Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr hilser på LOs Peggy Hessen Følsvik under åpningen av forhandlingene om hovedavtalen mellom LO og Finans Norge. Delegasjonen fra LO har vært ledet av av Peggy Hessen Følsvik. Hun har hatt med seg Geir Høibråten og Svein Olav Lium fra LO, mens HK har vært representert med Anette Storhaug Sørensen og Åse Blomkvist. I tillegg har Håvard Sivertsen, Jannicke Skaanes og Morten Bakkelund deltatt fra Fagforbundet.

Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr hilser på LOs Peggy Hessen Følsvik under åpningen av forhandlingene om hovedavtalen mellom LO og Finans Norge. Delegasjonen fra LO har vært ledet av av Peggy Hessen Følsvik. Hun har hatt med seg Geir Høibråten og Svein Olav Lium fra LO, mens HK har vært representert med Anette Storhaug Sørensen og Åse Blomkvist. I tillegg har Håvard Sivertsen, Jannicke Skaanes og Morten Bakkelund deltatt fra Fagforbundet.

privat

Grønn omstilling inn i hovedavtalen:

Enighet om hovedavtalen mellom LO og Finans Norge

LO og Finans Norge ble torsdag ettermiddag enige om endringer i hovedavtalen som skal gjelde for de neste fire årene. Avtalen kan bety at tillitsvalgte får mer å si i arbeidet med grønn omstilling.
10.01.2020
09:23
12.01.2020 13:20

nina.hanssen@lomedia.no

– Vi er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for viktige krav, og er særlig fornøyd med at vi har kommet et langt stykke videre med å oppnå en harmonisering av avtalene i området, sier Peggy Hessen Følsvik, LOs forhandlingsleder.

Følsvik som er 1. nestleder i LO sier videre at det er viktig for de at bærekraftig utvikling har kommet inn som et av samarbeidsområdene i avtalen.

– Dette gir de tillitsvalgte et tydelig mandat i det viktige arbeidet med grønn omstilling av næringen, sier hun.

Fawsi Adem vil inn i HK-ledelsen

Arbeidslivets grunnlov

Hovedavtalen er arbeidslivets «grunnlov». Den setter spillereglene for samarbeidet mellom partene og inneholder regler om medbestemmelse, tvistebehandling, arbeid under konflikt med mer.

Hovedavtalen for finanssektoren forhandles fram av Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet og omfatter de fleste som jobber i finansnæringen.

Vanligvis fører hovedavtaleforhandlinger kun til mindre endringer i avtaleverket, men resultatet i år innebærer at det blir gjort flere viktige justeringer.

– Jeg synes vi har kommet et langt stykke videre på viktige punkter, sier Hessen Følsvik. – Vi har kommet videre i arbeidet med å harmonisere avtaleverket. Dette har vært et strategisk arbeid fra LO Finans sin side gjennom mange år, og lå også til grunn for konflikten i 2018.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

FNs bærekraftsmål er sentral

Arbeidstakerne er også glad for at de har fått på plass en referanse til FNs bærekraftsmål i samarbeidsdelen av avtalen.

– Dette gir de tillitsvalgte et bredt mandat til å jobbe sammen med ledelsen om bærekraftsspørsmål. Finansnæringen er allerede godt i gang med dette arbeidet, men bestemmelsen sikrer at de tillitsvalgte trekkes med i dette viktige arbeidet, sier Følsvik like etter at de ble enige om avtalen.

Men det er ikke alt som LO er like fornøyd med.

– Et område vi dessverre ikke kom i mål med, er bestemmelsen om arbeidet med likestilling (§ 17). Vi er enige om å arbeide videre med dette i et utvalgsarbeid, og LO har gitt klart uttrykk for hva som er vårt utgangspunkt i dette arbeidet. Vi er opptatt av at denne bestemmelsen moderniseres og at både lokale og sentrale parter ansvarliggjøres i dette viktige arbeidet, sier hun.

Utvalgsarbeidet knyttet til likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen fra 2017 vil også være en viktig del av dette grunnlaget.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

10.01.2020
09:23
12.01.2020 13:20

Mest lest