FORNØYD: Karianne Hansen Heien, HK-tillitsvalgt i Fagforbundet, er glad foor at HK fikk gjennsomslag for sitt viktigste krav.

FORNØYD: Karianne Hansen Heien, HK-tillitsvalgt i Fagforbundet, er glad foor at HK fikk gjennsomslag for sitt viktigste krav.

Martin Guttormsen Slørdal

Jubler for innsynsretten

HK-tillitsvalgte i fagbevegelsen er svært fornøyde med at innsynsretten er på plass. Men lønnsøkningen roper de ikke hurra for.
26.11.2014
15:03
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

nina.sandaas@lomedia.no

Da Handel og Kontor avblåste streiken i fagbevegelsen i går kveld, var det fordi de kunne slå fast at de hadde vunnet igjennom med sitt viktigste krav: Innsyn i lønna til alle ansatte i fagbevegelsen. Det slås fast i protokollen mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor. I statistikken som ble lagt til grunn for dette oppgjøret var kun halvparten av de ansatte inkludert.

Hovedkravet innfridd

HK-Nytt har snakket med mange av de tillitsvalgte i virksomhetene, både de som har vært i streik og andre. Alle er godt fornøyde med å få rett til innsyn i lønna.

– Vi har fått gjennom hovedkravet vårt, og det synes jeg er bra. Det burde være en selvfølge å få innsyn i lønn, sier Mona Grawe, HK-tillitsvalgt i El & IT Forbundet.

Hun og hennes kolleger var i streik fra første dag.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Vi har fått igjennom det vi streiket for, særlig det å få innsyn i det statistiske grunnlaget for lønnsutviklingen, sier Mette Ås, HK-tillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund.

Ikke nok penger

Alle er imidlertid ikke like fornøyd med den økonomisk uttellinga av streiken. De lavest lønte får 12.000 kroner mer i året, mens de høyere lønte får en lønnsøkning på 2,9 prosent.

– Kronebeløpene kunne vært høyere, mener Janne Hegna, HK-tillitsvalgt i Musikernes Fellesorganisasjon.

Unni Garcia, tillitsvalgt i Næringsmiddelarbeiderforbundet, er enig.

– Det folk er misfornøyd med er at gapet mellom HK-medlemmene og de andre blir større og større. Men nå har vi fått rett til innsyn, så nå blir vel dette tatt tak i, sier hun til HK-Nytt.

Den HK-tillitsvalgte i Fagforbundet, Karianne Hansen Heien, kaller det økonomiske resultatet tilfredsstillende, og peker på at de er garantert den samme lønnsutviklinga som de ansatte i staten.

– Skammelig

Dette er første gang de ansatte i fagbevegelsen har vært i streik. Det burde ikke vært nødvendig, etter de tillitsvalgtes oppfatning.

– Jeg synes det er helt håpløst. Her har arbeidsgiverne opptrådt litt amatørmessig, synes jeg.

Det sier Rune Soma, tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen.

– Jeg synes det er skammelig. Å få innsyn i lønn er noen man sloss for ute på bedriftene. Dette er flaut og pinlig, og burde ikke vært nødvendig, sier Trine Szabo, tillitsvalgt i Fellesforbundet.

Hun har også sittet i HKs forhandlingsutvalg under dette oppgjøret.

Kroner og øre vanskeligst

Trude Tinnlund, LO-sekrretær og styreleder i AAF, er glad for at streiken er over.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har kommet til en enighet, og at folk er tilbake på jobb, sier hun til HK-Nytt.

Hun hevder den hardeste nøtta under forhandlingene med HK har vært økonomi.

– Det er ikke sånn at vi har sittet på tallene og ikke vist dem fram. Diskusjonene har handlet om hvordan vi kan få til statistikk som viser utviklingen for alle grupper ansatte i fagbevegelsen. Vi kunne kanskje fått på plass en løsning tidligere, men det var kroner og øre som var det vanskeligste temaet, sier hun.

26.11.2014
15:03
27.08.2015 20:00