ÅDNE CAPPELEN, TBU.

ÅDNE CAPPELEN, TBU.

Sissel M. Rasmussen

Teknisk beregningsutvalg;

Lønna må opp med minst 2 prosent, ellers blir det nok et år med reallønnsnedgang

Norge har ikke opplevd en lavere lønnsutvikling siden midt under krigen, sier leder i Teknisk beregningsutvalg, Ådne Cappelen.
20.02.2017
11:16
20.02.2017 13:23

hk-nytt@lomedia.no

Cappelen er leder for Teknisk beregningsutvalg (TBU), som mandag la fram sin foreløpige rapport foran inntektsoppgjøret 2017.

Utvalget anslår at prisene (konsumprisindeksen) vil øke med 2 prosent i 2017. Det betyr at lønnsoppgjøret må ende på minst 2 prosent for å unngå nok et år med reallønnsnedgang.

Det er forventet at våre handelspartnere vil få en nominell lønnsvekst på 2-2,5 prosent i år. NHO-direktør Kristin Skogen Lund sa til LO-Aktuelt for en uke siden at Norge må ha en lavere lønnsvekst enn våre handelspartnere.

LES OGSÅ: HK-leder Trine Lise Sundnes avviser nok et nulloppgjør

Industrien taper

Gjennomsnittlig lønnsvekst falt fra 2,8 prosent i 2015 til 1,7 prosent i fjor, mens prisveksten økte fra 2,1 prosent til 3,6 prosent i samme periode. Samlet bidro dette til at gjennomsnittlig reallønn etter skatt for alle grupper falt med 1,2 prosent i fjor.

Den store taperen er industrien. NHO-bedrifter i industrien hadde en lønnsøkning på 2,5 prosent i 2015, men i 2016 er tallet 2.

– Der er den svakeste utviklingen, og det skyldes i stor grad strukturelle endringer. Endringen i gjennomsnittslønn skyldes blant annet endret sammensetning av arbeidsgruppen. Tilgang og avgang av ansatte med ulik lønn bidrar til dette, forklarer Cappelen.

Industrien fikk fra september 2015 til september 2016 hele 11.000 færre sysselsatte.

Mens Nærings- og nytelsesmiddelindustrien har pluss i antall sysselsatte - fra 48.855 i 2015 til 49.493 i 2016.

Bonusutbetalinger som trakk lønnsveksten opp i 2015, gjør utslaget størst for ansatte i finansnæringen, som endte med en lønnsvekst på 2,5 prosent i fjor, mot 4,3 prosent i 2015.

Prisstigningen

Antall sysselsatte og arbeidsstyrken endret seg lite fra 2015 til 2016. Men sysselsettingsraten har gått ned. Ifølge arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) er ledigheten på 4,7 prosent. Det er det høyeste gjennomsnittet på 20 år. Registrert ledighet ligger på samme nivå som i fjor, med 3 prosent.

For nøyaktig ett år siden la TBU fram en tilsvarende rapport. Da beregnet man prisveksten for 2016 til å bli på 2,6 prosent. Resultatet ble på hele 3,6 prosent.

Det var prisen på elektrisitet som førte til det store avviket. Det utgjør så mye som tre fjerdedeler.

– Vi hadde gjort et anslag for økning på 5 prosent. I stedet ble økningen på 22 prosent, forklarer Cappelen.

Konkurransekraften i norsk industri er i bedring, viser rapporten. Det skyldes en kombinasjon av betydelig valutasvekkelse de siste fire årene og en lavere lønnsvekst.

En gjennomsnittlig timelønn i norsk industri ligger nå rundt 32 prosent høyere enn gjennomsnittet hos våre handelspartnerne.

Cappelen bemerker at produktivitetsutviklingen i Norge bekymrer ham. Den er svakere enn i mange andre land.

Dette er noen nøkkeltall for 2016:

• Gjennomsnittlig nominell lønnsvekst falt fra 2,8 prosent i 2015 til 1,7 prosent i fjor.

• Prisene økte med 3,6 prosent fra 2015 til 2016 (konsumprisindeksen).

• Det betyr at reallønna etter skatt falt med 1,2 prosent fra 2015 til 2016.

Alle innen de store forhandlingsområdene gikk ned i reallønn i 2016, viser beregningene til TBU.

Her er lista:

Industriarbeidere

Reallønnsutvikling: -0,9 prosent.

Nominell lønnsvekst: 2 prosent. Lønnsoverheng fra året før: 1 prosent.

Industrifunksjonærer

Reallønnsutvikling: -0,7 prosent.

Nominell lønnsvekst: 2,25 prosent. Lønnsoverheng fra året før: 1 prosent.

Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel

Reallønnsutvikling: -0,4 prosent.

Nominell lønnsvekst: 2,5 prosent. Lønnsoverheng fra året før: 1 prosent.

Ansatte i finanstjenester

Reallønnsutvikling: -0,5 prosent.

Nominell lønnsvekst: 2,5 prosent. Lønnsoverheng fra året før: 0,9 prosent.

Statsansatte

Reallønnsutvikling: -0,6 prosent.

Nominell lønnsvekst: 2,4 prosent. Lønnsoverheng fra året før: 1,5 prosent.

Kommuneansatte

Reallønnsutvikling: -0,4 prosent.

Nominell lønnsvekst: 2,5 prosent. Lønnsoverheng fra året før: 0,9 prosent.

Kilder: Statistisk sentralbyrå for Beregningsutvalget, Beregningsutvalget for KS.

• Fikk du meg deg denne? Her er lønna til topplederne i Norges 100 største selskaper

• Ferske tall: Sjekk snittlønna i over 300 yrker

20.02.2017
11:16
20.02.2017 13:23