GLAD FOR AVTALE: HK-tillitsvalgt Lars Jakob Furunes jobbet lenge for å få på plass tariffavtale ved XXL Lade.

GLAD FOR AVTALE: HK-tillitsvalgt Lars Jakob Furunes jobbet lenge for å få på plass tariffavtale ved XXL Lade.

Martin Guttormsen Slørdal

Første tariffavtale i XXL

Etter halvannet års arbeid og et meklingsmøte ble HK-klubben i sportskjeden XXL på Lade kronet med seier; tariffavtale.
19.06.2015
10:11
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– Jeg håper at vi med dette har banet vei for tariffavtaler i flere av XXL-varehusene, sier tillitsvalgt Lars Jakob Furunes et par dager etter at han i mekling med ledelsen har signert avtalen som skal gjelde fra 1. august. XXLs butikk på Lade i Trondheim er den eneste av sportskjedens 23 varehus her i landet som har tariffavtale.

En lang vei fram

Veien har, ifølge Furunes, ikke vært uten humper. Da han overtok som tillitsvalgt i november 2013, var det ikke så mange medlemmer i bedriften. I skuffen lå også et frafalt tariffkrav fra 2007. Slik de oppfattet det var ikke ledelsen i XXL særlig lystne på tariffavtale og klubbarbeidet lå brakk. Furunes bestemte seg for å starte i en ende, nemlig med verving. Etter en stund hadde han rundt 40 navn på blokka, og praten om å få på plass en tariffavtale startet nok en gang.

– I utgangspunktet var det ønsket om økt lønn og flere rettigheter som var den største drivkraften bak ønsket om tariffavtale, sier Furunes.

Trakk kravet

Da kravet ble oversendt fra Handel og Kontor til XXL, svarte bedriften med å øke ansattes lønninger til tariffnivå, slik det skjedde forrige gang de ansatte tok initiativ til å få på plass en avtale.

– Ledelsen reagerte som i 2006/2007. De avviste avtalekravet, satte opp lønna, og argumenterte med at dagens bonusordninger ble vanskelig å beholde dersom de i tillegg skulle betale tarifflønn og ulike tillegg. Dette gjorde at mange ble usikre. Forrige gang endte det med at ansatte meldte seg ut av HK og at tariffkravet ble trukket, sier han.

Det skjedde ikke nå, et flertall av de ansatte ville ha avtale for å sikre både lønn og rettigheter.

– Ett av hovedargumentene våre for å holde fast på kravet om tariffavtale, var at løftene fra 2007 ikke ble innfridd. De justerte aldri lønna videre i takt med tarifflønn. Jeg startet i 2012 og har ikke hatt tarifflønn før den ble justert etter at tariffavtalekravet kom, sier Lars Jakob Furunes.

Flere avtaler i vente?

Han håper nå at resultatet av prosessen, som endte med mekling, vil få ringvirkninger.

– Det var en lang vei å gå, men det var verdt jobben. Ryktet sprer seg jo fort, og mange HK-medlemmer i andre varehus har allerede tatt kontakt med meg for å få informasjon. Jeg har lagt ned mye tid og energi i dette, for å få til en skikkelig avtale og ikke bare en lønnsjustering. Det er fint om det kan være til inspirasjon for andre, sier Furunes.

Naturlig lønnsjustering

Kjededirektør Anders Fjeld i XXL har et litt annet syn på denne saken. Han hevder at lønnsøkningen som kom samtidig med tariffavtalekravet ikke var et forsøk på å omgå en avtale. Det var det heller ikke i 2006/2007, påstår han.

– Vi gjorde en gjennomgang av alle ansatte. Vi så da at noen få ansatte ikke hadde fått godskrevet for all erfaring og dermed blitt plassert på feil lønnstrinn. Disse ble justert til riktig lønnstrinn, sier Fjeld til HK-Nytt.

Måtte lytte til alle

Ifølge direktøren var det ikke en trenering som gjorde at partene måtte til mekling før avtalen kunne inngås. Fjeld mener at både lønns- og arbeidsvilkårene i sportskjeden i utgangspunktet matcher vilkårene i en tariffavtale, og at ledelsen har lyttet til ønskene til alle de ansatte i denne prosessen.

– Våre lønns- og arbeidsvilkår inneholder blant annet en lønnsstige med identiske trinn som i HK-avtalen. Vi betaler imidlertid mer per lønnstrinn, kompenserer for ubekvem arbeidstid med 36,5 timers uker, og vi har gode bonusavtaler for ansatte. Disse vilkårene var ønsket av et flertall av de ansatte på XXL Lade, fremfor innføring av HK-tariff. Som arbeidsgiver er det viktig at vi forsøker å ta hensyn til alle ansatte, derfor hadde vi behov for å bruke tid, sier han videre.

Farvel, bonus

I etterkant av tariffavtaleinngåelsen har de ansatte fått beskjed om at bonusavtalen nå er sagt opp.

– En innføring av HK-tariff vil medføre andre utgifter. Vi har ikke anledning til å ha samtlige goder ved HK-tariff og opprinnelig XXL-tariff. Det blir derfor en omfordeling av godene, hvilket medfører at bonusavtalen dessverre ikke lenger kan fortsette, sier Anders Fjeld.

19.06.2015
10:11
27.08.2015 20:00

Mest lest