GLAD FOR GENERALAVTALE: HK-tillitsvalgt Lisbeth Østensen er fornøyd med at tariffavtalen gjelder for alle avdelinger. Det gjør at ingen ansatte  risikerer å miste AFP’en når de bytter avdeling.

GLAD FOR GENERALAVTALE: HK-tillitsvalgt Lisbeth Østensen er fornøyd med at tariffavtalen gjelder for alle avdelinger. Det gjør at ingen ansatte risikerer å miste AFP’en når de bytter avdeling.

Martin Guttormsen Slørdal

I Akademika har de én tariffavtale som gjelder for hele bokhandelkjeden

Det gir trygghet når de ansatte flytter fra butikk til butikk.
12.12.2018
11:37
12.12.2018 11:37

lene.svenning@lomedia.no

Da Forlagshuset kjøpte bokhandelkjeden Akademika for fire år siden, ble tillitsvalgte og ledelse ganske raskt enige om at de skulle inngå én tariffavtale for hele kjeden. Det betyr at alle ansatte er omfattet av bok- og papiravtalen mellom HK og arbeidsgiverorganisasjonen Virke, uten at de måtte sørge for at det i hver og en butikk er minst 30 prosent fagorganiserte. Det er nemlig praksisen ellers i varehandelen.

LES OGSÅ: HK-Nytt besøkte ansatte på 15 arbeidsplasser i Innherred. Her kan du lese om deres arbeidsdag

Sikret AFP

HK-tillitsvalgt Lisbeth Østensen er svært fornøyd med ordningen med en generalavtale, som de kaller den i Akademika.

– Det gjør at vi slapper mye mer av. Hvis en ansatt bytter butikk, er man sikret avtalefestet pensjon og alle andre rettigheter, sier hun.

Generalavtalen gjør ting enklere, mener Østensen.

– Det blir jo ikke så mye byråkrati med bare én avtale. Jeg skjønner ikke hvordan HK og arbeidsgiverne orker alt arbeidet med å inngå avtaler for én og én butikk i en kjede, sier hun.

Ingen ulemper

Men har medaljen en bakside? Lar de ansatte være å organisere seg når tariffavtalen uansett er på plass?

– Nei, det har vi ikke opplevd, svarer Østensen.

I Akademika er rundt halvparten av de 80 ansatte medlemmer i Handel og Kontor. Det regnes som en god organisasjonsgrad i varehandelen.

– Enkelte synes det er dårlig gjort at ikke alle vil være med på og «betale» for avtalen ved å være medlemmer, men det er få som ikke vil være medlemmer, sier Østensen, som er i gang med å verve flere av de ansatte i kjeden.

Like vilkår for alle

Østensen gir Akademikas administrerende direktør Arnstein Bjørke æren for at kjeden har en generalavtale. Selv hadde hun ikke hørt om en slik ordning.

– For oss var det naturlig å likebehandle alle ansatte. Et annet aspekt er at en del av våre ansatte jobber i flere butikker. Vi ønsker at alle har like vilkår, som avtalefestet pensjon, uansett hvilken butikk de jobber i, sier Bjørke til HK-Nytt.

– Men denne ordningen er kanskje dyrere – det er ikke sikkert alle butikkene deres hadde hatt tariffavtale om den måtte inngås på én og én butikk?

– Ja. Det stemmer at vi hadde spart penger på ikke å ha en generalavtale. Tariffavtaler har en merkostnad, blant annet til AFP, og teoretisk sett også til lønn, men vi står for det vi har gjort, og hadde valgt det på nytt, sier han.

Fordeler og ulemper, mener HK

Forbundsleder Trine Lise Sundnes mener det skal litt til å kreve én felles tariffavtale for en kjede i varehandelen.

– Vi er først og fremst opptatt av at vi har levende og aktive klubber og dyktige tillitsvalgte, enn av avtalestrukturen. Det sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Det er ikke vanlig med én felles tariffavtale for hele kjeder i varehandelen. Handel og Kontor krever tariffavtale for én og én butikk, etter at forbundet har fått tilstrekkelig med medlemmer der. Ifølge Hovedavtalen må minst 10 prosent av de ansatte være medlem før et forbund kan kreve å få en tariffavtale med en bedrift. I enkelte kjeder er det ikke mulig å kreve én felles tariff­avtale, fordi hver enkelt butikk er en selvstendig enhet. Det gjelder blant annet i franchisebutikker, som Rema 1000, hvor hver enkelt kjøpmann har sitt eget aksjeselskap. Men heller ikke i kjeder som måtte være del av det samme selskapet, mener Sundnes at det er noen selvfølge med en generalavtale.

