FORNØYDE: LOs nestleder Tor-Arne Solbakken og HK-leder Trine Lise Sundnes er glade for at butikkansatte ikke lenger tilhører gruppa som regnes som lavlønnede.

FORNØYDE: LOs nestleder Tor-Arne Solbakken og HK-leder Trine Lise Sundnes er glade for at butikkansatte ikke lenger tilhører gruppa som regnes som lavlønnede.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte får 5.300 kroner i lønnstillegg

LO og Virke er enige om lønnsoppgjøret for sine overenskomster. Noen får 50 øre mer i timen, andre to kroner, mens ansatte i varehandelen får 2,75 kroner.
17.03.2017
15:40
26.04.2017 16:46

lene.svenning@lomedia.no

Etter to dagers forhandlinger er lønna for ansatte på en lang rekke tariffavtaler mellom Virke og LO oppjustert. LOs uttalte mål var å få den samme økonomiske ramma som i forhandlingene med NHO. Det har de fått, mener LOs forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken.

– Resultatet har en ramme tilsvarende mellomoppgjøret i LO-NHO-området, og har en god lav- og likelønnsprofil. I tråd med vedtaket i LOs representantskap om hovedmålene for mellomoppgjøret, vil de brede gruppene være sikret kjøpekraft, sier Solbakken i en pressemelding.

Les også: Tariffavtale ga lønnshopp i Langdalen frukt og grønt

Bensinstasjonsansatte opp 4.000 kroner

I Virke-oppgjøret er det imidlertid ikke gitt et generelt tillegg på 50 øre og et lavlønnstillegg på 1,50 kroner i timen, som tilsvarer henholdsvis 1.000 og nær 4.000 kroner i året slik det ble i NHO-oppgjøret. I stedet er det lagt til 50 øre i timen på noen avtaler, mens satsene i en rekke andre avtaler er oppjustert med to kroner i timen. Dette er overenskomster som har et lønnsnivå under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det gjelder blant annet Handel og Kontors overenskomst for bensinstasjonansatte. Lønnsøkningen gjelder fra 1. april.

5.300 til ansatte i varehandelen

Den største overenskomsten mellom LO og Virke er den for ansatte i varehandelen; butikkansatte, kontorfunksjonærer og lagerfunksjonærer. Her har satsene økt med 2,75 kroner i timen. Det tilsvarer 5.362 kroner i året for heltidsansatte. Denne økningen gjelder fra 1. februar, og kommer som følge av den såkalte garantilønnsordningen. Med denne økningen var ramma for årets oppgjør allerede innfridd, opplyser HK-leder Trine Lise Sundnes.

Nå oppfordrer hun de tillitsvalgte på bedriften til å ta ut mer i lokale forhandlinger.

Ut av lavlønnsgropa

Allerede før denne lønnsøkningen utgjør lønna til ansatte i varehandelen 92 prosent av industriarbeiderlønn. Det betyr at varehandelsansatte ikke lenger karakteriseres som en lavlønnsgruppe. Det er HK-leder Trine Lise Sundnes svært fornøyd med.

– Etter 27 års strategisk arbeid med garantiordningen er landsoverenskomsten løftet ut av lavlønnsgropa. Det er på tide, sier hun til HK-Nytt.

Har allerede fått åtte kroner

Transportarbeiderforbundets største gruppe, lagerarbeiderne, fikk ingenting ut av disse forhandlingene. De fikk imidlertid nesten åtte kroner som følge av sin garantilønnsordning fra 1. februar. Den ble fremforhandlet tidligere i år.

– Det var ingen som hadde ventet noe mer enn det, sier Lars Johnsen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

LO og Virke har blitt enige om å sette ned et utvalg som skal se på de ulike garantilønnsbestemmelsene fram mot hovedoppgjøret neste år.

Glad for utredning

Virkes forhandlingsdirektør Inger Lise Blyverket er også fornøyd med resultatet av forhandlingene.

– Resultatet er i tråd med den økonomiske ramma fra frontfaget, og har tatt hensyn til den lønnsveksten vi har fått gjennom garantilønnsordningene. Samtidig er jeg svært fornøyd med at vi er enige med LO om å utrede garantilønnsbestemmelsene i tariffavtalene. Det vi ser er at disse bestemmelsene har fratatt de sentrale partene muligheten til reelle forhandlinger, sier hun.

Oppgjøret mellom LO og Virke omfatter overenskomster mellom Virke og Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og EL og IT Forbundet.

17.03.2017
15:40
26.04.2017 16:46