Konkurs i morgen: Torsdag ettermiddag stenger dørene ved alle Design Forums butikker. Bedriften er konkurs.

Konkurs i morgen: Torsdag ettermiddag stenger dørene ved alle Design Forums butikker. Bedriften er konkurs.

Martin Guttormsen Slørdal

Design Forum er konkurs

Design Forum slår seg selv konkurs. Streiken er dermed over, og 70 ansatte står uten jobb.
27.02.2014
16:15
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Design Forums advokat har informert Handel og Kontor om at selskapet begjærer oppbud fredag morgen. Selskapet er dermed konkurs. Butikkene stenger dørene ved åpningstidens slutt torsdag og HK avblåser med dette streiken.

Tar ikke skylda

15 HK-medlemmer i seks av kleskjedens butikker har streiket for tariffavtale i nesten fem uker. HK-leder Trine Lise Sundnes synes det er trist at bedriften skulle ende med å gå konkurs, men vil ikke påta seg skylden for at det skjer.

– Man velter ikke en hel bedrift ved å streike i noen uker. Bedriften har hatt dårlig økonomi over lengre tid, og konkursen er det ledelsen som har ansvaret for. Vårt krav om tariffavtale og påfølgende streik har dessuten ikke vært begrunnet i ønske om høyere lønn. En tariffavtale ville hatt minimal økonomisk betydning for selskapet. De ansatte har ønsket seg større innflytelse på arbeidsplassen sin. Det har vært viktigst, presiserer hun.

Beklagelig

Sundnes tror at tariffavtale, ordnede forhold og samarbeid mellom ledelse og ansatte kunne bidratt til å utvikle en god og trygg arbeidsplass. Hun synes det er beklagelig at bedriftens ledelse ikke ga det en sjanse gjennom å undertegne avtalen.

– Men ledelsen er åpenbart ikke interessert i å la de ansatte komme til orde. Daglig leder Haakon Strømsmo ser ut til å være allergisk mot medbestemmelse. Han har en gammeldags måte å tenke på, som ikke hører hjemme i dagens arbeidsliv, sier hun.

Raser mot HK-medlemmene

Haakon Strømsmo sier til Aftenposten torsdag at det ikke ville vært økonomisk forsvarlig å undertegne tariffavtale. Han er ikke nådig mot de streikende og deres forbund:

– Det eneste de streikende har bidratt med, er en simpel e-post med krav om at tariffavtalen skulle signeres. Det kom ingen klager i forkant, og vi har måpende blitt tilskuere til at 20 prosent av de ansatte på en primitiv, mobbende, sjikanerende og trakasserende måte raserer sin egen og kollegaers arbeidsplass, sier han til avisen.

Ingen dialog

Etter at streiken var et faktum den 24. januar, har det ikke vært kontakt mellom partene i konfliken. Ledelsen i Design Forum møtte heller ikke opp til den tvungne meklingen de var innkalt til etter fire ukers streik.

Handel og Kontor har ifølge Sundnes gjort en rekke forsøk på å komme i dialog med daglig leder, men det er blankt avvist.

– Han har hatt alle muligheter til å forklare for oss hvor ille det står til i virksomheten. Vi kunne ha drøftet mulighetene sammen, men han har altså valgt å ikke snakke med oss, sier Trine Lise Sundnes.

Uten jobb

De 70 ansatte ved Design Forum står fra fredag morgen uten jobb. En av de streikende HK-medlemmene, Oda Regine Næristorp, sier til HK-Nytt at nyheten om konkurs ikke kommer som en overraskelse, men at hun likevel er sjokkert over utfallet:

– Det er helt utrolig at han heller vil gå konkurs enn å inngå tariffavtale. Dette sier mye om hvor viktig det var for Strømsmo at vi ikke skulle stå samlet. Han visste at det aldri var noe alternativ for oss å gå tilbake på jobb uten avtale. Men vi ønsket så absolutt ikke at bedriften skulle gå konkurs, vi ønsket bare ordnede forhold, sier hun.

Næristorp vil heller ikke ta noe som helst skyld for konkursen. Hun sier at bedriftens pengeproblemer har vært kjent lenge.

– Det har vi blant annet igjen fått bekreftet av kreditorer som har kommet på dørene mens vi har stått streikevakt. Design Forum har skyldt penger lenge før streiken startet, sier hun til HK-Nytt.

Vil få hjelp

De ansatte må nå fremme sine krav i konkursboet; eventuell utestående lønn, samt feriepenger og pensjon. HK vil hjelpe medlemmene sine med dette arbeidet. Ifølge forbundet er ikke alle ansatte tilmeldt arbeidstakerregisteret i tråd med de reglene som gjelder.

– Dette kompliserer selvsagt vårt arbeid, men vi vil gjøre alt for at HKs medlemmer får ivaretatt sine rettigheter og muligheter overfor det offentlige, selv om arbeidsgiver har sviktet i sine forpliktelser. Vi jobber for at medlemmene skal komme ut av dette på best mulig måte situasjonen tatt i betrakting, heter det i en pressemelding fra HK.

27.02.2014
16:15
27.08.2015 20:00