TARIFFHOPP: De ansatte på bensinstasjonene må over på en annen tariffavtale når arbeidsgiverne går fra NHO til Virke.

TARIFFHOPP: De ansatte på bensinstasjonene må over på en annen tariffavtale når arbeidsgiverne går fra NHO til Virke.

Martin Guttormsen Slørdal

Bensinstasjonene går fra NHO til Virke

Det kan gi de ansatte et kraftig lønnshopp.
24.04.2014
09:38
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Styret i NHO-landsforeningen KBS (Kiosk Bensin Service) har vedtatt å gå fra NHO til konkurrenten Virke. 28. april er det ventet at den ekstraordinære generalforsamlingen vil vedta det samme.

– Vi mener denne bransjen bør samle seg i én organisasjon. Delingen mellom NHO og Virke tjener ingens interesser. Vi vil ha en sterkest mulig organisering, og det mener vi at vi får som en selvstendig gruppe innenfor Virke, sier KBS-direktør Torstein Scroeder til HK-Nytt.

I dag organiserer Virke størstedelen av varehandelen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fram til nå har hatt flest bensinstasjoner som medlemmer.

Får ikke ta med avtalen

Handel og Kontor og NHO KBS har en tariffavtale for bensinstasjoner. Den mener Torstein Schroeder at han skal ta med seg til Virke. Men det er ikke NHO sentralt enig i.

– NHO er den overordnede part i bensinoverenskomsten. KBS kan ikke ta denne avtalen med til en annen hovedorganisasjon. Det er ikke slik at tariffavtalene kan hoppe frem og tilbake mellom hovedorganisasjonene, sier Geir F. Høiby, organisasjonsdirektør i NHO.

Også Virke har sett for seg at KBS skal ta med seg bensinoverenskomsten når de bytter hovedorganisasjon. Om det ikke lar seg gjøre, mener forhandlingsdirektør Pål Skarsbak i Virke at de kan lage en blåkopi av avtalen. I dag praktiserer en håndfull bensinstasjoner som allerede er medlemmer i Virke NHOs overenkomst.

Opp i lønn?

Et annet alternativ er at bensinstasjonene går over på overenskomsten som Virke og Handel og Kontor har for varehandelen. Det vil i tilfelle være godt nytt for de ansatte på bensinstasjonene. Lønnssatsene i denne overenskomsten er betraktelig bedre enn i bensinoverenskomsten. Det skiller nærmere 1.700 kroner i måneden*.

HK-leder Trine Lise Sundnes vil ikke si noe om hvordan hun ser for seg at avtaleforholdet for de ansatte på bensinstasjonene vil bli.

– Dette er et forhandlingsspørsmål mellom HK og Virke. Vi vil gå i dialog med Virke om dette, og jeg er sikker på at vi klarer å bli enige, sier hun til HK-Nytt.

Virke-direkør Skarsbak ser ikke for seg at et avtalebytte vil gi de ansatte på bensinstasjonene høyere lønn. Han mener det er naturlig at HK og Virke blir enige om å fortsette med dagens lønnsnivå.

Må vente i to år

Medlemsskapet i NHO har en oppsigelsesfrist på seks måneder. Det betyr at det er NHO og HK som vil gjennomføre tarifforhandlinger på bensinoverenskomsten i år. Disse forhandlingene vil foregå i midten av juni, og den nye avtalen vil gjelde i to år. Det er først i 2016 Virke og HK må ha klar en ny tariffavtale for de ansatte på bensinstasjoner.

* Sammenligningen er basert på tariffsatsene fra 1. april 2013, lønnstrinn 6 i landsoverenskomsten og kategori 2 i bensinoverenskomsten, med 6 års ansiennitet.

24.04.2014
09:38
27.08.2015 20:00

Mest lest