Lønna opp i handelen

De ansatte i varehandelen får hevet lønna med 297 kroner i måneden fra 1. februar. Det skyldes garantilønnsordningen.
19.02.2013
13:53
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I tariffavtalene mellom Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Samfo finnes det bestemmelser om en garantilønnsordning for de ansatte i handelen.

Bestemmelsen innebærer at høyeste minstelønnssats i tariffavtalene skal være 92 prosent av den faktiske gjennomsnittslønna til et utvalg arbeidstakere i handelen. Når den ikke er det, heves satsen. I år heves trinn 6 med 297 kroner i måneden fra 1. februar

En klype salt

I går ble de foreløpige tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) presentert. Innholdet i denne rapporten legger grunnlaget for lønnsoppgjøret. Ifølge TBU hadde varehandelen en lønnsvekst på 3,6 prosent i fjor. Den gjennomsnittlige lønnsveksten var på 4 prosent. HK-leder Sture Arntzen tar tallet for varehandelen med en klype salt.

– For det første har vi nettopp ferdigforhandlet resultatet av garantilønnsordningen. Den bøter på dette. I tillegg inneholder statistikken fra TBU på Virke-området mange bedrifter i hotell- og restaurantområdet, noe som bidrar til å trekke lønnsgjennomsnittet ned. De endelig tallene for HK-området vil trolig ligge på samme nivå som gjennomsnittet i arbeidslivet, sier han til HK-Nytt.

Sikring av kjøpekraften

Arntzen peker på at lønnsøkningen som følge av garantilønnsordningen i år er lav.

– Årsaken til det er at vi hadde et godt oppgjør i fjor. Det er også slik det bør være, at vi får de høyeste tilleggene i hovedoppgjøret, og lave tillegg etter garantilønnsordningen, sier han.

Forbundslederen vil ikke si noe om hvilke konkrete økonomiske krav LO bør stille i forhandlingene utover det som ble vedtatt på LOs representantskapsmøte i dag. Her ble det blant annet vedtatt at mellomoppgjøret må innebære en fortsatt sikring av kjøpekraften. Fra 2011 til 2012 fikk norske arbeidstakere en gjennomsnittlig kjøpekraftsforbedring på 3,2 prosent.

19.02.2013
13:53
27.08.2015 20:00