FANEMARKERING: Fagorganiserte i Bergen protesterte i går mot det de mener er streikebryteri i bedrifter som er tatt ut i streik.

FANEMARKERING: Fagorganiserte i Bergen protesterte i går mot det de mener er streikebryteri i bedrifter som er tatt ut i streik.

Espen Berntsen

HK ber NHO stoppe streikebryteri

Men partene er uenig om det faktisk foregår streikebryteri under butikkstreiken.
03.09.2014
15:22
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I løpet av de siste dagene har det foregått streikebryteri i stor stil i mange av butikkene som er rammet av HKs streik, hevder Handel og Kontor. Streikeleder Tor Andreas Bremnes i Bergen forteller at i de aller fleste av de 18 butikkene i byen hvor de ansatte streiker og som fremdeles holder åpent, er det satt inn ekstravakter og andre uorganiserte arbeidstakere fra avdelinger i bedriftene som holder stengt. En bedrift har stengt en avdeling som ikke er i streik, og sendt de uorganiserte til avdelinger som er i streik, hevder streikelederen.

– Dette er streikebryteri, og gjør streiken veldig mye vanskeligere, sier han til HK-Nytt.

– NHO må rydde opp

Bremnes har rapportert hendelsene til forbundets hovedkontor. Forbundsleder Trine Lise Sundnes opplyser om at hun allerede har sendt NHO en oversikt over streikebryteri i Bergen og andre steder i landet.

– Vi har sendt NHO en liste, og bedt dem rydde opp i dette umiddelbart. Det forventer vi at de gjør. Vi aksepterer ikke streikebryteri, sier hun.

– Akseptabelt

Men NHO er slett ikke enig i at deres medlemsbedrifter bedriver streikebryteri.

– Etter de opplysningene NHO sitter med, foregår det ikke streikebryteri i våre medlemsbedrifter.

Det sier NHO-advokat Sigbjørn Mygland til HK-Nytt.

– Det som skjer i Bergen er innenfor det som er akseptabelt. De ansatte er ansatt i bedriften som helhet, og kan flyttes til andre avdelinger dersom bedriften hadde anledning til det før streiken. De kan derimot ikke bruke de ansatte mer under streiken enn det de gjorde før, for eksempel kan ikke en ansatt i 20 prosent stilling jobbe mer enn 20 prosent under streiken. Bruk av ekstravakter skal heller ikke skje i større utstrekning under streiken enn vanlig, sier han.

Brudd på spillereglene

Fafo-forsker Kristin Alsos forklarer streikebryteri slik:

– Hvis man overtar arbeidet til de som er i streik, er det streikebryteri. Eieren og den øverste lederen kan imidlertid gjøre jobben til de streikende, men avdelingsledere kan ikke overta arbeidet til noen utenfor sin avdeling. Bruker man vikarer eller ekstravakter som normalt ikke ville jobbet, er det streikebryteri, sier hun.

Alsos påpeker at streikebryteri ikke er ulovlig eller straffbart.

– Partene er imidlertid enige om at streikebryteri er brudd på spillereglene og illojalt, sier hun.

Fafo-forskeren viser til Hovedavtalen mellom LO og NHO som sier at ansatte kan nekte å jobbe sammen med personer som har vist utilbørlig opptreden, og at et eksempel på det er å ha vært streikebryter.

– Det kan ende i oppsigelse for streikebrytere. Denne reguleringen er et uttrykk for at partene mener at streikebryteri er umoralsk, og at det ikke skal forekomme, sier Fafo-forskeren.

Arbeidsretten

Om NHO i sitt svar til HK fremdeles avviser at det forekommer streikebryteri under butikkstreiken, vil HK ta saken videre til LO.

Atle Sønsteli Johansen, leder i LOs juridiske avdeling, sier det er åpning for at LO kan vurdere saken.

– I utgangspunktet er det ikke lov til å utføre annet arbeid under streik. Samtidig er det en viss adgang til omdisponering av ansatte. Vi må gå ordentlig inn i disse sakene før vi sier noe mer om dette, sier han til HK-Nytt.

Han viser til at det er få rettssaker i nyere tid om streikebryterbegrepet, men at debatten har blusset opp i forbindelse med Transportarbeiderforbundets streik i Tromsø. LO og forbundet hevder at det foregår streikebryteri der. Det avviser arbeidsgiverne. Denne saken skal opp i Arbeidsretten til høsten, opplyser Johansen.

03.09.2014
15:22
27.08.2015 20:00

Mest lest