KOM I HAVN MED BUTIKKOVERENSKOMSTEN: Handel og Kontor, med Christopher Beckham som forhandlingsleder, ble enige med NHO i forhandlingene om butikkoverenskomsten.

KOM I HAVN MED BUTIKKOVERENSKOMSTEN: Handel og Kontor, med Christopher Beckham som forhandlingsleder, ble enige med NHO i forhandlingene om butikkoverenskomsten.

Martin Guttormsen Slørdal

HK og NHO har forhandlet ferdig:

Lønna opp for butikkansatte

De med lengst fartstid får nesten fem kroner mer i timen.
24.05.2016
14:52
24.05.2016 15:11

martin.slordal@lomedia.no

– Det vi krevde i kroner og øre, fikk vi. Dette oppgjøret kommer til å slå godt an hos HK-medlemmene, mener en fornøyd Christopher Beckham, nestleder i Handel og Kontor.

Beckham var forhandlingsleder da HK og NHO i går kveld ble enige i tarifforhandlingene om butikkoverenskomsten. Denne tariffavtalen gjelder for ansatte i utsalgssteder knyttet til såkalte produksjonsbedrifter, som bakeriutsalg, blomsterbutikker og gullsmeder. Butikkansatte som går på lønnstrinn 3 til 5 får tre kroner mer i timen, mens de på trinn 6 får 4,90 kroner mer per time. De nye satsene gjelder fra 1. mai.

Streiken i 2014 var viktig

Lønnsøkningen bunner i garantiordningen som kom på plass etter at HK-medlemmene som er omfattet av denne avtalen streiket i 2014. Garantiordningen sikrer at minstelønnssatsene i butikkoverenskomsten over tid utvikler seg i takt med lønnsutviklingen ellers i varehandelen. Etter streiken ble minstelønnssatsene på overenskomsten hevet med 6,60 kroner per time.

Christopher Beckham sier at resultatet av årets forhandlinger favner de fleste HK-medlemmene som går på butikkoverenskomsten mellom HK og NHO.

– Nesten 80 prosent av HK-medlemmene på denne overenskomsten lønnes etter de trinnene som nå har økt, opplyser Beckham.

Skal utvikle butikkoverenskomsten

HK og NHO er også enige om å utvikle butikkoverenskomsten. Et partssammensatt utvalg skal se nærmere på denne avtalen fram mot neste hovedoppgjør i 2018.

– Butikkoverenskomsten skal bli mer moderne. Den skal tilpasses dagens og framtidas ansatte og bedrifter. Målet er at avtalen skal gi ei lønn å leve av, sier Beckham.

De fleste ansatte i varehandelen er omfattet av Virkes landsoverenskomst, hvor minstelønnssatsene er høyere. Nestlederen tror imidlertid ikke at gapet mellom Virkes landsoverenskomst og NHOs butikkoverenskomst har minket etter årets tariffoppgjør.

– Men lønnsutviklingen for de som går på butikkoverenskomsten har blitt bedre på grunn av streiken i 2014, sier Beckham.

Han legger til at det nå blir viktig for HK å skolere tillitsvalgte som går på butikkoverenskomsten slik at flere kan gjennomføre lokale forhandlinger på arbeidsplassene.

Nå er det opp til medlemmene å avgjøre om dette er godt nok. Uravstemningsfristen er satt til 16. juni.

24.05.2016
14:52
24.05.2016 15:11