I HAVN:
NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen ble enige under årets lønnsforhandlinger.

I HAVN: NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen ble enige under årets lønnsforhandlinger.

Helge Rønning Birkelund

Alle får 1.000 kroner i lønnstillegg. Lavlønte får 4.000 kroner

Tirsdag kveld ble partene i lønnsoppgjøret enige om vårens tariffoppgjør.
15.03.2017
09:03
26.04.2017 16:46

hk-nytt@lomedia.no

Lønnsøkningen blir på 50 øre i timen for alle. Lavlønnstillegget er på en krone og femti øre timen, og gjelder for de som er omfattet av overenskomster med lønninger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Deres lønnstillegg blir dermed på to kroner timen – i underkant av 4.000 kroner på årsbasis. Av Handel og Kontors medlemmer er det de som er omfattet av butikkoverenskomsten og bensinoverenskomsten med NHO som får lavlønnstillegget.

Ansvarlig oppgjør

– Vi har gjennomført et ansvarlig oppgjør. Profilen er vi veldig fornøyd med. At de lavest lønte får to kroner mer i timen. Det er også en gruppe hvor kvinneandelen er stor. Men så har vi fått et lavt generelt tillegg. Men det er fordi vi har tatt hensyn til den økonomiske situasjonen, sier LO-leder Gerd Kristiansen til LO-Aktuelt.

Nestleder Tor-Arne Solbakken mener lavlønnsprofilen var nøkkelen for at det ble enighet i oppgjøret.

– Det er viktig for oss å sikre de lavest lønte. Det sa representantskapet at vi skulle. Det er også vår oppgave. Ingen andre tar den kampen. I tillegg får vi en veldig bra likelønnsprofil, mener Solbakken.

– Strukket oss langt

NHO-sjef Kristin Skogen Lund var glad for enighet.

– Jeg mener det er veldig ansvarlig oppgjør, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

– Vi har strukket oss langt. Men endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere, legger hun til.

Med så høye lavlønnstillegg, vil det for flere bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg, mener Skogen Lund.

– Spesielt innen reiseliv er dette krevende da partene for første gang skal gjennomføre lokale forhandlinger, poengterer hun.

I fjor var det en langvarig streik innen reiseliv som førte til at de nettopp fikk rett til lokale oppgjør.

2,4 prosent

Rammen for årets lønnsoppgjør blir dermed på 2,4 prosent. Beløpet som ble framforhandlet tirsdag kveld, utgjør imidlertid bare 0,3 prosent av lønnsveksten.

1,1 prosent er overheng fra i fjor, mens 1 prosent er såkalt glidning. Mens ytterligere noe skal tas ut i lokale oppgjør.

6. mars startet forhandlingene med kravoverlevering fra LO sin side, med forhandlingsleder Gerd Kristiansen i spissen.

Mandag ble forhandlingene intensivert, og fra klokka 10.00 tirsdag var de store delegasjonene fra NHO og LO samlet i lokalene til NHO på Majorstua i Oslo.

Moderat oppgjør

HK-leder Trine Lise Sundnes var med i LOs forhandlingsdelegasjon. Slik oppsummerer hun oppgjøret:

– Dette er et moderat oppgjør med en klassisk lav- og likelønnsprofil, som treffer et flertall av kvinner og samtidig får alle medlemmer et generelt tillegg. Nå er det viktig at de tillitsvalgte krever lokale forhandlinger og henter ut resten der, sier hun til HKs nettside.

Unngå reallønnsnedgang

Utgangspunktet for LO ved årets forhandlinger var å unngå et nytt år med reallønnsnedgang. Videre var kravet et generelt tillegg til alle og at lavlønte skulle prioriteres, likeså en utvikling i retning av likelønn mellom menn og kvinner bør også prioriteres.

NHO hadde på sin side som utgangspunkt at resultatet må bli et ytterst moderat oppgjør, og at oppgjøret fortsatt skal bidra til at omstillingen og konkurransekraften i norsk næringsliv styrkes. Det siste styres blant annet av lønnsøkningen i andre industriland. Og den ligger på 2,5 prosent.

En løsning som NHO-direktør Kristin Skogen Lund anslo på forhånd lå mellom 2,0 og 2,5 prosent.

15.03.2017
09:03
26.04.2017 16:46