SENTRALE TILLEGG: Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, mener det er et virkemiddel for å få lønnsforskjellene i finanssektoren ned. Med seg i forhandlingene har hun (bak fra venstre) Håvard Sivertsen (forbundssekretær Postkom), Marit Gjelsvik (økonom HK), Pål Nordby (faglig sekretær, HK), Åse Blomkvist (LO Finans HK), Edvard Eidshammer Sørensen (rådgiver LO) og Jannicke Skaanes (LO Finans Postkom).

SENTRALE TILLEGG: Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, mener det er et virkemiddel for å få lønnsforskjellene i finanssektoren ned. Med seg i forhandlingene har hun (bak fra venstre) Håvard Sivertsen (forbundssekretær Postkom), Marit Gjelsvik (økonom HK), Pål Nordby (faglig sekretær, HK), Åse Blomkvist (LO Finans HK), Edvard Eidshammer Sørensen (rådgiver LO) og Jannicke Skaanes (LO Finans Postkom).

Morten Hansen

Lønnsoppgjøret i finanssektoren:

Bank og forsikring er dårligst på likelønn. I årets lønnsoppgjør vil LO Finans gjøre noe med det

Menn i finanssektoren tjener nærmere én tredjedel mer enn sine kvinnelige kolleger. Det lønnsgapet vil LO Finans prøve å gjøre noe med i årets finansoppgjør.
21.04.2017
10:04
26.04.2017 16:46

morten.hansen@lomedia.no

Lønnsoppgjøret i finanssektoren har startet. Forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik vil i tillegg til å sikre økt kjøpekraft for medlemmene i LO Finans, gjøre noe med de store lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Hun mener det er på tide å bruke sentrale tillegg som et virkemiddel.

– Utfordringen i denne sektoren er at veldig mye av lønnsdannelsen skjer lokalt, noe som vi mener ikke er en fordel for å oppnå det vi ønsker – som blant annet er mindre forskjeller mellom kvinner og menn. Finanssektoren er et område med et stort gap mellom lønna til kvinner og menn – og et veldig stort lønnsgap mellom de med lav og høy lønn, sier Følsvik.

LES OGSÅ: Klesbutikken Høyer undertegnet tariffavtale i Bergen

Lønnsforskjeller

Finanssektoren har de største lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Mens gjennomsnittlig årslønn for kvinner bedret seg noe i fjor, tjente kvinner i finanssektoren bare 80,2 prosent av det mennene tjente.

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at forskjellene ikke blir mindre. Heller tvert imot.

Etter noen år med svak forbedring, økte lønnsgapet mellom kvinner og menn med over en prosent i fjor – sammenliknet med 2015.

Man må helt tilbake til 2011 for å finne større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som jobber i bank og forsikring.

– Jeg tar det som et tegn på at det ikke går å legge for mye av lønnsforhandlingene ut lokalt. Det å få en større sentral lønnsdannelse er et godt utgangspunkt for å gjøre noe med forskjellene, sier Følsvik.

Lillebror

Et av problemene til Følsvik og de andre som forhandler på vegne av medlemmene Postkom og Handel og Kontor, som har medlemmene i LO Finans, er at LO i dette oppgjøret er lillebror i forhandlingene.

Finansforbundet har brorparten av medlemmene i sektoren. De har tradisjonelt vært lunkne til sentrale forhandlinger.

Følsvik håper dette skal endre seg.

– Vi håper på å få en god dialog med Finansforbundet – og Finans Norge som representerer arbeidsgiversiden. Vi har satt ned et utvalg som skal se på de store forskjellene, og er enige om at noe må gjøres – selv om arbeidet i utvalget enda ikke er avsluttet. Uansett vil vi ikke klare å gjøre noe med denne forskjellen i løpet av ett eller to lønnsoppgjør, sier Følsvik.

FIKK DU MED DEG DENNE? Tariffoppgjøret i 2016: 12.000 kroner mer til de lavest lønte

21.04.2017
10:04
26.04.2017 16:46