LØNNSØKNING ALLEREDE NÅ: HK-medlemmene kan glede seg over at det finnes garantilønnsbestemmelser i tariffavtalene. Det gir ekstra penger hvert eneste år.

LØNNSØKNING ALLEREDE NÅ: HK-medlemmene kan glede seg over at det finnes garantilønnsbestemmelser i tariffavtalene. Det gir ekstra penger hvert eneste år.

Colourbox.com

Justering av garantilønna:

HK-medlemmene får over 13.000 kroner mer i året

HK-medlemmene i handelen og på lager kan se fram til en solid lønnsøkning - og det allerede før lønnsoppgjøret er i havn.
20.03.2018
16:47
23.03.2018 15:44

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Handel og Kontors medlemmer kan nok en gang glede seg over garantilønnssatsene i tariffavtalene i varehandelen. Etter møter mellom HK og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Samfo, er det enighet om å justere høyeste minstelønnssats i tariffavtalene med 6,20 kroner i timen fra 1. februar og med ytterligere 0,75 kroner i timen fra 1. april. Rundt regnet vil dette gi en økning i lønna på drøyt 13.300 kroner fram til neste regulering i 2019.

LES OGSÅ: Bevegelige helligdager gir mange dager fri. Sjekk om du har krav på lønn på fridagene

Samme regneøvelse årlig

Garantilønnsbestemmelsene kom inn i tariffavtalene i 1990. HK og arbeidsgiverne foretar hvert år det samme regnestykket, basert på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De finner ut hva 92 prosent av et såkalt veid gjennomsnitt av lønna til et utvalg arbeidstakere i handelen er. Ligger minstelønnssatsene i tariffavtalene under dette nivået, økes satsene tilsvarende. Forskjellene i år var større enn den har vært de senere årene. Partene har valgt å gjøre en todeling av tilleggene:

• 6,20 kroner, tilsvarende 1.008 kroner i måneden legges på trinn 6 i landsoverenskomstene fra 1. februar.

• 0,75 kroner, noe de har kalt et generelt tillegg, legges på alle trinnene i minstelønnsstigen i tariffavtalen fra 1. april. For trinn 6 betyr dette en timeøkning på 6,95 (1.130 kroner i måneden) fra denne datoen.

Fornøyd med resultatet

HK-leder Trine Lise Sundnes sier i en kommentar at hun er godt fornøyd med at lønnstrinn 6 heves med til sammen 6,95 kroner per time, samtidig som at alle får et generelt tillegg. Også nestleder Bjørn Mietinen er glad for at justeringene av garantilønna nå er på plass.

– Vi er fornøyd med at alle i år får et tillegg, selv om høyeste sats får mest. Jeg vil tro at medlemmene også er glade for dette. De som lønnes etter trinn 6 kan nå se fram til en liten etterbetaling, sier han til HK-Nytt.

Mer i vente?

De ansatte i varehandelen har kanskje mer i vente. Årets samlede lønnsoppgjør er i gang. Økt kjøpekraft og forbedret pensjon er hovedkravene fra arbeidstakernes side. LO og NHO skal etter planen være ferdig forhandlet innen 22. mars. Blir de ikke enige, venter mekling etter påske, med frist til å bli enige 8. april. Disse forhandlingene omfatter de tariffavtalene HK har med NHO.

LO og Virke starter forhandlingene 20. april. LO og Samfo skal forhandle fra 2. mai.

Her finner du oversikt over de nye minstelønnssatsene i tariffavtalen med Virke

Her er de nye minstelønnene i avtalen med Samfo.

LES OGSÅ: Lønnsoppgjøret er i gang. Dette vil LO kjempe for

20.03.2018
16:47
23.03.2018 15:44