjeden vil at den enkelte butikk skal velge mellom tariffavtale og bonusavtale.

• Tariffavtalen opphørte 1. april.

• Mange av de ansatte vil fortsatt ha tariffavtale, og HK vil nå ta saken til mekling. Hjelper ikke det, truer forbundet med streik.

• Tariffavtalekravet omfatter 446 ansatte i Experts egeneide butikker.

• HK har nå 184 medlemmer i disse butikkene.

• Expert Norge sier de er opptatt av at ferie-, permisjons- og velferdsordninger skal videreføres i tråd med tidligere praksis.