ENDELIG EI LØNN Å LEVE AV: Heidi Jakobsens lønn skjøt i været da tariffavtalen kom på plass. Nå føler hun at jobben hun gjør blir satt pris på.

ENDELIG EI LØNN Å LEVE AV: Heidi Jakobsens lønn skjøt i været da tariffavtalen kom på plass. Nå føler hun at jobben hun gjør blir satt pris på.

Martin Guttormsen Slørdal

Heidi gikk opp 60 kroner i timen med tariffavtale

Lønna til butikkmedarbeideren gjorde et solid hopp da tariffavtalen endelig ble undertegnet.
29.06.2018
11:22
29.06.2018 11:22

martin.slordal@lomedia.no

– Jeg tror ikke penger gjør deg lykkelig, men det gjør jammen ikke mangelen på penger heller, sier Heidi Jakobsen, nyvalgt HK-tillitsvalgt hos Joker Folkestad i Våler i Østfold.

Hun jobber som butikkmedarbeider i 40 prosent stilling og vet hva det vil si å tjene dårlig. Nylig signerte arbeidsgiver en tariffavtale med Handel og Kontor. Det førte til et solid lønnshopp for Jakobsen og kollegene. Etter å ha vært i arbeidslivet i 36 år, tjente Jakobsen 140 kroner i timen. Nå, når tariffavtalen er gjeldende, har hun en timelønn på 200 kroner, altså 60 kroner mer.

– Det føles helt suverent og betyr veldig mye for meg. Jeg vil få mer å rutte med og kanskje klarer jeg å sette av litt penger også, jubler hun.

LES OGSÅ: Ikea vil at ansatte på kundesenteret skal jobbe på søndager, de ansatte mener det er ulovlig

Lav lønn, ingen tillegg

I august i fjor tok HK-medlemmene på Joker Folkestad kontakt med forbundet sitt. Heidi Jakobsen og kollegene ønsket å kreve tariffavtale i butikken. Hovedgrunnen var lav lønn. På det tidspunktet tjente alle ansatte 120 kroner i timen. De fikk verken kvelds- eller lørdagstillegg. Heller ikke på søndagene før jul fikk de ansatte noe tillegg i lønna, ifølge Jakobsen. I begynnelsen av 2018 satte arbeidsgiver opp lønna til 140 kroner i timen, uten at de ansatte jublet av den grunn.

– Vi var rett og slett underbetalt. Når du tjener så dårlig føler du at jobben du gjør ikke blir satt pris på, sier hun.

Måtte til mekling

Det tok ni måneder før tariffavtalen ble skrevet under av arbeidsgiver, Lentus Butikkdrift AS. Franchisetakerne har 37 Joker-butikker på Østlandet med til sammen over 400 ansatte. Av alle disse butikkene er det kun Joker Folkestad som nå har tariffavtale.

Regionsekretær Grethe Berntsen i HK har vært med på å opprette mange tariffavtaler. Hun hjalp også til med å lande den hos Joker Folkestad. Berntsen sier at det hører til sjeldenhetene at det tar så lang tid før en avtale er på plass.

– Vanligvis tar det to-tre måneder. Her trenerte arbeidsgiver kravet. De åpnet ikke brevene fra oss og svarte ikke på henvendelser, hevder hun.

I begynnelsen av mai var Grethe Berntsen og Heidi Jakobsen på riksmeklerens kontor for å møte daglig leder og eier av Lentus Butikkdrift, Iderjeeth Singh.

Det var spennende timer, for om han ikke hadde signet, ville de ansatte gått til streik for tariffavtalen.

– At vi må til mekling for å få tariffavtale i 2018 burde vært helt unødvendig, mener Grethe Berntsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MEKLET OM TARIFFAVTALE:  4. mai på riksmeklerens kontor i Oslo. Grethe Berntsen og Heidi Jakobsen skal møte ledelsen i Lentus Butikkdrift for å få på plass tariffavtale. Berntsen mener det burde vært unødvendig å true med streik for å få tariffavtale i 2018.

MEKLET OM TARIFFAVTALE: 4. mai på riksmeklerens kontor i Oslo. Grethe Berntsen og Heidi Jakobsen skal møte ledelsen i Lentus Butikkdrift for å få på plass tariffavtale. Berntsen mener det burde vært unødvendig å true med streik for å få tariffavtale i 2018.

Martin Guttormsen Slørdal

Forkastelig lønnsnivå

Det finnes ingen lov som regulerer minstelønn i Norge. Så lenge bedriften ikke er bundet av en tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan han gi deg den lønna han finner for godt.

– Lønnsnivået i Joker-butikken, med 120 kroner i timen, er forkastelig. Det er mindre enn en 18-åring ville tjent i sin første jobb, sier Grethe Berntsen.

