Det skal bli lettere for tillitsvalgte, blant annet i handelen, å få fri til kurs og skolering. Illustrasjonsbilde.

Det skal bli lettere for tillitsvalgte, blant annet i handelen, å få fri til kurs og skolering. Illustrasjonsbilde.

Sissel M. Rasmussen

Enige om ny hovedavtale

Det skal satses på de tillitsvalgte, understreker LO og Virke. Torsdag undertegnet de ny hovedavtale.
28.11.2013
15:49
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

LO og arbeidsgiverforeningen Virke kom torsdag ettermiddag til enighet om endringer i hovedavtalen mellom de to organisasjonene. Ifølge HK-leder Trine Lise Sundnes er resultatet veldig positivt med tanke på ytterligere å styrke de tillitsvalgtes rolle.

Satse på tillitsvalgte

– Vi har fått på plass formuleringer i protokollen hvor partene understreker betydningen av godt skolerte tillitsvalgte og at de skal sikres representasjon der de skal ha det. På den måten skal det bli enklere å kunne utøve rollen som tillitsvalgt og det skal sikre dem medbestemmelse. Disse to punktene er viktige signaler fra hovedorganisasjonene ut til både tillitsvalgte og ledere i bedriftene, sier hun til HK-Nytt.

Tillitsvalgte opplever fra tid til annen å ikke få fri til å delta på blant annet kurs. Dette håper Sundnes det nå blir en slutt på.

– Avtalen må resultere i at det blir enklere å få fri til å gå på de kursene som organisasjonen tilbyr og som er nødvendig for å fylle rollen som tillitsvalgt. Skolerte tillitsvalgte er avgjørende for at avtaleverket skal fungere optimalt. Dette får nå både tillitsvalgte og ledere tydelig beskjed om, og vi skal bruke dette for det det er verdt, sier hun.

Jobben er ikke avsluttet

I likhet med resultatet etter hovedavtaleforhandlingene mellom LO og NHO tidligere i høst, ble det ikke de store revolusjonene i avtalen.

– Hovedavtaleforhandlinger er de små skritts vei. Vi er enige om å jobbe videre med hovedavtalen i den perioden den skal gjelde, ikke minst med tanke på å forenkle den, sier Sundnes.

Ikke alle synes det er like lett å anvende avtalen i det daglige.

– Vi som jobber med dette på heltid vet hva som ligger bak de ulike ord og vendinger. Men det er ikke nødvendigvis like lett for en fersk tillitsvalgt eller leder å ta avtalen i bruk. Det er derfor veldig bra at vi skal se på språklige forenklinger, sier HK-lederen.

Hovedavtale

Hovedavtalene inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Hovedavtalene regulerer ikke lønn.

Hovedavtalen inngår som del 1 i alle tariffavtaler, men den har lengre løpetid enn overenskomsten (tariffavtalens del 2) og revideres ikke ved tariffoppgjørene.

Hovedavtalene gjelder normalt for fire år av gangen og revideres i egne forhandlingsrunder der det ikke er adgang til å bruke streik eller lockout for å tvinge gjennom krav.

Den aller første hovedavtalen ble inngått mellom Arbeidernes Faglige Landsorganisation og Norsk Arbeidsgiver Forening 9. mars 1935. Den markerte slutten på de store klassekrigene i Norge.

28.11.2013
15:49
27.08.2015 20:00

Hovedavtale

Hovedavtalene inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Hovedavtalene regulerer ikke lønn.

Hovedavtalen inngår som del 1 i alle tariffavtaler, men den har lengre løpetid enn overenskomsten (tariffavtalens del 2) og revideres ikke ved tariffoppgjørene.

Hovedavtalene gjelder normalt for fire år av gangen og revideres i egne forhandlingsrunder der det ikke er adgang til å bruke streik eller lockout for å tvinge gjennom krav.

Den aller første hovedavtalen ble inngått mellom Arbeidernes Faglige Landsorganisation og Norsk Arbeidsgiver Forening 9. mars 1935. Den markerte slutten på de store klassekrigene i Norge.