SLAPP Å STREIKE: Klubbleder Øystein Berg er fornøyd med at de har fått på plass et nytt lønssystem ved Coop-lagerne.

SLAPP Å STREIKE: Klubbleder Øystein Berg er fornøyd med at de har fått på plass et nytt lønssystem ved Coop-lagerne.

Martin Guttormsen Slørdal

Ingen lagerstreik i Coop

Klubbleder Øystein Berg og de andre lageransatte i Coop får nå samme lønnsnivå som resten av bransjen. Dermed er streikefaren over.
01.09.2016
10:38
01.09.2016 15:30

hk-nytt@lomedia.no

Natt til torsdag ble Handel og Kontor enige med arbeidsgiverorganisasjonen Samfo om ny tariffavtale for lager- og kontoransatte i Coop. Det betyr at partene ikke skal møtes til mekling som avtalt denne uka, og at det ikke lenger er fare for streik ved Coops lagre rundt om i landet.

LES OGSÅ: Lagerstreik kan gi tomme butikkhyller

Nytt lønnsystem

HK har fått igjennom sitt krav om å harmonisere lønningene innad i bransjen og i bedriften. Etter at Coop kjøpte Ica, har lagerarbeiderne det siste året jobbet side om side med ulik lønn. De tidligere Ica-ansatte har tjent bedre enn sine nye kolleger i Coop.

Etter to havarerte forhandlingsrunder og en tillyst mekling, lyktes det partene å bli enige om et nytt lønnssystem. Det innebærer at mistelønna heves med 11 kroner i timen og at topplønna økes med 5 kroner i timen. Alle lageransatte får minium 2,50 kroner mer i timen.

Lik lønn i bedriften

Klubbleder Øystein Berg er fornøyd med årets oppgjør og mener at de har nærmet seg lønnsnivået i resten av bransjen og en lønnsutjevning blant de lageransatte i Coop.

– Så får vi etterhvert se om vi har kommet helt i mål. Har vi ikke det, kan det hende at vi stiller nye krav i neste tariffoppgjør, sier han til HK-Nytt.

De kontoransatte ved Coops lagre fortsetter på samme avtale som før. De har imidlertid fått et lønnstillegg på 2,4 prosent av grunnlønna.

Arbeidsgiverne tilfreds

Samfo-direktør Torgeir Kroken er glad for at de kom til enighet med HK. Han mener at ledelse og tillitsvalgte på de ulike lagrene skal ha mye av æren for det.

– De har jobbet mye med å få til dette nye lønnsystemet. Lokalt er de fornøyd, da må vi i det sentrale leddet også være det, sier Kroken til HK-Nytt.

Han mener oppgjøret er økonomisk forsvarlig.

Innholdet i den nye tariffavtalen skal nå til uravstemning blant de rundt 1.400 HK-medlemmene som omfattes av avtalen. Fristen for å svare ja eller nei er satt til 30. september.

01.09.2016
10:38
01.09.2016 15:30