IKKE BARE PLANKEKJØRING: Samfo-direktør Torgeir Kroken og LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik skal bruke de neste dagene på å bli enig om blant annet lønna til de Coop-ansatte.

IKKE BARE PLANKEKJØRING: Samfo-direktør Torgeir Kroken og LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik skal bruke de neste dagene på å bli enig om blant annet lønna til de Coop-ansatte.

Martin Guttormsen Slørdal

Lavlønns-knute i Coop-butikkene

LO og arbeidsgiverorganisasjonen Samfo er i gang med årets tarifforhandlinger. Lavlønnstillegget blir det vanskeligste spørsmålet.
07.05.2018
11:13
07.05.2018 11:13

lene.svenning@lomedia.no

Det er ventet at lønnsoppgjøret mellom LO og Samfo vil ende med omlag det samme resultatet som i meklingen mellom LO og NHO og forhandlingsresultatet mellom LO og Virke; 2,8 prosent lønnsøkning og en forbedret avtalefestet pensjon.

Men det er skjær i sjøen: De ansatte i resten av varehandelen, som er omfattet av tariffavtalen mellom HK og Virke, fikk ikke lavlønnstillegget på 2,50 kroner i timen. Årsaken er at disse i gjennomsnitt ligger over 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som brukes som skille mellom lavlønnede og ikke-lavlønnede. Det er fordi lageransattes lønn regnes med i statistikken. I Samfo-området er de butikkansatte og lageransatte omfattet av hver sin tariffavtale. Derfor regnes ikke de lageransatte med i statistikken, og de butikkansatte regnes som lavlønnede, og vil ha krav på et lavlønnstillegg.

LES OGSÅ: Ansatte rekker ikke å gå på do eller spise

– Ekstremt vanskelig

Samfos administrerende direktør og forhandlingsleder Torgeir Kroken synes det er ugreit at LO opererer med ulikt grunnlag for lønnsstatistikken.

– Hadde vi hatt våre lageransatte med i statistikken hadde det ikke sett sånn ut. Vi hadde en tung diskusjon om dette i fjor, som endte med at vi fikk lavlønnstillegg for de som går på landsoverenskomsten, sier han til HK-Nytt like før forhandlingene settes i gang mandag.

– Blir det ikke sånn i år?

– Dette blir ekstremt vanskelig. Vår tariffavtale og Virkes tariffavtale er konkurrerende avtaler, og vi pleier å følge det HK og Virke blir enige om, sier Kroken.

– En utfordring

LOs forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik er forberedt på at lavlønnstillegget blir et vanskelig spørsmål.

– Jeg tror ikke dette blir spesielt enkelt, vi har en utfordring her, sier hun.

– Kommer dere til å stå på kravet om lavlønnstillegg for de butikkansatte i Coop?

– Det kan jeg ikke si noe om nå før vi har overlevert kravene og kommet i gang med forhandlingene, sier hun.

AFP-endringer

Både Kroken og Følsvik tror imidlertid at resten av forhandlingene kommer til å bli relativt enkle. Ingen av dem ser det som problematisk å få til de samme endringene i avtalefestet pensjon som i de to andre store lønnoppgjørene.

– Jeg regner med at vi kommer til å følge samme oppskrift som i LO og NHO-oppgjøret, sier Følsvik.

– Når vi får på plass en enighet om statistikken, bør dette være greit, sier Kroken.

Sju LO-forbund

Det er satt av tre dager til årets forhandlinger mellom LO og Samfo. Også dette oppgjøret er samordnet, og ledes av LO. På arbeidstakersiden sitter LO-forbundene Handel og Kontor, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Fagforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Forbundet for ledelse og teknikk og El og IT Forbundet. HK er desidert størst, og skal forhandle om hele seks avtaler, hvorav den største er landsoverenskomsten som gjelder de ansatte i landets Coop-butikker.

LES OGSÅ: HK-medlemmer blir tillitsvalgte i ekspressfart

07.05.2018
11:13
07.05.2018 11:13