TILLITSVALGTE: Kristoffer Bjaaland og Anne Alstad har sørget for å få en klubb på beina og en tariffavtale i boks i Insr Insurance Group.

TILLITSVALGTE: Kristoffer Bjaaland og Anne Alstad har sørget for å få en klubb på beina og en tariffavtale i boks i Insr Insurance Group.

Ole Palmstrøm

LO Finans:

Første tariffavtale på plass etter streiken

LO Finans streiket i vår for retten til å opprette tariffavtaler – og vant. Nå er den første, nye tariffavtalen på plass, i Insr Insurance Group.
20.09.2018
12:48
20.09.2018 12:48

hk-nytt@lomedia.no

Gjennom streiken i vår vant LO retten til å opprette tariffavtaler i arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norges 240 medlemsbedrifter, en rett som så langt hadde vært forbeholdt Finansforbundet. Nå kan LO kreve tariffavtale hvis LO organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i bedriften. Den første tariffavtalen som følge av den nye bestemmelsen er nettopp kommet på plass – i Insr Insurance Group asa i Oslo, et selskap med rundt 140 ansatte, hvorav rundt 30 er LO-medlemmer.

– Det er kjempegreier! Nå jobber vi med å lage en bedriftsavtale som vil inneholde en del lokale bestemmelser som tilhører en tariffavtale, sier en fornøyd Anne Alstad, klubbleder i forsikringsselskapet.

LES OGSÅ: Ikea-tilsette protesterer mot søndagsopent

Fusjon

Forsikringsselskapet Insr Insurance Group fusjonerte i fjor med konkurrenten Nemi forsikring, hvor Anne Alstad var ansatt. LO Finans HK hadde ikke medlemmer i noen av selskapene, men derimot i Vardia forsikring, et datterselskap av Insr. I Vardia fantes det en driftig HK-tillitsvalgt med rikelig erfaring fra omstilling og nedbemanning og gode kontakter i Insr: Kristoffer Bjaaland. Han får mesteparten av æren for at LO Finans plutselig har 30 nye medlemmer i Insr Insurance Group og snart tariffavtale.

Samarbeid

Anne Alstad var lokal tillitsvalgt i Nemi og medlem i Finansforbundet da hun ble kjent med Bjaaland, som representerte et fåtall HK-medlemmer i det som var igjen av Vardia i Porsgrunn. De møttes som representanter for to konkurrerende forbund, men valgte å samarbeide i sammenslåingsprosessen, som også innebar at Vardia ble nedlagt.

Mange av de ansatte i Nemi var medlemmer i Finansforbundet. Det skulle tilsi at de hadde tariffavtale, ettersom Finansforbundet automatisk får tariffavtale i alle bedrifter som er tilsluttet Finans Norge. Det hadde Nemi klart å unngå ved å registrere seg kun som forsikringsselskap, og ikke som arbeidsgiver, i Finans Norge.

Prøvde lenge

Alstad sier at de hadde mast om tariffavtale i mange år, uten å komme noen vei. De hadde heller aldri hatt formelle valg av tillitsvalgte, så de var strengt tatt talspersoner og ikke tillitsvalgte. De ansatte i Nemi visste lite om hvilke rettigheter de hadde og var dårlig rustet til å møte omstillingsprosessen.

– Så kom Kristoffer rekende på ei fjøl, og da begynte ballen å rulle, forteller hun.

Kristoffer Bjaaland var hovedtillitsvalgt i et Vardia som hadde nedbemannet kraftig i flere år. Nå representerte han et fåtall ansatte som var igjen i selskapet i Porsgrunn. Han hadde vært med på dette før.

– I Vardia forsvant rundt 300 arbeidsplasser, men prosessen ble gjennomført på en ryddig måte, sier han.

Byttet forbund

Resultatet ble at Bjaaland ledet forhandlingene på vegne av de ansatte i Nemi, både de uorganiserte og de som var medlemmer av Finansforbundet.

– Vi jobbet beinhardt med sluttavtaler, innplassering og bemanning. Vi var med folk på drøftingsmøter, også de som ikke var organisert. Vi tenkte at i dette kaoset var det best å jobbe sammen og gjøre det best mulig for alle. Og da vi var ferdige med prosessen rett før sommeren, så spurte jeg: Hva gjør vi nå; velger vi Finansforbundet, eller velger vi LO? Resultatet ble at 30 medlemmer av Finansforbundet ble med over til LO Finans HK, sier Bjaaland.

– Hadde ikke Kristoffer gjort den jobben og inkludert så mange, så tror jeg heller ikke at vi hadde fått med oss så mange over i LO, sier Alstad, som selv er en av dem som har byttet forbund.

Vil bli størst

Finansforbundet og LO Finans HK har i dag omtrent like mange medlemmer i Insr Insurance Group asa. Alstad sier at målet er at LO Finans skal bli den største foreningen.

– Vi er godt i gang, så det har jeg tro på at vi skal klare. Vi har mange unge folk her, som vi må overbevise om at det er lurt å være organisert, sier hun.

Bjaaland var en av dem som valgte sluttpakke, og han er ute av konsernet ved nyttår. Han har ingen ny jobb i sikte, men satser på at det kommer til å gå bra.

Tariffavtale

Dette er betingelsene for at LO har krav på tariffavtale i en bedrift som er medlem i Finans Norge:

LO kan kreve en tariffavtale når LO organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i enten hele bedriften, eller i en av bedriftens underenheter.

I underavdelinger med færre enn 30 ansatte må det minimum være tre medlemmer for at LO kan kreve en tariffavtale.

20.09.2018
12:48
20.09.2018 12:48

Tariffavtale

Dette er betingelsene for at LO har krav på tariffavtale i en bedrift som er medlem i Finans Norge:

LO kan kreve en tariffavtale når LO organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i enten hele bedriften, eller i en av bedriftens underenheter.

I underavdelinger med færre enn 30 ansatte må det minimum være tre medlemmer for at LO kan kreve en tariffavtale.