Bare noen timer før streiken i de NHO-tilsluttede butikkene skulle trappes opp kom meldingen om at HK og NHO er enige om en løsning som gjør slutt på hele strieken.

Bare noen timer før streiken i de NHO-tilsluttede butikkene skulle trappes opp kom meldingen om at HK og NHO er enige om en løsning som gjør slutt på hele strieken.

Lene Svenning

Butikkstreiken slutt

– Et skritt i retning likelønn i handelen, mener HK-lederen.
15.09.2014
08:31
27.08.2015 20:00

hk-nytt@lomedia.no

Litt etter klokka fire mandag morgen kom meldingen om at HK og NHO er enige om en løsning som gjør slutt på den over to uker lange streiken blant HK-medlemmer i butikker tilsluttet NHO. Klokka ti i formiddag skal partene møte Riksmekleren for å informere om enigheten de har nådd fram til.

Saken vil bli oppdatert

Hovedpunktene i avtalen man nå er enige om er:

• Minstelønnssatsene heves med kr 6,50 per time (tilsvarer kr 1.056,25 per måned).

• Fra neste år innføres en garantiordning som skal sikre at minstelønnssatsene i Butikkoverenskomsten over tid utvikler seg i takt med lønnsutviklingen for arbeidere i alt.

• Den nye garantiordningen skal evalueres i første kvartal i 2017.

• Partene er også enige om å øke fagbrevtillegget med to kroner timen og å nedsette et eget utvalgt for å gjennomgå og evaluere innretningen og størrelsene på tilleggene for ubekvem arbeidstid (UB-tillegg).

HKs krav da dette lønnsoppgjøret startet var en gradvis opptrapping av lønnsnivået i de NHO-tilsluttede butikkene slik at ansatte i disse butikkene kom opp på samme nivå som ansatte i butikker tilsluttet Virke eller Samfo. I dag kan lønnsforskjellene mellom ansatte i «NHO-butikker» og andre deler av handelen være på mer enn to tusen kroner i måneden.

– Dette er et skritt i riktig retning for å harmonisere minstelønnssatsene i handelen, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes i HK i en pressmelding nå i morges.

Forslagene partene ble enige om i natt skal nå ut til uravstemning blant de brørte HK-medlemmene. Avstemningen skal være avsluttet 13. oktober.

15.09.2014
08:31
27.08.2015 20:00

Mest lest