ULIKE STRATEGIER: Men Negotia tok sine medlemmer ut i streik, valgte LO-forbundene å avvente forhandlinger for å få opprettholdt vilkårene sine når de får nye avtaler med en annen arbeidsgiverorganisasjon.

ULIKE STRATEGIER: Men Negotia tok sine medlemmer ut i streik, valgte LO-forbundene å avvente forhandlinger for å få opprettholdt vilkårene sine når de får nye avtaler med en annen arbeidsgiverorganisasjon.

Felleskjøpet Agri

LO-forbundene i Felleskjøpet skal forhandle om arbeidsvilkårene sine

Etter en uke i streik får Negotia-medlemmene beholde vilkårene sine. LO-forbundene i Felleskjøpet vil heller forhandle om dem.
25.09.2019
14:10
25.09.2019 14:10

lene.svenning@lomedia.no

Tirsdag kveld avsluttet YS-forbundet Negotia streiken i Felleskjøpet Agri, etter å ha blitt enige med selskapet og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Etter en uke i streik ble det enighet om at Negotia-medlemmene beholder vilkårene de streiket for; full lønn under sykdom, gruppelivsforsikring og tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg. Enigheten gjelder fram til høsten 2020, skriver Negotia på sine nettsider, mens Felleskjøpet Agri skriver i en pressemelding at de varer fram til «revisjonen 2020 av den overenskomsten Negotias medlemmer blir omfattet av i NHO Mat og Drikke er sluttført, dog ikke lenger enn til 15. september 2020». Negotia og Felleskjøpet har også blitt enige om en lønnsøkning «på linje med frontfaget», som Negotia skriver, eller 3,2 prosent lønnsøkning, som selskapet skriver i pressemeldingen sin.

LESTE DU DENNE? HK sier nei til lengre åpningstider på polet

Bytter arbeidsgiverorganisasjon

Bakgrunnen for streiken er at Felleskjøpet Agri bytter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO. Når tariffavtalene mellom Felleskjøpet og Spekter utløper til våren, skal både Negotia og LO-forbundene Handel og Kontor, Næringsmiddelarbeiderforbundet, Fellesforbundet og Ledelse og teknikk forhandle fram nye tariffavtaler med NHO. Også LO-forbundene ønsker å ha med seg sine vilkår inn i de nye tariffavtalene, opplyser Nils Gunnar Berg, hovedtillitsvalgt i HK og leder i LO-utvalget i Felleskjøpet. I motsetning til Negotia valgte LO-forbundene å vente med å forhandle om dette.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

To ulike oppfatninger

– Vi ble ferdige med vårt mellomoppgjør i mai. Da forhandlet vi bare om lønn. Vi visste allerede da at vi skulle over på nye overenskomster med NHO, og at særavtalene våre blir sagt opp i forbindelse med hovedoppgjøret til våren. Fram til da skal vi ha en prosess med Felleskjøpet. Jeg har tro på at vi får videreført betingelsene våre. Bedriften har sagt at de ikke har en intensjon om å forringe arbeidsvilkårene våre. Vi og Negotia har nok hatt to ulike oppfatninger av hva bedriftens intensjon har vært. Vi har tillit til at vi kan sette oss ned og forhandle og bli enige gjennom en prosess, Nils Gunnar Berg til HK-Nytt.

Felleskjøpet bekrefter at betingelsene vil bli gjenstand for forhandlinger. «Som vi hele tiden har lovet, kommer vi til å invitere alle organisasjonene i Felleskjøpet til en prosess for å avklare behovet for særavtaler etter overgangen til NHO Mat og drikke. Denne prosessen ønsker vi å starte så raskt som mulig», sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet i pressemeldingen.

Støttet kravene, men ikke streiken

I følge Berg har det på tross av ulike strategier vært ryddige forhold mellom de streikende i Negotia og de LO-organiserte som har gått på jobb som vanlig. Noen HK-medlemmer har blitt permittert som følge av streiken, opplyser han. Alle er imidlertid tilbake på jobb i dag, onsdag.

– Vi respekterer at vi har to ulike syn på virkemidlene vi har brukt for å nå fram til ledelsen. Vi ga aldri noen støtteerklæring til streiken, men vi har ingen problemer med å støtte kravene deres. Vi bestemte oss for at vi ikke ville ta denne kampen i mellomoppgjøret. Da var det litt vanskelig for oss å støtte en streik som vi selv ikke ville ta. Det ville være å møte oss selv i døra, sier Nils Gunnar Berg.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

25.09.2019
14:10
25.09.2019 14:10