MOTPART: LO-sekretær Trude Tinnlund, som også er styreleder i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, bedyrer at de ikke har forsøkt å holde tilbake lønnsopplysninger.

MOTPART: LO-sekretær Trude Tinnlund, som også er styreleder i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, bedyrer at de ikke har forsøkt å holde tilbake lønnsopplysninger.

Martin Guttormsen Slørdal

LO-forbund gir mangelfulle lønnsopplysninger

Mange rapporterer bare om HK-medlemmenes lønn. HK mener de skal ha tall for alle ansatte på bordet.
18.11.2014
13:13
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontors medlemmer i fagbevegelsen streiker fordi forbundet ikke er fornøyd med lønnsstatistikken som lå på bordet under forhandlingene og meklingen med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Lønnsopplysningene fra virksomhetene omfatter bare drøye halvparten av de ansatte i fagbevegelsen. Ifølge forhandlingsleder Bjørn Mietinen inneholder lønnsstatistikken ikke nok data til å være et komplett, fullstendig grunnlag for vurdering av lønnsutviklingen.

Mangelfull statistikk

Partene har et felles statistikkutvalg, det er nedfelt i tariffavtalen, som legger fram en rapport i forkant av tariffoppgjørene. Årets rapport viser at bare 65 av av 117 virksomheter har sendt inn lønnsopplysninger til AAF. Det betyr at lønna til bare 1.100 av 2.100 ansatte er kjent. Noen av virksomhetene har sendt inn tall bare for HK-medlemmene på bedriften, mens andre har sendt inn tall for alle ansatte. I rapporten fra statistikkutvalget beskrives dette som et usikkerhetsmoment. Tilsammen har LO og forbundene 1.225 ansatte, mens statistikken bare omfatter 694 av dem.

– Holder ikke tilbake informasjon

Trude Tinnlund, styreleder i AAF, bedyrer overfor HK-Nytt at organisasjonen ikke har bedt virksomhetene holde tilbake lønnsopplysninger.

– Vi har aldri villet holde noe tilbake. Det er full åpenhet i forbundene om lønnsutviklingen, sier hun.

– Hvorfor sender ikke virksomhetene inn lønnsopplysninger da, eller bare for HK-medlemmene?

– Spør du meg, så spør jeg deg. Vi har ikke noe pressmiddel å bruke. Statistikkutvalget har brukt trekvart år på å bearbeide tallene, og har levert en omforent rapport. Derfor blir vi litt overrasket når HK velger å legge bort statistikken under forhandlinger og mekling, sier Tinnlund, som forøvrig ikke har deltatt i disse møtene.

Saksbehandlere og rådgivere unntatt

I tariffavtalen mellom AAF og HK står det at statistikkutvalget skal få fram best mulig statistikk over lønnsutviklingen innen "gjeldende tariffområde". HK hevder at det er alle ansatte i fagbevegelsen. Dermed vil de ha tall for alle ansatte på bordet, ikke bare for HK-medlemmene i virksomhetene.

I LO er det bare avdelingslederne og distriktssekretærene som ikke er medlemmer i HK. I LO-forbundene er det vanligvis bare de kontoransatte som er HK-medlemmer. Rådgiverne og saksbehandlerne er ofte medlemmer i det forbundet de jobber i. I flere forbund utgjør disse egne klubber, som forhandler med forbundsledelsen på egen hånd. Det er blant annet disses lønn som ikke er rapportert til AAF.

Finne løsning

Trude Tinnlund mener partene nå må finne en måte å få til en tilfredsstillende statistikk på.

– Å kaste seg rundt for å få laget en ny statistikk nå, er ikke mulig. Det regner jeg med at folk forstår. Nå er jeg opptatt av å finne en løsning slik at vi kan komme ut av konflikten, sier hun.

– Vår dør står åpen hvis arbeidsgiverne ønsker å prate med oss. Vi vet ikke hvor lenge denne streiken vil vare, sier Bjørn Mietinen i Handel og Kontor.

Trapper opp

HK har varslet ytterlige opptrapping av konflikten. Fra i morgen, onsdag, tas nye 141 medlemmer ut i streik. Disse jobber i LO, Norsk Tjenestemannslag, Musikernes Fellesorganisasjon, Forbundet for ledelse og teknikk, og Norsk Sjømannsforbund.

18.11.2014
13:13
27.08.2015 20:00