MER I PUNGEN: Med garantilønnssatser kan mange ansatte i blant annet gullsmedforretninger glede seg over lønnsøkning.

MER I PUNGEN: Med garantilønnssatser kan mange ansatte i blant annet gullsmedforretninger glede seg over lønnsøkning.

Martin Guttormsen Slørdal

Enda mer penger til butikkansatte

Fra 1. mai fikk ansatte som er omfattet av butikkoverenkomsten nok en lønnsøkning.
24.05.2017
12:32
24.05.2017 12:32

lene.svenning@lomedia.no

I lønnsoppgjøret mellom LO og NHO i mars ble det enighet om at de ansatte som er omfattet av butikkoverenskomsten mellom HK og NHO får to kroner mer i timen fra 1. april. Det utgjør i underkant av 4.000 kroner i året. Lønnstillegget gjelder i hovedsak ansatte i gullsmedbutikker, blomsterbutikker og andre utsalg tilknyttet produksjonsbedrifter.

LES OGSÅ: Se hvor mange i ditt yrke som får trene i arbeidstiden

Garantilønn

Nå har partene regnet ut at garantilønnsordningen, som kom inn i avtalen i 2014, gir de ansatte nok et lønnstillegg. Garantilønnssatsene i avtalen økes, og det gjelder fra 1. mai. På trinn 6, det høyeste nivået, økes lønna med 7.368 kroner per år. Lønnsøkningen innebærer at avstanden opp til satsene i landsoverenskomsten mellom HK og Virke, som er den som flest varehandelsansatte omfattes av, reduseres.

Resultat av streiken

– Dette hadde ikke vært mulig å få til om vi ikke hadde stått kampen ut for en garantiordning i butikkoverenskomsten i 2014, sier HK-nestleder Christopher Beckham.

For tre år siden streiket HK-medlemmer over hele landet i mer enn to uker. Kravet var å få lønna i butikkoverenkomsten opp på samme nivå som de andre avtalene i varehandelen. Det fikk de ikke, men HK fikk gjennomslag for denne garantilønnsordningen som skal være med på å gjøre jobben.

LES OGSÅ DISSE SAKENE:

• Streik i handelen

• HK trapper opp streiken

• Virke og Samfo støtter HKs streikekrav

24.05.2017
12:32
24.05.2017 12:32