VEL FORLIKTE: Både HKs forhandlingsleder Jon Olav Bjergene (t.v.) og Fellesforbundets leder Jørn Eggum stiller seg bak Fafos forslag til endringer i tjenestepensjonene i privat sektor.

VEL FORLIKTE: Både HKs forhandlingsleder Jon Olav Bjergene (t.v.) og Fellesforbundets leder Jørn Eggum stiller seg bak Fafos forslag til endringer i tjenestepensjonene i privat sektor.

Martin Guttormsen Slørdal

HK og Fellesforbundet er enige om endringer i tjenestepensjonene

Nå trenger de bare å få politikerne og arbeidsgiverne med på forslagene.
09.06.2017
15:55
09.06.2017 15:57

lene.svenning@lomedia.no

Både Handel og Kontor og Fellesforbundet har de siste årene vært opptatt av å gjøre endringer i tjenestepensjonene. De to forbundene har slett ikke alltid vært enige om verken tiltak eller måten å gjøre det på, men nå slutter begge to opp om fire forslag. De la Fafo på bordet fredag formiddag under et seminar i regi av «Pensjonsforum». Forslagene foreligger i en rapport bestilt av nettopp HK og Fellesforbundet.

LESTE DU DENNE? HKere stoppet søndagsåpent i Kristiansand

Her er forslagene:

1. Bedre opptjeningsregler

Det skal tjenes opp pensjon fra første krone. Slik er det ikke i dag, nå får man normalt sett ikke opptjent tjenestepensjon for inntekt under 1G, om lag 93.000 kroner. Arbeidstakere under 20 år, i lavere stillinger enn 20 prosent, og de med kortere arbeidsforhold enn 12 måneder skal også tjene opp tjenestepensjon.

2. Egen pensjonskonto

Hver arbeidstaker får sin egen pensjonskonto som følger en, uansett arbeidsgiver. Det betyr at det blir slutt på at arbeidstakerne taper på å bytte pensjonsordning når man bytter jobb. I dag får man utstedt et pensjonskapitalbevis når man går ut av en pensjonsordning og inn i en ny. Disse får ofte en forringet verdi, fordi administrasjonsutgiftene til pengene er høye.

3. Fellesordninger

Det åpnes for at det kan lages felles tjenestepensjonsordninger, på tvers av bedrifter. Det kan gi stordriftsfordeler. I dag er det ikke adgang til å gjøre det, derfor har hver bedrift en egen ordning.

4: Lovendringer

I dag reguleres tjenestepensjonene av flere lover. De må slås sammen for at de andre forslagene skal la seg gjennomføre.

Jon Hippe fra Fafo understreket at endringene må skje gjennom lovendring. Frivillige ordninger gir ikke nok. Tariffesting er heller ikke tilstrekkelig, all den tid bare halvparten av norske arbeidstakere er omfattet av en tariffavtale, mener han.

Stortinget først

Hvor går veien videre? Fellesforbundets leder Jørn Eggum peker på at Stortinget må gjøre de nødvendige lovendringene for å få gjennomført forslagene.

– Dette er et kjempegodt grunnlag for å ta dette videre. Vi har vedtatt gode pensjonskrav på LO-kongressen og vedtatt at vi skal jobbe for en ny regjering. Muligheten for å få gjennomslag på Stortinget er absolutt tilstede når det gjelder endringer av lovverket, sier Eggum til HK-Nytt.

– Når det gjelder arbeidsgiverne må vi dempe deres redsel for økte kostnader og forpliktelser. Men jeg opplever at vi er i en god posisjon for å komme videre i pensjonsspørsmålet.

Det vi har fått presentert i dag gir svar på veldig mange av de spørsmålene som har vært uløst, både det som gjelder loven, men også det som går på kostnader og forvaltning, sier han.

Pensjon fra første krone viktigst

Eggum og HKs forhandlingsleder Jon Olav Bjergene er enige om hva det viktigste forslaget fra Fafo er.

– Det viktigste for oss er at du skal tjene opp pensjon på all inntekt, fra første krone. Det betyr også at de som er i korte arbeidsforhold også skal tjene opp tjenestepensjon, og at de som har små stillinger også skal ha mulighet til å tjene opp pensjon, sier Fellesforbundets leder.

– Det viktigste er det dyreste, det som gir mest pensjonspenger; altså pensjon for all inntekt under 1G, samstemmer Jon Olav Bjergene.

– Få det på plass

Lars Haartveit, sjeføkonom i arbeidsgiverforeningen Virke, er slett ikke negativ til forslagene.

– Arbeidsgiverne skrev jo under på at kostnadsnivået skulle være uendret, (under tariffoppgjøret i 2014, red. anm.) og jeg har ikke hørt noe annet fra ledelsen i Virke om det. Så hører vi jo hva arbeidstakerne sier og skjønner at det kan komme krav en gang, men det får vi møte når det kommer, sier han.

Langt enklere høres det ut å være når det gjelder de andre forslagene.

– Vi har lenge vært enige med arbeidstakerne om at systemet for pensjonskapitalbevis har vært til hinder for mobilitet i arbeidslivet, og at det er unødvendig dyrt. Nå ser det ut til at vi kan få til en individuell kontoløsning som blir mye bedre for alle parter. Da tenker jeg at vi må sette trykk på det og få det på plass. Det er det Finansdepartementet som jobber med nå. Det er fullt mulig å gjøre dette uavhengig av de andre forslagene, det kan være en helt egen prosess, sier Lars Haartveit til HK-Nytt.

Dropper forslag om ekstra sparing

Fellesforbundet har tidligere ønsket at den enkelte arbeidstaker skal ha mulighet til å spare opp ekstra penger i tjenestepensjonsordningene. Det forslaget har Fafo lagt på hylla, fordi de mener det ikke er realistisk å få gjennomslag for det.

– Vi mente at virkningen av levealderjusteringen gjør at det ville være fornuftig at man åpnet opp for at den enkelte skulle få muligheten til å spare mer til framtidig pensjon. Det er ikke et problem for oss at det ikke er en del av forslagene, men det lukker en mulighet til å garantere at vi ikke får fattige pensjonister, sier Eggum.

Bratt vei

Veien til bedre tjenestepensjoner har så langt vært kronglete. I tariffoppgjøret i 2014 stilte Fellesforbundet krav om endring i tjenestepensjonene i forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Norsk Industri. Det kom det lite konkret ut av. Norsk Industri avviste å øke pensjonsutgiftene.

Under tariffoppgjøret i 2016 ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å sende ballen videre, uten å forplikte seg til noe. Det endte med at Riksmekleren sendte et brev til Statsministerens kontor og ba om at tjenestepensjonsordningene ble utredet. I retur fikk de et positivt svar. En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet leverte sin rapport i desember i fjor, men uten at det la føringer for veien videre. Det er dette Fellesforbundet og Handel og Kontor nå forsøker å gjøre.

Dagens pensjon består av tre elementer: Folketrygden, avtalefestet pensjon (gjelder bare arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale, om lag halvparten av de sysselsatte), og tjenestepensjon. Forslagene fra Fafo gjelder tjenestepensjonene, altså innskuddspensjoner og hybridpensjoner, og ikke ytelsesordninger.

LES OGSÅ: Pensjonsstriden er ikke over

09.06.2017
15:55
09.06.2017 15:57