VIL FIKSE: HK-leder Trine LIse Sundnes vil at hele LO-fellesskapet skal gå sammen og forbedre pensjonen under årets tariffoppgjør.

VIL FIKSE: HK-leder Trine LIse Sundnes vil at hele LO-fellesskapet skal gå sammen og forbedre pensjonen under årets tariffoppgjør.

Martin G. Slørdal

Tariffoppgjøret 2018:

HK vil forhandle sammen med LO for å fikse pensjonen

HKs representantskap vil at LO i fellesskap skal forhandle fram en bedre AFP i årets lønnsoppgjør. Forbundet vil også sikre at lagerarbeidere har lik minstelønn, uavhengig av hvor de er organisert.
19.01.2018
12:41
19.01.2018 14:03

hk-nytt@lomedia.no

HKs representantskap vedtok fredag forbundets krav til årets tariffoppgjør. Som forventet står forbedring av dagens avtalefestede pensjonsordning (AFP) øverst på kravlista til HK. Partene i arbeidslivet har nylig evaluert ordningen, og det har ligget i kortene at dette blir den store saken i årets tariffoppgjør. HK mener forbedringer i AFP best kan gjøres i fellesskap med de andre LO-forbundene, og ønsker derfor et samordnet oppgjør. HK vil også ha mulighet til å forhandle direkte med sine motparter, ikke minst for å øke minstelønna for lageransatte. Derfor krever de at oppgjøret også gir rom for såkalte forbundsvise tilpasninger.

LES OGSÅ: Flyplassansatte vant jobben tilbake

AFP må forbedres

Det var et enstemmig representantskap som vedtok den tariffpolitiske uttalelsen. «AFP-ordningen må videreføres og forbedres», heter det. Pensjonsordningen, som gjelder for ansatte med tariffavtale, utgjør en stor det av den totale pensjonspotten, og kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden og obligatorisk tjenestepensjon.

HK-leder Trine Lise Sundnes peker på det hun mener er de to viktigste utfordringene når det gjelder AFP slik den er i dag: At mange mister muligheten til å få det livslange AFP-tillegget dersom bedriften for eksempel legger ned eller flyttes ut av landet. Den andre utfordringen er at «sliterne» som ikke makter å jobbe lenger enn til 62 år, kommer økonomisk dårligere ut enn dem som kan fortsette å jobbe og dermed tjener opp mer pensjon.

Dette må det gjøres noe med, mener HK.

Kvalifisering eller opptjening

I dag er avtalefestet pensjon en ordning man nyter godt av dersom man oppfylles visse krav; blant annet å jobbe i en bedrift med tariffavtale i sju av de siste ni årene når du fyller 62 år.

En mulighet som diskuteres er å gjøre om AFP fra en pensjon som du kvalifiserer til, til en ordning hvor du tjener opp pensjon. Det kan også gjøre det mer attraktivt for unge ansatte å sørge for at det blir tariffavtale på arbeidsplassen sin. Opptjening vil i tillegg sørge for at sliterne ikke mister AFP hvis bedriften legges ned.

Fikse, eller la dem gå

En annen sak som har opptatt mange HK-medlemmer de siste månedene, er lønnsforskjellene mellom lageransatte. I løpet av de siste årene har mistelønna i Norsk Transportarbeiderforbunds tariffavtale for lageransatte økt langt mer enn HKs avtale for den samme yrkesgruppa. Det er ikke holdbart, erkjenner Trine Lise Sundnes.

– Vi må gjøre alt vi kan for å løse dette. Hvis ikke må vi seriøst vurdere å gi fra oss medlemmene på lagrene, sier hun.

Sundnes opplyser om at hun har gitt det samme signalet til arbeidsgiverne.

– Jeg oppfatter at Virke ser at det er et problem med ulike satser for to avtaler, sier hun til HK-Nytt.

BEKYMRET: HK-tillitsvalgt Atle Teigen ved Forlagssentralen får mange spørsmål fra medlemmer som er misfornøyd med lønnsforskjellene blant lageransatte. Sundnes vil gjøre sitt ytterste for å ordne opp.

BEKYMRET: HK-tillitsvalgt Atle Teigen ved Forlagssentralen får mange spørsmål fra medlemmer som er misfornøyd med lønnsforskjellene blant lageransatte. Sundnes vil gjøre sitt ytterste for å ordne opp.

Martin G. Slørdal

Fornøyd med vedtaket

Atle Teigen, HK-tillitsvalgt på Forlagssentralen, er fornøyd med at HK skal jobbe for å øke minstelønna for de lageransatte. Han forteller at mange HK-medlemmer på arbeidsplassen hans er kritiske til at lønna er lavere for dem, og er utålmodige. Nå har han tro på at dette kan løses i tariffoppgjøret.

– Du kan si til medlemmene dine at de må gi forbundet en sjanse til å ordne opp. Klarer vi ikke det, må gi gå den vonde og vanskelige veien og finne en annen løsning, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Avgjøres i februar

Det er på LOs representantskapsmøte 27. februar at de endelige tariffkravene og oppgjørsform vil bli vedtatt.

Trine Lise Sundnes har tro på at det blir et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger, i tråd med HKs vedtak.

– Jeg vil jobbe alt jeg kan for vårt vedtak, og har stor tro på at det blir resultatet, sier hun til HK-Nytt.

LO største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, vil vedta sine krav og foretrukne oppgjørsform i slutten av januar.

Forbundsleder Jørn Eggum har også forbedring av AFP som en av de store sakene på lista, sammen med økt lønn.

19.01.2018
12:41
19.01.2018 14:03