Regionsekretæren sier at HK i stor grad opplever at bedrifter uten tariffavtale lønner de ansatte etter minstelønnsatsene i tariffavtalene. Det er avtalen som er normgivende, sier hun.

– Men det er vesensforskjell på å få tarifflønn og det å ha tariffavtale, legger hun til.

Organiser deg

HK anbefaler alle sine medlemmer å skaffe seg tariffavtale på jobben. For å kunne kreve det, må minst 10 prosent av de ansatte være HK-medlemmer. I mindre bedrifter, med ti ansatte eller færre, som Joker Folkestad, anbefaler forbundet at minst 30 prosent er organisert før man sender inn krav om tariffavtale. 50 prosent av de ansatte bør være organisert i bedrifter som ikke er medlemmer i en arbeidsgiverforening som Virke eller NHO, ifølge Grete Berntsen.

Hun sier at utsiktene til høyere lønn ofte er grunnen til at ansatte ønsker seg tariffavtale. Men Berntsen minner om at det i tillegg er mange andre goder, som medbestemmelse, som følger med.

Medlemmene gir forbundet makt

Ifølge den siste medlemsoversikten jobber 35.071 av totalt 71.789 HK-medlemmer i bedrifter med tariffavtale. Forbundet har tatt mål av seg om å bli større. Før landsmøtet i 2020 skal HK vokse til å bli 80.000 medlemmer. Et hårete mål mener noen, fullt mulig mener mange andre. En del av strategien til HK er å organisere på arbeidsplasser der det er HK-medlemmer og hvor bedriftene allerede har tariffavtale. Grunnen er enkel: Mange HK-medlemmer på en arbeidsplass med tariffavtale gir HK mer makt når de møter arbeidsgiverforeningene for å forhandle lønn og arbeidsvilkår. De får mer makt bak krava, som de pleier å si.

Lysere framtid i møte

Heidi Jakobsen sjonglerer mellom to jobber for å kunne klare seg økonomisk. Når hun ikke er butikkmedarbeider hos Joker Folkestad, lager hun mat og serverer sultne gjester på et gatekjøkken. Hun stortrives i serviceyrket der kontakten med kundene er det viktigste. Med tariffavtale, høyere lønn og mulighet til medbestemmelse på arbeidsplassen, har hun håp om en god framtid i Joker-butikken.

– Nå i juni får vi første del av lønna etter at tariffavtalen kom på plass, det gleder jeg meg til, sier Heidi Jakobsen.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Tariffavtale er topp

Jokerbutikkene er en del av Kjøpmannshuset, som har ansvaret for de fleste av Norgesgruppens såkalte kjøpmannseide virksomheter. Kjell Arne Bjerklund er kjededirektør i Joker. Han sier at det i utgangspunktet ikke skal ta så lang tid å opprette en tariffavtale i en Jokerbutikk som det gjorde hos Joker Folkestad.

– Det er ikke vanlig og det skal ikke være sånn. Jokerkjeden er ikke imot tariffavtaler. Hvis partene blir enige om en avtale, synes vi det er topp. Våre butikker skal driftes etter norske lover og avtaler, sier Bjerklund til HK-Nytt.

Lentus Butikkdrift AS er medlemmer i Kjøpmannshuset og det er de som eier og drifter Jokerbutikken i Våler. Kjell Arne Bjerklund mener det er eierne her som må svare på hvorfor det tok så lang tid å opprette tariffavtale og det generelle lønnsnivået i butikkene deres.

– Det er de som styrer butikkene. Det eneste vi kan gjøre er å råde dem, sier han.

Trengte tid

Driftssjef og partner Leif Anders Stene-Johansen i Lentus Butikkdrift er enig i at ni måneder er lang tid for å få på plass en tariffavtale, men han sier at selskapet ikke hadde noe valg. De trengte så lang tid for å sette seg inn i hva en tariffavtale innebærer og hvordan den vil påvirke avdelingen.

– Butikken hadde underskudd og vi vurderte både nedbemanning, nedleggelse og salg, sett opp mot de økte lønnsutgiftene en slik avtale innebærer, sier han.

Stene-Johansen sier at lønnsnivået i samtlige Lentus Butikkdrift-eide butikker skal justeres opp uavhengig av tariffavtalen som ble inngått hos Joker Folkestad. Han sier at dette arbeidet har pågått over lengre tid.

– Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi har ingen intensjoner om å betale for lite lønn. Jeg tror en rettferdig og riktig lønn kan være med på å gjøre Lentus Butikkdrift enda mer konkurransedyktig i dagligvarebransjen, sier han til HK-Nytt.

29.06.2018
11:22
29.06.2018 11:22

Mest lest