Forhandlingslederne Pål Skarsbak i Virke og Tor-Arne Solbakken i LO ble i kveld enige om lønnstilleggene for rundt 18.000 medlemmer innen handel og service.

Forhandlingslederne Pål Skarsbak i Virke og Tor-Arne Solbakken i LO ble i kveld enige om lønnstilleggene for rundt 18.000 medlemmer innen handel og service.

Bjørn A. Grimstad

Høye tillegg i handelen

De ansatte i handelen kan se fram til en økning på nesten 5 kroner i timen etter at LO og Virke tirsdag kveld ble enige om årets lønnstillegg.
09.04.2013
21:55
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– Dette er vi veldig godt fornøyd med. Årets oppgjør gir en fantastisk lavlønns- og kvinneprofil. Vi vet at det er flest kvinner som ligger på tariffavtalens lønnssatser, sier HK-leder Sture Arntzen, som deltok i forhandlingene med Virke.

Utjevning

Resultatet etter tirsdagens forhandlinger er at alle som omfattes av landsoverenskomsten og deres såkalte hengeavtaler får et lønnstillegg på 4,65 kroner i timen. 75 øre av tillegget er tilsvarende det generelle tillegget fra LO/NHO-oppgjøret, og 1,40 kroner av tillegget er lavlønnstillegget på 1,40 kroner i timen, fordi tariffavtalens gjennomsnittslønn ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn.

– I tillegg får alle det jeg kaller et ujevningstillegg på 2,50 kroner i timen. Det gir til sammen 4,65 i lønnsøkning, sier Arntzen og forklarer:

HK-tariffavtalen har et mye lavere overheng og forventet lønnsglidning enn i industriavtalene. Selv med lønnstillegget som ble gitt 1. februar som følge av avtalens garantilønnsordning, hadde HK mye å gå på for å fylle opp ramma på 3,4 prosent fra frontfagsoppgjøret.

– Mens vi forhandlet om 0,4 prosent med NHO, hadde vi drøyt 2 prosent å forhandle om i dette oppgjøret, sier HK-lederen.

Mer til lavlønte

Det er mer lønnstillegg å hente for de handelsansatte som ligger lavere i lønn enn høyeste lønnstrinn. Lønnstrinn 6 økes altså med 4,65 kroner i timen (756 kroner i måneden), mens trinnene 1-5 øker med ytterligere 2 kroner til 6,65 kroner i timen (1.081 kroner i måneden). Ungdomssatsene økes ikke like mye, de får det generelle tillegget på 75 øre, pluss lavlønnstillegget på 1,40 kroner. Det gir en økt timebetaling på 2,15 kroner (349 kroner i måneden).

Ifølge Sture Arntzen gikk det greit å komme til enighet med arbeidsgiverne denne gangen.

– Vi var godt forberedt på mange alternativer. Jeg er veldig godt fornøyd med at det ble såpass mye økonomisk uttelling for våre medlemmer i et mellomoppgjør, sier han til HK-Nytt.

Flere avtaler ferdige

Også LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, som ledet forhandlingene, er godt fornøyd med å ha kommet i mål med Virke-oppgjøret.

– Det ble spesielt høye tillegg for HK-medlemmene siden dette er avtaler hvor det er lite å hente i lokale forhandlinger gjennom året og dermed det vi kaller lav lønnsglidning. Tillegg på mellom 4,65 og 6,65 kroner gir en god profil på HK-delen og det er vi veldig fornøyd med, sier han til HK-Nytt.

Men det er ikke bare HK-avtalene som er forhandlet. Følgende forbund har tariffavtaler med Virke: Norsk Transportarbeiderforbund, NTL, Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet, EL & IT Forbundet, Fagforbundet og FO. Alle har fått det samme generelle tillegget som i LO/NHO-oppgjøret, 75 øre i timen. I tillegg har de avtalene som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønna fått lavlønnstillegget på 1,40 kroner i timen.

Her finner du alle resultatene fra lønnsforhandlingene mellom LO og Virke

Gjelder 100.000

– Alle har fått den samme årslønnsveksten som vi fikk til i forhandlingene med NHO. Kronetillegget blir ikke så stort for alle som for HK-medlemmene, men i mange av avtalene er det reelle lokale lønnsforhandlinger som gir utslag. Så alle har fått fylt opp ramma på 3,4 prosent, sier Solbakken.

Han nevner spesielt at NTL sin tariffavtale for studentsamskibnadene har fått satt av midler til lokale forhandlinger.

– For to år siden fikk vi også inn i protokollen at det skulle forhandles lokalt for medlemmene på denne avtalen, men på fritt grunnlag. Det hadde vi ikke så gode erfaringer med, derfor ble det avsatt en pott til lokale forhandlinger i dette oppgjøret, forteller han.

LO har i dette lønnsoppgjøret forhandlet på vegne av rundt 18.000 medlemmer, og ifølge LO vil resultatet omfatte om lag 100.000 ansatte i handels- og servicenæringen; butikk, transport, grossist, kiosk, bok og papir, reiseliv, forlag, kontor, IKT med flere.

09.04.2013
21:55
27.08.2015 20:00

Mest lest