FORNØYDE: HK-leder Trine Lise Sundnes og LOs nestleder Peggy Hessen Følvik ga ikke etter for Samfos krav om å droppe lavlønnstillegg for de ansatte i Coop-butikkene.

FORNØYDE: HK-leder Trine Lise Sundnes og LOs nestleder Peggy Hessen Følvik ga ikke etter for Samfos krav om å droppe lavlønnstillegg for de ansatte i Coop-butikkene.

Lene Svenning

Lavlønnstillegg til ansatte i Coop-butikkene på plass

Arbeidsgiverne måtte bøye av, også denne gangen får de ansatte i Coops butikker et lavlønnstillegg. Totalt går de fleste i denne gruppa opp 9,45 kroner i timen.
08.05.2018
18:47
08.05.2018 19:17

lene.svenning@lomedia.no

Mens både LOs forhandlingsleder og HKs leder sier seg godt fornøyd med årets lønnsforhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonen Samfo, vil ikke Samfos forhandlingsdirektør Torgeir Kroken snakke med HK-Nytt etter at forhandlingene er over tirsdag ettermiddag.

– Ingen kommentar, er Krokens kommentar etter oppgjøret.

«Ekstremt vanskelig»

For da forhandlingene startet i går, mandag, la Kroken ikke skjul på at LOs krav om lavlønnstillegg til de ansatte i Coops butikker var den hardeste nøtta i dette oppgjøret. «Dette blir ekstremt vanskelig», sa Kroken til HK-Nytt i går. Men LO og HK fikk det som de ville; de ansatte i Coops butikker får lavlønnstillegget på 2,50 kroner i timen. Sammen med garantilønnstillegget som ble forhandlet fram tidligere i vår, gir det en lønnsøkning på 9,45 kroner i timen.

LES OGSÅ: Ansatte rekker ikke å gå på do eller spise

Vurderer arbeidsrettssak

Årsaken til Samfos motvilje mot å gi et lavlønnstillegg til de ansatte i Coop-butikkene er at dette tillegget ikke ble gitt til de som jobber i andre deler av varehandelen, og som er omfattet av HKs tariffavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Det er fordi butikkansatte, lageransatte, butikksjefer og andre administrativt ansatte i Virke-området slås sammen i den statistiske beregningen, og til sammen får et lønnsnivå som ligger over 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som er grensa for å få lavlønnstillegg. I Samfo-området havner de butikkansatte i Coop under 90 prosent av industriarbeiderlønn, fordi butikkansatte og andre grupper av ansatte ikke går på samme tariffavtale, og dermed ikke regnes i den samme statistikken.

Selv om Samfo måtte gi seg i dette spørsmålet, har de protokollført at de er uenige i hvordan statistikken utarbeides, og at de mener at dette er en forskjellsbehandling av Virke og Samfo. «Samfo vil vurdere om det er grunnlag for å bringe spørsmålet inn for Arbeidsretten», heter det i protokollen.

LO og HK er fornøyd

LO og HK er imidlertid fornøyd med resultatet av dette oppgjøret.

– Det var greit. Vi har fulgt malen fra NHO-oppgjøret med lavlønnstillegg, slår LOs forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik fast.

– Dette er vi godt fornøyd med. Jeg er glad for at vi fikk på plass lavlønnstillegget, selv om det satt langt inne, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

LO og Samfo er også enige om å forbedre den avtalefestede pensjonen på samme vis som i tariffoppgjøret med NHO, som ventet.

Lageransatte sakker akterut

LO stilte også krav om at lønna til de ansatte på Coops lagre måtte oppjusteres i tråd med lønna til lagerarbeiderne som er omfattet av HKs og Norsk Transportarbeiderforbunds tariffavtaler med Virke. Etter at disse har fått økt lønna i år, har de lageransatte i Coop blitt hengende etter lønnsmessig. Men det kom LO og HK ikke i mål med.

– Jeg skulle gjerne sett at vi kom lenger i forhandlingene om dette, men det var Samfo ikke villig til. Jeg håper at de tillitsvalgte vil lykkes med dette i de lokale forhandlingene, sier Sundnes til HK-Nytt.

Skuffede lager-tillitsvalgte

De tillitsvalgte fra nettopp Coops Norges lagre, Øystein Berg fra Gardermoen, Stig Ove Hovland fra Trondheim og Johan Martin Andreassen fra Tromsø er langt fra fornøyd med at de ikke fikk gjennomslag for å øke lønna i tråd med andre avtaler for lageransatte.

– Dette er for dårlig av Samfo, og det er betenkelig at Coop Norge ikke vil vedkjenne seg at det finnes en bransjestandard for lønna for lageransatte. Dette er et prekært problem som må løses. Vi er skuffet over at Samfo ikke ville diskutere dette med oss nå, men vi må rette det opp i de lokale forhandlingene, sier Berg til HK-Nytt.

Alle tre har deltatt i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene.

Sju forbund

Flere andre LO-forbund har også forhandlet med Samfo disse to dagene. Det gjelder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Fagforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Forbundet for ledelse og teknikk og El og IT Forbundet. De aller fleste av medlemmene som er omfattet av disse forbundenes tariffavtaler med Samfo har fått et tillegg på 1 krone i timen fra 1. april. Tre andre tariffavtaler med Samfo har fått et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen fra samme dato. Det gjelder HKs avtale for ansatte på bensinstasjoner, transportarbeiderforbundets avtale for godstransport, og Norsk Arbeidsmandsforbunds avtale for renholdere.

Ja eller nei?

Medlemmene som jobber i bedriftene som er omfattet av tariffavtaler med Samfo skal si sin mening om resultatet av tarifforhandlingene. Fristen for å svare ja eller nei er ennå ikke klar.

Her finner du selv protokollene fra forhandlingene mellom LO og Samfo.

LES OGSÅ: Her er resultatet etter lønnsoppgjøret med Virke

08.05.2018
18:47
08.05.2018 19:17