HK vil se nærmere på felles avtaler

– I enkelte butikker deltar det alltid en fra hovedkontoret når den tillitsvalgte og butikksjefen har møter, og som øver besluttende innflytelse over butikksjefen. Det tilsier at tariffavtalen bør være på et mer overordnet nivå. Men vi er også opptatt av at det skal være sterke klubber i hver enhet.

– Hvis vi inngår tariffavtaler på steder uten medlemmer, vil det være haltende avtaler, sier Sundnes.

Forbundslederen erkjenner at en positiv følge av å ha generalavtaler, slik som i Akademika, er at ansatte ikke mister avtalefestet pensjon (AFP) om de skulle bytte avdeling fra en med tariffavtale til en uten.

– Det er interessant å se nærmere på Akademikas løsning i et slikt lys. Dette er helt klart noe vi kan se på i kjeder hvor det er en veldrevet klubb, sier hun til HK-Nytt.

Virke sier nei

Bård Westbye, leder i tariffavdelingen i Virke, skriver i en e-post til HK-Nytt at Virke følger hovedavtalens bestemmelser om opprettelse av tariffavtaler, og at såkalte generalavtaler ikke er omtalt i denne avtalen. Westbye framholder at Virke ikke har et prinsipielt syn på, eller standpunkt til generalavtaler.

HK-Nytt har imidlertid ikke fått svar på hvorfor arbeidsgiverorganisasjonen har tillatt at Akademika har inngått en slik avtale.

Plantasjen hadde generalavtale

Tidligere gjaldt én tariffavtale i alle Plantasjens butikker. Men ifølge Erling Hagen, faglig sekretær i HK, var de tillitsvalgte ikke veldig begeistret for ordningen.

– Vervingen stoppet helt opp. «Hva er vitsen med å være medlem, vi får jo det samme uansett», sa folk, forteller Hagen.

For 13 år siden meldte Plantasjen seg inn i Virke. Som erstatning for generalavtalen ble det inngått tariffavtaler på de butikkene som hadde medlemmer i Handel og Kontor.

– Vi protesterte ikke på det, siden de tillitsvalgte hele tiden var imot ordningen med en felles avtale, sier Hagen.

I dag er det tariffavtale på 69 av Plantasjens butikker.

Forsøkte å få generalavtale i Norli

Klubben og ledelsen var enige om å inngå en generalavtale i bokhandlerkjeden Norli, men Virke satte foten ned.

For et par år siden forsøkte partene i Norli å inngå en generalavtale, forteller John Thomas Suhr (bildet), som var klubbleder på det tidspunktet. Det fantes tariffavtaler i mange av butikkene i kjeden, og medlemmer i enda flere. Etter å ha opplevd flere tilfeller hvor ansatte mistet retten til avtalefestet pensjon (AFP) fordi de flyttet fra en butikk med tariffavtale til en uten, ble HK-klubben og ledelsen i Norli enige om å inngå én tariffavtale for hele kjeden, forteller Suhr. Handel og Kontor fremmet krav om dette overfor Virke, men arbeidsgiverorganisasjonen sa nei. Ifølge Bård Westbye, leder i Virkes tariffavdeling, var det fordi generalavtaler ikke er del av avtaleverket.

Martin Guttormsen Slørdal

Partene ble enige om et kompromiss; det ble inngått tariffavtaler på alle Norli-butikker med minst ett medlem. Det innebar at 16 nye tariffavtaler ble opprettet i kjeden. I dag er det tariffavtale på 83 av 134 butikker. 75 prosent av de ansatte er i dag omfattet av tariffavtalene, anslår John Thomas Suhr.

Han er ikke helt fornøyd med løsningen.

– Det er fremdeles en sjanse for at ansatte som bytter butikk mister retten til AFP. Det er også flere andre ting som ikke gjelder på butikkene uten tariffavtale, selv om Norli for eksempel betaler de samme lønnstilleggene. Problemet er at vi ender opp med et A- og B-lag med medlemmer i samme kjede, sier han.

Suhr mener imidlertid ikke at en generalavtale alltid er den beste løsningen.

– Hos oss var det en konkret vurdering av antall medlemmer og antall tariffavtaler. Det er én kjede, styrt fra et hovedkontor. En generalavtale hadde vært en fornuftig løsning hos oss, mener han.

Suhr mener HKs skepsis til slike avtaler handler om at de ikke ønsker seg såkalte gratispassasjerer, ansatte som ikke er medlemmer, men som høster fordeler av at kollegene er det, og at de sørger for at det er tariffavtale på arbeidsplassen.

– Dette er en debatt vi bør ta. Det er ikke sikkert problemet med gratispassasjerer er så relevant som før, sier han.

– Det viktigste er at det er HK og ikke Virke som må avgjøre om vi skal ha generalavtaler eller avtaler på én og én butikk i en kjede, sier han.

12.12.2018
11:37
12.12.2018 11:37