Martin Guttormsen Slørdal

HK vil stoppe leveranser til Design Forum

Transportarbeiderforbundets medlemmer bidrar gjerne om HK ber om en betinget sympatiaksjon.
12.02.2014
14:08
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Streiken blant Handel og Kontors medlemmer på de seks Design Forum-butikkene er inne i sin tredje uke. Bedriftsledelsen har fremdeles ikke innfridd forbundets krav om tariffavtale for disse medlemmene.

Nå vurderer Handel og Kontor å be Norsk Transportarbeiderforbund gjennomføre en betinget sympatiaksjon. Det betyr at varene til Design Forum ikke vil bli kjørt ut til butikkene. Transportfirmaet som vil bli tatt ut vil holde tilbake varer kun til denne bedriften.

14 dager

Før det kan skje må de to forbundene blant annet varsle NHO om sympatistreiken og omfanget av den. Fra det gjøres må det gå 14 dager før sympatiaksjonen kan settes i gang.

– Vi har startet dialogen med Transportarbeiderforbundet med sikte på en betinget sympatiaksjon. Vi er glade for at de vil stille opp for våre medlemmer, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Stiller opp

Ifølge Lars Johnsen, nestleder i Transportarbeiderforbundet, skulle det bare mangle.

– Jeg mener det er en plikt vi har å stille opp når fagforeningskamerater har behov for det. Når HK streiker for tariffavtale, er det bare å bidra. En sympatiaksjon vil legge et voldsomt press på arbeidsgiveren, det har vi sett før, sier han til HK-Nytt.

Én løsning

Tirsdag ettermiddag forsøkte Trine Lise Sundnes å komme i kontakt med Haakon Strømsmo, eieren av Design Forum. Det lyktes hun ikke med, men Sundnes vil prøve igjen i morgen, opplyser hun.

– Jeg håper han er innstilt på dialog. Jeg vil gjerne informere ham om hva en sympatiaksjon vil innebære, sier hun.

Sundnes ser bare for seg en utgang av denne saken:

– Det er at arbeidsgiveren skriver under på tariffavtalen, sier hun.

HK-Nytt har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med ledelsen i Design Forum, men uten å lykkes.

12.02.2014
14:08
27.08.2015 20:00