BEREDT: HKs forhandlingsedelegasjon på vei inn for å legge fram sine krav for NHO Luftfart. Christopher Beckham i front, tett fulgt av Unni Aurdal fra SAS.

BEREDT: HKs forhandlingsedelegasjon på vei inn for å legge fram sine krav for NHO Luftfart. Christopher Beckham i front, tett fulgt av Unni Aurdal fra SAS.

Martin Guttormsen Slørdal

Klare for luftfarts-forhandlinger

Mandag ettermiddag møttes HK og NHO Luftfart i årets tariffoppgjør.
16.06.2014
14:17
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Når partene møtes til forhandlinger legger Handel og Kontor tre krav på bordet foruten det rent økonomiske. For det første vil HK kreve at bedriftene lager sine egen lønnssatser som går utover satsene i overenskomsten. Siden overenskomsten er en såkalt minstelønnsavtale, skal de ansatte lønnes utover satsene i avtalen. Ifølge forhandlingsleder Christopher Beckham skjer det i liten grad. Det vil forbundet gjøre noe med, gjennom å styrke bestemmelsen om dette i tariffavtalen.

Forskuttering av sykepenger

HK vil også avtalefeste at ansiennitet i bransjen skal gjelde når lønnsansiennitet i bedriften skal fastsettes.

– Vi har sett eksempler på at det ikke skjer. Vi hadde et medlem som ikke fikk godkrevet ansiennitet for 20 års arbeid i et reisebyrå da vedkommende begynte i en ny bedrift, forteller Beckham.

Et tredje krav er at bedriftene skal forskuttere sykepenger, i stedet for at medlemmene må få dette utbetalt av Nav. Slik er det i mange andre bedrifter.

– Det vil gi forutsigbarhet, trygghet og bedre oversikt for medlemmene, mener Beckham.

HK-nestlederen vil ikke ut med hvor stor lønnsøkning delegasjonen hans kommer til å kreve.

Vil unngå mekling

HK og NHO Luftfart har frist til midnatt tirsdag til å komme til enighet. Det mener Beckham bør gå bra.

– Vi har ambisjoner om å bli enige i forhandlinger og å unngå mekling, sier han til HK-Nytt.

16.06.2014
14:17
27.08.2015 20:00