I MÅL: Bahram Aiobi og Ole Eide lyktes med å få på plass en tariffavtale på Elkjøp Megastore på Lørenskog etter mange måneders jobbing.

I MÅL: Bahram Aiobi og Ole Eide lyktes med å få på plass en tariffavtale på Elkjøp Megastore på Lørenskog etter mange måneders jobbing.

Martin Guttormsen Slørdal

Trussel om streik fikk Elkjøp til å signere tariffavtalen:

Bahram og Ole gleder seg over tarifflønn

Handel og Kontor truet med streik. Mandag signerte Elkjøp tariffavtalen selv om de helst skulle ha beholdt sitt eget lønnssystem.
30.01.2017
16:42
30.01.2017 16:45

lene.svenning@lomedia.no

Bahram Aiobi og Ole Eide kan la jubelen bryte løs. Mandag formiddag fikk de beskjed via Facebook: Elkjøp hadde signert tariffavtalen med Handel og Kontor for elektronikkjedens varehus på Lørenskog. Kravet ble sendt før jul, men det var først etter at Handel og Kontor hadde sendt varsel om at de ville ta medlemmene sine ut i streik at Elkjøp valgte å undertegne avtalen.

49 medlemmer

Aiobi og Eide har jobbet for å få til dette i lang tid. For et år siden var det bare en håndfull HK-medlemmer i butikken. I dag er 49 av de 130 ansatte medlemmer i Handel og Kontor.

– Det er viktig for oss å få på plass en tariffavtale med de rettighetene den gir, for å få ekstra betalt for helger og kvelder, og avtalefestet pensjon. Tariffavtaler gir den beste sikkerheten i arbeidslivet, sier Ole Eide til HK-Nytt.

– Vi vil ha et rettferdig lønnssystem, som sikrer alle ansatte, sier Bahram Aiobi.

Ifølge Aiobi og Eide har de ansatte i dag ulik timelønn som for manges vedkommende ligger under tarifflønn, ingen tillegg for kvelder og helger, og en bonusordning.

De to ivrige HK-medlemmene mener Elkjøp ikke har vært samarbeidsvillige.

– Ledelsen har vært tydelig på at de ikke ønsker en tariffavtale, forteller de.

Ville heller hatt sitt eget lønnssystem

Kommunikasjonsdirektør Åshild Indresøvde i Elkjøp legger ikke skjul på at kjeden ville ha foretrukket å fortsette med sitt eget lønnssystem framfor å inngå en tariffavtale med Handel og Kontor. Når HK truet med streik, var det likevel ikke annet å gjøre enn å skrive under på avtalen.

– Da vi fikk plassoppsigelse fra Handel og Kontor, valgte vi å undertegne avtalen for å skape ro på arbeidsplassen, sier hun.

Indresøvde avviser at de har motarbeidet de fagorganiserte, men mener de også har forsøkt å ivareta de som ikke vil ha tariffavtale.

– Mange av våre ansatte har ikke villet ha tariffavtale, bare et mindretall ville ha det. Vi mener at de ansatte er mest tjent med Elkjøps lønnsmodell, og det er denne modellen, med en bonusordning, som passer best for en salgsorganisasjon som vår. Vi ønsker ikke å gå over til en tariffmodell.

– Men det går an å fortsette med en bonusordning selv om dere har tarifflønn?

– Ja, men det blir for dyrt. Fem av varehusene våre har tariffavtale, og der har vi kuttet ut bonusordningen, sier hun.

Ifølge Indresøvde er også den avtalefestede pensjonen som følger av tariffavtalen en stor utgift. Hun hevder kjeden har en pensjonsordning som er like god som AFP, og at svært få jobber i kjeden etter at de fyller 62 år. Indresøvde opplyser også om at de ansatte i Elkjøp har en kortere arbeidsuke enn det som står i tariffavtalen. Her blir det trolig også endringer.

Forberedte streik

Nina Skranefjell, regionsekretær i Handel og Kontor har en god dag på jobben.

– Denne tariffavtalen er viktig for oss, for her har vi mange medlemmer. Vi har forberedt oss på streik siden ledelsen i Elkjøp har vært tydelige på at de ikke ønsker en tariffavtale, men vi er veldig glade for at vi unngikk det, sier hun.

30.01.2017
16:42
30.01.2017 16:45