I BOKS: – Det hadde vært litt stress med streik, så det er bra at det ble enighet mellom HK og Expert, sier Nicolai Engebretsen (t.v.). Thomas Perdersen understreker at de ville holdt en streik gående så lenge som nødvendig om Expert ikke hadde gått med på å skrive under på tariffavtalene med HK.

I BOKS: – Det hadde vært litt stress med streik, så det er bra at det ble enighet mellom HK og Expert, sier Nicolai Engebretsen (t.v.). Thomas Perdersen understreker at de ville holdt en streik gående så lenge som nødvendig om Expert ikke hadde gått med på å skrive under på tariffavtalene med HK.

Martin Guttormsen Slørdal

Expert-ansatte glade for å beholde tariffavtalen

Nicolai Engebretsen og Thomas Pedersen mener trygghet trumfer bonus.
14.04.2016
14:53
14.04.2016 18:08

lene.svenning@lomedia.no

Engebretsen og Pedersen puster lettet ut over at det ikke ble streik i Expert-kjeden. Begge jobber i Experts butikk i Klingenberggata i Oslo. Onsdag morgen ble det klart at Expert ga etter for Handel og Kontors krav om å videreføre tariffavtalene for alle de 23 butikkene som hadde hatt avtale.

Det er to to Expert-ansatte svært glade for.

Ingen tillit til bonusavtale

– Tryggheten i å ha en tariffavtale er viktig. For meg ble det for mye usikkerhet med en bonusavtale, tariffavtalen handler jo om så mye mer. Jeg hadde ikke noen tillit til bonusavtalen som ble lagt fram, sier Nicolai Engebretsen.

Thomas Pedersen nikker.

– Jeg ville kanskje fått høyere lønn med en bonusavtale, men tariffavtale er viktigere. Arbeidsgiveren kan jo endre en bonusavtale som de vil uten å spørre oss, påpeker han.

Dårlig grunnlag for avstemning

De ansatte på Expert Klingenberg ble presentert for kjedens alternative bonusavtale på et møte i februar.

– Vi fikk høre hvor god den nye avtalen var, og hvor unødvendig det var med tariffavtale. Spørsmålet var om vi ville ha ubekvemstillegg eller bonus. Det var snakk om å avholde en avstemning over hvilken avtale vi skulle ha, men jeg ba om at vi utsatte det, forteller Thomas Pedersen.

Det ble ingen avstemning blant de ansatte i denne butikken. Og godt er det, mener Pedersen og Engebretsen.

– Avstemningene som ble gjennomført i de andre butikkene er ikke gjort på et godt nok grunnlag. De fleste vet ikke så mye om hva en tariffavtale er, mener Engebretsen.

Kunnskapsnivået har kanskje blitt bedre de siste ukene. Antall medlemmer i Expert Klingenberg har i alle fall gått opp fra fem til 15.

Nyttig medlemskap

Begge de to Expert-ansatte har vært medlemmer i HK i flere år, og har hatt god bruk for både tariffavtalen og medlemskapet i Handel og Kontor. Engebretsen har blant annet fått hjelp fra forbundet etter at han oppdaget at han fikk lønn etter feil lønnstrinn. Pedersen fikk hjelp fra HK da han sto i fare for å miste jobben.

– Jeg må ha tariffavtale for å være sikker på å beholde jobben min, sier han til HK-Nytt.

Dette er saken:

• Expert meldte seg i fjor ut av arbeidsgiverforeningen Virke og sa dermed opp tariffavtalen mellom HK og Virke fra 1. april i år.

• HK krevde at tariffavtalen skulle videreføres direkte mellom bedriften og forbundet ved 23 butikker og ved hovedkontoret, men Expert har motsatt seg dette. Kjeden ville at den enkelte butikk skal kunne velge mellom tariffavtale og bonusavtale.

• HK truet Expert med streik, men etter to dagers mekling bøyde elektronikkjeden av, tariffavtalene blir videreført.

• Tariffavtalene omfatter 446 ansatte i 23 av Experts 61 egeneide butikker, samt ved bedriftens hovedkontor.

• HK har nå rundt 200 medlemmer i Expert. Mange har kommet til de siste ukene.

14.04.2016
14:53
14.04.2016 18:08

Dette er saken:

• Expert meldte seg i fjor ut av arbeidsgiverforeningen Virke og sa dermed opp tariffavtalen mellom HK og Virke fra 1. april i år.

• HK krevde at tariffavtalen skulle videreføres direkte mellom bedriften og forbundet ved 23 butikker og ved hovedkontoret, men Expert har motsatt seg dette. Kjeden ville at den enkelte butikk skal kunne velge mellom tariffavtale og bonusavtale.

• HK truet Expert med streik, men etter to dagers mekling bøyde elektronikkjeden av, tariffavtalene blir videreført.

• Tariffavtalene omfatter 446 ansatte i 23 av Experts 61 egeneide butikker, samt ved bedriftens hovedkontor.

• HK har nå rundt 200 medlemmer i Expert. Mange har kommet til de siste ukene.