HKS OMRÅDE: – Det er ikke opp til forbund i offentlig sektor å traske inn i andres teiger, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

HKS OMRÅDE: – Det er ikke opp til forbund i offentlig sektor å traske inn i andres teiger, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-leder: – Vi har avtaleretten i bank- og finanssektoren

HK-leder Trine Lise Sundnes stiller spørsmål ved at Fagforbundet skal organisere medlemmer i DNB.
23.08.2019
15:09
23.08.2019 15:09

lene.svenning@lomedia.no

Onsdag ble det klart at også Postkoms medlemmer i bank- og finanssektoren vil bli medlemmer i Fagforbundet. 90 prosent, omlag 270 av 300 medlemmer som jobber i DNB, ønsker å følge resten av Postkoms medlemmer over til Fagforbundet. Alternativet var at denne gruppen ble medlemmer i HK.

HK-leder Trine Lise Sundnes tar resultatet av uravstemningen med fatning.

– Vi skal være godt fornøyd med at ti prosent av medlemmene i denne gruppa ville til HK, tatt i betraktning at Fagforbundet fikk anledning til å legge Postkoms hytter og ferieleiligheter inn i sitt tilbud. Hvorvidt Postkom-medlemmene i finanssektoren kunne få med seg hytter og leiligheter til HK ble aldri avklart. Dersom medlemmene fritt skulle få velge tilknytning kan det stilles spørsmål om hvor fritt valget egentlig var, når store verdier de selv har vært med å bygge opp ikke kom dem til del om de valgte noe annet enn Fagforbundet, sier hun til HK-Nytt.

LESTE DU DENNE?: LO med Norges største bankavtale – nå skal medlemmene få bedre lånevilkår

LO må bestemme

Sundnes sier at hun tar disse medlemmenes valg til etterretning, men hun mener Fagforbundet ikke automatisk kan få rett til inngå tariffavtaler i denne bransjen.

– Hvorvidt et fagforbund i offentlig sektor skal gå inn i bank- og finansnæringen er ikke opp til enkeltmedlemmene alene. Det er det LO som må avgjøre. HK har avtaleretten i denne sektoren, Postkom kom inn i dette området etter at DNB og Postbanken fusjonerte i 1999. Nå har det oppstått en ny situasjon, da er det opp til LO å ta stilling til hvordan avtalestrukturen skal være i denne sektoren for å sikre kampkraft bak avtalene. Det er ikke opp til forbund i offentlig sektor å traske inn i andres teiger, sier hun.

Fagforbundet ikke inne i sektoren

LO-forbundene har fordelt retten til å organisere ansatte og inngå tariffavtaler i ulike bransjer og bedrifter mellom seg. Når forbundene er uenige, er det LOs organisasjonskomité som avgjør. I denne komiteen sitter det representanter fra de ulike forbundene.

Ifølge Sundnes er det altså HK som har retten til å organisere medlemmer og inngå tariffavtaler i bank- og finanssektoren. I forbindelse med denne uravstemningen ble det opplyst om at Fagforbundet allerede har en tilknytning til finanssektoren ved at de organiserer ansatte i pensjonsselskapet KLP. Det betyr ikke at de har tariffavtaler i sektoren, understreker Sundnes.

– Er medlemmene ført bak lyset?

– Jeg registrerer at de har unnlatt å informere om at Fagforbundet ikke har tariffavtaler i bank- og finansnæringen. Vi har sikkert også ett og annet medlem i kommunal sektor, men vi påberoper oss ikke at vi organiserer virksomheter der av den grunn, sier hun.

Sak for organisasjonskomitéen

– Dette vil typisk være en sak for organisasjonskomitéen. Teigdeling i LO er et område som tilligger denne komiteen. Foreløpig har ingen forbund sendt den inn til behandling, så dette vil jeg ikke mene noe om nå.

Det sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO. Følsvik har i flere år vært LOs forhandlingsleder i bank- og finanssektoren.

HK-Nytt har forsøkt å få en kommentar fra Postkoms leder Odd Christian Øverland. Han har imidlertid ikke hatt mulighet til å uttale seg om saken i dag, fredag.

LES OGSÅ: Nå skal Postkoms medlemmer i finansnæringa stemme over hvilket forbund de skal inn i

23.08.2019
15:09
23.08.2019 15:09