FÅR KRITIKK: Handel og Kontor liker dårlig at Expert vil erstatte de ansattes tariffavtale med en bonusavtale. Forbundet gir seg ikke uten kamp. Illustrasjonsfoto.

FÅR KRITIKK: Handel og Kontor liker dårlig at Expert vil erstatte de ansattes tariffavtale med en bonusavtale. Forbundet gir seg ikke uten kamp. Illustrasjonsfoto.

Sissel M. Rasmussen

HK truer Expert med streik

Elektronikkjeden Expert har sagt opp tariffavtalen for drøyt 400 ansatte. HK truer nå med streik for å få avtalen på plass igjen.
30.03.2016
19:25
30.03.2016 20:19

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Fra og med 1. april står de ansatte i Expert uten tariffavtale. Det er resultatet av at kjeden meldte seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og nektet å videreføre tariffavtalen direkte med Handel og Kontor. HK er sterkt kritiske til Experts opptreden, og er klare til å ta i bruk streikevåpenet om nødvendig.

Fra organisert til uorganisert

HK-nestleder Bjørn Mietinen forteller til HK-Nytt at kampen om tariffavtale startet allerede i februar. Da meldte Expert seg ut av Virke og ble en uorganisert bedrift. HK, som har 150 medlemmer i kjeden, krevde i denne forbindelsen at tariffavtalen skulle videreføres. Det nektet Expert. Bedriften vil i stedet innføre et nytt lønnssystem, basert på bonusordninger og uten tillegg for helger, kvelder og andre ubekvemme arbeidstider.

Heller ikke møter mellom partene førte til en enighet. 31. mars utløper dermed tariffavtalen. Mietinen karakteriserer Experts opptreden som fagforeningsfiendtlig.

– Når en bedrift aktivt går inn for å fjerne en tariffavtale, så ligner det ekstremt mye på fagforeningsknusing. Dette er en måte å begrense fagforeningene på, slik at de ikke lenger har noen innflytelse på arbeidsplassen. Jeg vil påstå at bedriftsledelsen nå har styrket styringsretten sin betraktelig ved å kvitte seg med partssamarbeidet på jobben. Det finnes ingen tillitsvalgt som kan forhandle den nye bonusavtalen de vil innføre. Det er svært uheldig, sier han.

Streik neste?

Mietinen akter ikke å sitte stille og se på at medlemmene mister tariffavtalen sin.

– Våre medlemmer er ikke tjent med at tariffavtalen erstattes av en bonusavtale. Denne bedriften setter de to opp mot hverandre, men vi har forsøkt å forklare dem at en tariffavtale ikke setter noen begrensninger for at bedriften også kan ha en bonusavtale. Vi er opptatt av at våre medlemmer skal være sikret en god grunnlønn. Det får de ikke nå som avtalen er borte. Å være uten tariffavtale vil føre til flere store tap for de ansatte. Ikke minst det at retten til avtalefestet pensjon (AFP) blir borte, vil gi millioner av kroner i tapt pensjon, hevder Bjørn Mietinen.

Nå varsler HK streik.

– Vi følger vanlig prosedyre i saker som gjelder å få på plass tariffavtaler. Vi har medlemmer som ønsker det, og da bruker vi de midlene vi har, sier han.

Det betyr at HK nå varsler plassoppsigelse for de medlemmene som omfattes av tariffavtalekravet. Om ikke en mekler klarer å få partene til å enes, vil forbundet ta ut medlemmene sine i streik for å få avtalen på plass.

Vil ha avtalen

Laila Stenersen er svært glad for at HK tar saken videre. Hun er ansatt i Expert på Lade i Trondheim, og liker dårlig at bedriften hennes over natta fratar dem tariffavtalen.

– Det er ikke riktig at tryggheten, rettighetene og ordningene som finnes i tariffavtalen bare skal fjernes slik, sier hun.

Stenersen er en av dem som rammes ekstra hardt ved at tariffavtalen forsvinner. Hun er 58 år, og fra fredag mister hun retten til AFP. Alderen gjør at hun ikke kan tjene opp tilsvarende rettigheter i en annen jobb.

– Nei, det nytter jo ikke. Jeg mister AFP-retten totalt. Jeg synes ikke det er riktig, sier Stenersen, som har jobbet i butikken i snart 28 år. Hun har vært organisert og hatt tariffavtale i de fleste arbeidsårene.

– Jeg liker jobben min så godt, så det er veldig synd at vi skal miste tryggheten for lønn, tillegg og pensjon. En bonusavtale, som gjelder ett år av gangen, gir ikke samme trygghet, sier hun til HK-Nytt.

Laila Stenersen støtter en eventuell streik for å få gjeninnført tariffavtalen.

– Ja, det gjør jeg virkelig. Jeg vil at vi skal ha tariffavtale. Vi har alt å tape på at den blir borte, sier hun.

Avtalekravet omfatter til sammen 446 ansatte i Experts egne butikker.

Avviser kritikk

Personalleder Morten Hovland i Expert sier til NRK at de ikke har råd til både tariffavtale med høye ulempetillegg og god bonus. Han avviser kritikken fra HK om at dette er et forsøk på fagforeningsknusing. Hovland sier at de vil gi ansatte medbestemmelsesrett, samtidig som de vil innføre det han kaller en mer prestasjonsrettet kultur.

– Den avtalen vi har i Expert mener vi er langt bedre enn den avtalen Handel og Kontor kan tilby, sier han til NRK.

Raste over annonse

Dette er ikke første gang Expert har pådratt seg HKs vrede. I 2013 «skrøt» bedriften av å ha sagt opp 1.400 ansatte i en annonse for lavere priser. Det fikk mange, både kunder og HK-leder Trine Lise Sundnes, til å reagere sterkt. LES SAKEN HER

30.03.2016
19:25
30.03.2016 20:19