HK-leder Sture Arntzen.

HK-leder Sture Arntzen.

Martin Guttormsen Slørdal

Lavlønnstillegg viktigst

– Hvis ikke NHO hadde gått med på grensa for lavlønnstillegg, hadde vi ikke kommet i mål, sier HK-leder Sture Arntzen etter nattens meklingsinnspurt.
08.04.2013
14:55
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

LO og NHO satt i meklingsmøter hele helgen. Tre timer på overtid kom de i natt til enighet om et generelt lønnstillegg på 75 øre og et lavlønnstillegg på 1,40 kroner i timen. Ifølge Arntzen var det på nippet at de kom i mål.

– Jeg har aldri vært med på en mekling i et samordnet oppgjør som har vært så nærme en konflikt. Sånn sett var det godt at vi kom til en løsning, sier han til HK-Nytt.

Kunne veltet alt

Det hadde ikke skjedd dersom LO hadde måttet fire på kravet om at alle som er omfattet av tariffavtaler der gjennomsnittslønna ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønna skal ha et eget lavlønnstillegg.

– Det ville i så fall betydd at HKs medlemmer kunne sett langt etter lavlønnstillegget, og det kunne vi ikke akseptere. Da hadde i alle fall jeg stemt nei, sier Arntzen og forklarer:

– Få av HKs medlemmer som omfattes av bensinoverenskomsten og butikkoverenskomsten kjenner seg i utgangspunktet igjen i det lønnsnivået som setter grensa for lavlønnstillegg. Det er fordi de ikke akkurat ligger på toppen av lønnsstatistikken i de to overenskomstene. Medlemmene våre lønnes langt under 90 prosent av industriarbeiderlønna. Lavlønnstillegg for disse avtalene var derfor svært viktig for oss. Jeg skulle gjerne sett at det var høyere, men vi fikk i alle fall stoppet motparten som ville gi tillegg til langt færre, understreker han.

Arntzen er glad for at lavlønnstillegget også har en likelønnseffekt.

– Det store flertallet som omfattes av de avtalene som kvalifiserer til lavlønnstillegg er kvinner, sier han.

Sårbar modell

En av de andre avtalene som HK har med NHO, er standardoverenskomsten. I den ligger gjennomsnittslønna 16 prosent over industriarbeiderlønn. Dermed får ikke de ansatte omfattet av standardoverenskomsten lavlønnstillegg i år heller. Dette er en av grunnene til at HK i år etter år har kritisert lavlønnsmodellen, med gjennomsnittsberegning av lønn, for å være lite treffsikker. Forbundets forhandlere skulle gjerne sett at den ivaretok likelønn på en bedre måte. I år var intet unntak.

– 90 prosent av de som tjener mest i standardoverenskomsten er menn. Dette viser hvor viktig det er at vi også fikk på plass et generelt lønnstillegg. NHO ville i utgangspunktet ha null, men strakk seg til 50 øre. At meklingen ga oss 75 øre, er derfor bra, sier Arntzen.

Men å karakterisere noen som vinnere etter dette lønnsoppgjøret, vil HK-lederen ikke.

– Det var jo et relativt beskjedent økonomisk oppgjør, men vi har i alle fall sørget for at medlemmene opprettholder eller forbedrer kjøpekrafta, sier han til HK-Nytt.

Nye runder i morgen

Arntzen kan ikke hvile lenge etter helgens mekling i NHO-oppgjøret. I morgen, tirsdag møter han og resten av LO-delegasjonen arbeidsgiverorganisasjonen Virke ved forhandlingsbordet. Onsdag er det arbeidsgiverforeningen Samfo som står for tur.

– Jeg gleder meg og håper at vi unngår riksmekleren i disse oppgjørene, sier Sture Arntzen med veska full av regnestykker.

08.04.2013
14:55
27.08.2015 20:00