BRA RESULTAT: Leder i LO Finans HK, Knut Bekkevold, mener kronetillegget kan bøte på noen av lønnsforskjellene i bransjen.

BRA RESULTAT: Leder i LO Finans HK, Knut Bekkevold, mener kronetillegget kan bøte på noen av lønnsforskjellene i bransjen.

Kristian Brustad

LO Finans fornøyd med likt lønnstillegg til alle

3.100 kroner ekstra til alle lønnstrinn. Og nå starter en nøye kartlegging av lønnsforskjeller fram mot neste års hovedoppgjør.
23.04.2015
14:47
27.08.2015 20:00

anne.siri.rena@lomedia.no

– Oppgjøret har en riktig profil, der 3.100 kroner per år gis til alle lønnstrinn, sier en fornøyd Viktor Sæther, leder i LO Finans Postkom.

Dermed ble det ikke prosentvise kronetillegg under det sentrale lønnsoppgjøret i år, noe som kan være med på å bidra til økte lønnsforskjeller.

Også Knut Bekkevold, leder av LO Finans Handel og Kontor, er fornøyd med resultatet der alle fikk likt.

– Beløpet ivaretar de lavlønnede, hvorav flertallet er kvinner, sier Bekkevold.

I tråd med samfunnet

Fire dager var satt av til oppgjøret mellom LO Finans og Finansforbundet på den ene siden, og motparten Finans Norge på den andre. De brukte bare halvparten av tiden, men jobben var likevel ikke gjort i en fei, ifølge Knut Bekkevold.

– Avstanden mellom partene var relativt stor. Vi skulle bli enige om ett beløp, og det tok litt tid, sier han.

Oppgjøret er i tråd med samfunnet for øvrig, opplyser Finans Norge på egne hjemmesider.

Forventer mer lokalt

Viktor Sæther, som leder de organiserte i DNB, er tydelig på at årets lokale forhandlinger må gi mer kronetillegg til de ansatte.

– Konsernet går med overskudd, så det er klart vi forventer enda mer lokalt, sier Sæther.

Knut Bekkevold, leder av organiserte ansatte i SpareBank 1 og mange andre bedrifter, ønsker ikke å si noe om de lokale forhandlingene – som er spredt utover året – ennå.

Skal finne lønnsforskjeller

Lønnsskjevheter i finansnæringen skal nå kartlegges grundig. Lokale tillitsvalgte og ledelse ved bedriftene innunder LO Finans' og Finansforbundets område, har forpliktet seg til å lete systematisk etter forskjeller fram mot 1. januar 2016. Funnene skal rapporteres til hovedorganisasjonen Finans Norge innen 1. mars, og vil deretter være med på å danne grunnlaget for forhandlingene i neste års hovedoppgjør. Likelønn, sammen med pensjon, blir et av de store temaene.

– Neste års forhandlinger avhenger mye av hva vi finner under denne kartleggingen.

– Spennende?

– Ja, det blir spennende, sier Knut Bekkevold i LO Finans Handel og Kontor.

– Beløpet ivaretar de lavlønnede, hvorav flertallet er kvinner.

Knut Bekkevold, leder i LO Finans Handel og Kontor

23.04.2015
14:47
27.08.2015 20:00