LO Stat-nestleder Eivind Gran og Spekter-sjef Anne-Kari Bratten ble i dag enige om den sentrale delen av Spekteroppgjøret.

LO Stat-nestleder Eivind Gran og Spekter-sjef Anne-Kari Bratten ble i dag enige om den sentrale delen av Spekteroppgjøret.

Kristian Brustad

Enighet i Spekter

LO Stat og Spekter er enige om det sentrale oppgjøret, som ga 50 øre mer enn frontfaget - i året.
09.04.2013
15:23
27.08.2015 20:00

anders.hauge.eltvik@lomedia.no

LO Stat og Spekter forhandlet noen timer, og ble enige om et oppgjør som følger LO/NHO-området og LO Stats krav.

LO Stat krevde 1.462,50 kroner i generelt tillegg, og fikk 1.463 kroner. I tillegg krevde LO Stat et lavtlønnstillegg på 2.730 kroner for de som tjener mindre enn 365.670 kroner, slik at disse tilsammen får 4.193 i det sentrale oppgjøret.

- Dette gikk akkurat som forventa, sier LO Stat-nestleder Eivind Gran etter at forhandlingene er over.

Nå starter de lokale forhandlingene, og partene satte også frister for disse tirsdag. Den generelle fristen er at disse forhandlingene har frist 26. april, mens det lokale oppgjøret i NRK har frist til 30. april.

YS fikk det samme forhandlingsresultatet som LO Stat.

Berører 54.000 ansatte

LO Stat har 54.000 medlemmer i Sprekter-området. Avtalene i spekter er delt inn i 10 områder:

Område 1:

Den Norske Opera & Ballett, Kristiansand Symfoniorkester, Oslo – Filharmonien, Stavanger Symfoniorkester, Stiftelsen Harmonien, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734, Operaen i Kristiansund, Agder Teater, Beaivvás Sámi Teáhter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Teater Innlandet ( gml Hedmark Teater), Hordaland Teater, Hålogaland Teater, Nationaltheatret, Nordland Teater, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teater Ibsen, Teatret Vårt, Trøndelag Teater

Område 2:

Norges Bank

Område 3:

Avinor, Oslo Lufthavn

Område 4:

Lovisenberg diakonale sykehus

Område 5:

Bussbransjeavtalen, Nettbuss, Drammen Rutebilstasjon AS, Nettbuss Drammen AS, Nettbuss Lillestrøm AS, Nettbuss Møre AS, Nettbuss Ringerike AS, Nettbuss Sør AS, Nettbuss Travel Drammen AS, Nettbuss Trøndelag AS, Nettbuss Østfold AS, Team Trafikk AS, Team Verkstedsenter AS, Team Verkstedsenter Sør AS, Borgbuss

Område 6:

NRK

Område 7:

NSB, Arrive, CargoNet, Mantena, MiTrans, NSB Gjøvikbanen, NSB Trafikkservice, Terminaldrift

Område 8:

Posten Norge, Bring Express Norge, Bring Linehaul, Bring Warehousing

Område 9

Akademika/Unipub, Apotekproduksjon, AtB, Baneservice, Curato, Det Norske Myntverket, Drammen Scener, Electronic Chart Centre, Enova, Entra Eiendom, Finnmarkseiendommen, Flytoget, Fubi, Garantikassen for fiskere, Geomatikk, Hector Rail, Innovasjon Norge, KOA, Kollektivtransportproduksjon, Konsentra, Luftambulansetjenesten, Mediq Norge, MIC, NKVTS, NMD, Norges Forskningsråd, Norges Håndballforbund, Norsk Folkemuseum, Norsk Forfattersentrum, Norsk Form, Norsk Helsenett, Norsk Telemuseum, Norsk Tipping, Oslo Konserthus, Oslo Pensjonsforsikring, Relacom, Ruter, Selskapet for Industrivekst (SIVA), Sem Gjestegård, Sophies Minde Ortopedi, Statnett, Statnett Transport, Statskog, Stiftelsen ASTA, Studentkafeene, Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden i Oslo, Studentsamskipnaden i Stavanger, Studentsamskipnaden i Østfold, Studentsamskipnaden i Ås, Studia, Teltech, Trygg Trafikk, Trøndelag Ortopediske Verksted, Unilabs Norge, Ventelo, Veso, Vinmonopolet.

Område 10:

Akershus Universitetssykehus HF, Helgelandssykehuset HF, Helse Bergen HF, Helse Finnmark HF, Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Møre- og Romsdal HF, Helse Nord RHF, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Stavanger HF, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest IKT, Nordlandssykehuset HF, Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Midt-Norge HF, St. Olavs hospital HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet Sykehus HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Vestre Viken HF

Utenfor områdeinndeling:

Virksomheter som holdes utenfor områdeinndelingen/virksomheter hvor det forhandles om opprettelse av overenskomst: AIM Norway, Buskerud kollektivtrafikk, Felleskjøpet Agri, Rehabiliteringssenteret AiR, ROM eiendom, Valnesfjord Helsesportsenter, Ventelo Privat

09.04.2013
15:23
27.08.2015 20:00

Mest lest