FORNØYD: HK-leder Trine Lise Sundnes anbefaler meklingsforslaget i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO.

FORNØYD: HK-leder Trine Lise Sundnes anbefaler meklingsforslaget i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO.

Martin Guttormsen Slørdal

Enighet mellom LO og NHO i lønnsoppgjøret:

HK-leder Sundnes: Glad for kronetillegg og slitertillegg

Alle får en krone, de lavtlønte får mer og AFP skal utredes. HK-leder Trine Lise Sundnes er godt fornøyd med meklingsresultatet.
08.04.2018
17:20
08.04.2018 20:10

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Etter å ha meklet 15 timer på overtid lyktes det Riksmekleren å bringe NHO og LO/YS til enighet i årets lønnsoppgjør. Det blir ingen storstreik. Resultatet er i hovedsak dette:

• 1 krone i generelt tillegg til alle fra 1. april. Det tilsvarer 1.950 kroner i året.

• 2,50 kroner til lavlønte, det vil si de tariffavtalene som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det tilsvarer 4.875 kroner i året. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 464.139 kroner i året.

• Ramma for lønnsøkningen er på 2,8 prosent.

• Det gis et eget tillegg for slitere, et årlig beløp til de som ikke klarer å jobbe etter 62 år.

• Du skal ikke miste retten til AFP om du blir syk eller ufrivillig mister jobben.

• Utredning av AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) i løpet av året.

LO fikk ikke gjennomslag for kravene om forbedret tjenestepensjon (OTP).

Les hovedsak om meklingsresultatet på FriFagbevegelse

HK-leder fornøyd

– Det som ligger på bordet er meget bra. Vi har sikret sliterne, vi skal få på plass en bedre AFP og alle medlemmene er sikret reallønnsvekst. Helheten er bra, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes til HK-Nytt.

Når det gjelder lønn, vil HK-medlemmene som jobber i bedrifter med tariffavtale med NHO få alt fra 1 krone i generelt tillegg til 3,80 kroner mer i timen, hvorav 2,50 er lavlønnstillegget og 30 øre er resultatet av de forbundsvise tilpasningsforhandlingene.

– Når det gjelder butikkoverenskomsten, la vi 1 krone inn på satsene, så der blir økningen i timelønn 4,50 kroner. Det er ikke dårlig, sier Sundnes.

Hun minner om at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger, hvor det skal være mer å hente.

Gir ikke opp OTP-krav

HK-lederen er selvfølgelig skuffet over at det ikke lyktes LO å få gjennomslag for forbedringer av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i denne omgangen, men lover følgende:

– Dette slipper vi ikke!

HK har lenge jobbet for at ansatte skal tjene opp pensjon i bedriften fra første krone, uavhengig av stillingsbrøk, arbeidslengde og alder.

– Vi forsøkte å forhandle om dette, men det ble fort tydelig at vi ikke kom noen vei med NHO. Vi konstaterer derfor at vi må gå lovveien for å få inn disse forbedringene, sier Sundnes.

Glad for slitertillegg

Hun mener at LOs forhandlingsdelegasjon har fått på plass viktige krav om en bedre avtalefestet pensjon gjennom meklingen, som har vart siden onsdag.

– Vi har slått ned mange viktige stolper. Ikke minst er jeg fornøyd med at vi fikk på plass et såkalt slitertillegg. Det er mer og mer vanlig at folk tar ut AFP og fortsetter å jobbe. Det er det ikke alle som har helse til, og de sikres nå et beløp tilsvarende 24.000 kroner i året helt til de fyller 80 år, forklarer hun.

Det ligger rundt 3 milliarder kroner på bordet til slitertillegget. Det er Sundnes fornøyd med.

– I tillegg har vi tettet hullene slik at de som blir syke eller ufrivillig mister jobben like før AFP-alder ikke skal risikere å tape pensjonen. Vi har levert på det som både HKs og LOs representantskap har vært opptatt av, sier hun.

Forventinger til utredning

Partene ble også enige om å utrede en ny modell for avtalefestet pensjon. Det skal gjøres sammen med myndighetene. Sundnes sier at det ligger mange positive føringer i det arbeidet som skal i gang. Hun mener målene er tydelige:

– Vi skal sikre en modell som gjør det attraktivt å ha tariffavtale, også for unge ansatte. Vi skal få på plass en ordning der antall år i jobb med tariffavtale skal danne grunnlag for kvalifiseringen til AFP hele livet. Dette vil være et incentiv for unge folk til å få på plass tariffavtale, og det vil demme opp for arbeidsgivere som nekter tariffavtale fordi de mener at dagens unge ansatte likevel ikke vil få nytte av den fordi de slutter i jobben lenge før pensjonsalder, legger hun til.

Skal forhandles

AFP-utredningen skal være klar innen desember i år, og skal forhandles i tariffoppgjøret neste år.

– En ny og forbedret AFP vil komme alle tariffavtalene tilgode. Det er viktig. Det er også en seier at vi har fått myndighetene med på dette, utifra hvor låst regjeringen var i sin regjeringsplattform når det gjelder AFP, sier HK-lederen.

Til uravstemning

Nå skal medlemmene si sin mening om meklingsresultatet. Forslaget til løsning på lønnsoppgjøret mellom LO og NHO skal ut på uravstemning blant alle LOs medlemmer som er omfattet av tariffavtalene med NHO. Fristen for å svare ja eller nei til forslaget som ligger på bordet er 26. april.

– Dette er en meklingsløsning jeg mener er god, og som jeg ikke har problemer med å anbefale, vel vitende om at vi skal fortsette å jobbe for en bedre OTP, understreker Trine Lise Sundnes.

Her kan du lese meklingsresultatet i sin helhet

08.04.2018
17:20
08.04.2018 20:10